توانایی درک ریاضیات در زن و مرد

پندار برخی از اندیشمندان بر این است که زن و مرد در توانایی درک ریاضیات، تفاوت های معناداری با هم دارند. با ما همراه باشید تا نتیجه پژوهش ها را در این مورد بدانید.
پنجشنبه، 16 اسفند 1397
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما
توانایی درک ریاضیات در زن و مرد
مردان در مسائل پیچیده ریاضی، که نیازمند تجسم فضایی و دقت بیشتر است، بر زنان پیشی دارند.
توانایی درک ریاضیات در زن و مرد

توانایی درک ریاضیات

ریاضیات یک توانایی شناختی است که توجه محققان را نیز به خود جلب کرده است. در رابطه با نقش جنسیت در توانایی استعداد عددی (توانایی سریع و صحیح محاسبات ریاضی و عددی)، برخی از تحقیقات نشان دهنده برتری مردان بر زنان در توانمندی های مربوط به ریاضیات هستند و برخی برعکس. برخی از تحقیقات نیز نشان دهنده این نکته است که در برخی از دوره های زندگی تفاوتی وجود ندارد، ولی در برخی دوره ها (بزرگسالی) تفاوت آشکاری به لحاظ توانمندی ریاضی میان زن و مرد وجود دارد.
 

[نتیجه پژوهش ها]

در یک مطالعه که هفت میلیون نفر در آن شرکت داشتند، مشخص شد که تفاوت معناداری میان زن و مرد در توانمندی مربوط به ریاضیات وجود ندارد (هاید، ۲۰۱۳، ص ۱۷۳).
آزمون های ریاضیات از لحاظ دشواری مسائل تفاوت دارند. آنها ممکن است محاسبات ساده، یا درک و فهم واقعی از مفاهیم ریاضی با بالاترین سطح شناختی مانند حل مسائلی چون مسائل کلامی یا مسائل داستانی را مطرح کنند که نیازمند این است که دانش آموز فراتر از یافته های ریاضی حفظ شده برود.
فراتحلیل نشان داد که عملکرد دختران در درس حساب در سطح مدرسه ابتدایی و در دوره راهنمایی بهتر از پسران بود و تفاوت در دبیرستان صفر بود. تفاوت جنسیتی در درک مفاهیم در همه سنین نزدیک به صفر گزارش شد.
 

[تفاوت های معنادار]

تفاوت در حل مسئله در مدرسه ابتدایی و در دوره راهنمایی صفر بود، اما تفاوت در دبیرستان و همین طور در دانشگاه بیشتر و این تفاوت به نفع مردان شد (همان).
بنابراین، گرچه نتایج حاکی از این است که عموما هیچ تفاوت جنسیتی در عملکرد ریاضی وجود ندارد، تفاوت جنسیتی در حل مسئله، که در دبیرستان و بالاتر از آن پدید می آید، باید مورد توجه قرار گیرد، به این دلیل که حل مسئله از این نوع موفقیت در دوره های علمی و در انتخاب مشی حرفه ای اهمیت دارد. پسران درست در سال های دبیرستان است که احتمالا بیشتر از دختران دروس ریاضی را انتخاب می کنند و این تفاوت در انتخاب دروس بی شک باید برای بخش اعظم تفاوت جنسیتی موجود در عملکردی که اندازه گیری شده است، در نظر گرفته شود.
بسیاری از تحقیقات مقایسه ای مربوط به توانایی پیشرفت زنان و مردان در ریاضی نشان داده اند که گرچه مردان در برخی از تکالیف حل مسئله عملکرد بهتری دارند، شباهت های جنسیتی نیز در این زمینه بسیار زیاد است (شاپکا و همکاران، ۲۰۰۸).
در گزارشی که مرکز ملی آمارهای تحصیلی در سال ۲۰۰۴ از نمره های دانش آموزان کلاش هشتم ۳۴ کشور در استاندارد ریاضی گزارش داد، این بود که نمره های متوسط پسران در شانزده کشور بیش از دختران بود و در شانزده کشور نمره های متوسط دختران برتری داشت و در دو کشور تفاوتی وجود نداشت (ماتلین، ۲۰۰۸، ص ۱۵۵). در آزمون استاندارد استعداد (SAT) که از دختران و پسران در سال ۲۰۰۳ انجام شد، این نتیجه به دست آمد که متوسط نمره های پسران بالاتر از دختران بود (همان، ص ۱۵۶). برتری مردان در توانایی ریاضی به عنوان قاعده کلی تلقی شده است. این برتری در آزمون هایی که نیاز به محاسبات دقیق تر و تجسم فضایی (مثل هندسه) دارند، بیشتر است (پاپالیا، ۱۳۹۱، ص۳۱۳-۳۱۴).
خلاصه اینکه زن و مرد دست کم در برخی از دوره های زندگی (بزرگسالی) و در برخی از توانمندی های ریاضی با مردان تفاوت دارند و مردان در مسائل پیچیده ریاضی، که نیازمند تجسم فضایی و دقت بیشتر است، بر زنان پیشی دارند.


 
منبع: کتاب «روان شناسی زن و مرد»
نویسنده: مسعود جان بزرگی، علی احمد پناهی
 

بیشتر بخوانید:
حافظه و جنسیت
تفاوت هوش عمومی در زنان و مردان
انواع هوش‌های چند‌گانه 
رشد هوش در کودکان
افراد باهوش چه ویژگی هایی دارند؟ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
سبک زندگی مرتبط