افراد پرخاشگر، چیزی به نام احترام را برای مخاطب خویش قائل نیستند.
 
چکیده: افراد پرخاشگر سلطه گری بر دیگران را آشکارا انجام می دهند ولی افراد سلطه گر به صورت پنهانی و با فریب. با ما همراه باشید تا با ویژگی های دیگر افراد پرخاشگر بیشتر آشنا شوید.

تعداد کلمات 425 / تخمین زمان مطالعه 2 دقیقه

ویژگی های افراد پرخاشگر

یک نمونه

پرخاشگری آقای (ج) مدیر برگزاری همایش هاست. وی شخص بسیار سختکوش و شایسته ای برای شغل خود است و ترجیح می دهد با دیگران به صورت تیمی و به عنوان رهبر گروه کار کند، و می کوشد به عنوان یک مدیر خوب و سختکوش مشهور شود. وی دوست دارد به صورت گروهی کار کند ولی با اعضای تیم خود احساس بیگانگی می کند. وقتی او تصمیمی می گیرد در عملی کردن آن تردید نمی کند و هنگامی که درباره کار وی انتقادی می شود، بلافاصله به دفاع از عمل خود برمی خیزد.
در مواقعی که لازم است تصمیمی گروهی گرفته شود با اعضای تیم مشورت می کند، اما در عمل به نظر اعضا اهمیتی نمی دهد و کاری را که خود درست می داند انجام می دهد. وی هیچگاه دیگران را برای انجام کار بیشتر تشویق نمی کند، اما به شدت آمادۂ توبیخ و انتقاد کردن، آن هم به سبکی خشن است. وی برخلاف موفقیت های شغلی اش همواره به آنچه انجام نشده است، توجه می کند. معمولا از حجم کارهای انجام شده راضی نیست و علت وضعیت را کارکنان خود می داند. از نظر وی علت مشکلات وی، دیگران اند نه خود او. آیا علت مشکلات کاری چنین فردی همکاران او هستند یا خود وی؟


نشانه های افراد پرخاشگر

  • از واژه های مستبدانه ای مثل «باید» زیاد استفاده می کنند. . خیلی زود خشمگین می شوند.
  • همواره دیگران را مسئول عصبانی شدن خود می دانند.
  • حتی در مواقعی که عصبانی نیستند به صورت هیجانی و بلند صحبت می کنند.
  • از گوش دادن به حرف دیگران ناتوان اند و در بین صحبت دیگران حرف می زنند.
  • هنگامی که با آنها مخالفت می شود به شدت برافروخته می شوند.
  • معتقدند فقط دیدگاه آنان صحیح است و حاضر نیستند انتقاد و مخالفتی را درباره دیدگاه هایشان تحمل کنند.
  • معمولا از برچسب های تحقیر آمیز زیاد استفاده می کنند.
  • چهره این اشخاص معمولا عبوس است یا بی قراری در آن مشهود است.
  • تفاوت پرخاشگر با سلطه گر در این است که هر دو قصد کنترل دیگران در جهت رسیدن به اهداف را دارند، اما فرد پرخاشگر این کار را آشکارا انجام می دهد و فرد سلطه گر پنهانی و با فریب.
 
منبع: کتاب «دست در دست ارتباط ( مهارت های ارتباط موثر)»
نویسنده: محمود خلیلیان و سیدمهدی خطیب

بیشتر بخوانید :
پرخاشگری و پرخاشگر
مواجهه مناسب با فرد پرخاشگر
شکاف خشم و پرخاشگری
پرخاشگری نوجوانان