ایرانگردی
شهرستان فراهان کجاست؟ از پیش شماره این شهر تا مناطق گردشگری و مشاهیر آن
شهرستان فراهان در استان مرکزی است که در سال ۱۳۸۹به طور رسمی شهرستان شد. فراهان یکی از شهرستانهای استان مرکزی و پاره‌ای از سرزمین تاریخی فراهان...
پنجشنبه، 10 خرداد 1403
کلیات وقف
وقف در گذر تجربه
وقف در گذر تجربه همان فکر و عمل جدید است که برای دستیابی به پدیده‏ای نو و کشفیات جدید مورد استفاده قرار می گیرد.
پنجشنبه، 10 خرداد 1403
کودکان
معنی اسم لنا و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
لنا یکی از اسم های محبوب بین ایرانیان است. جنسیت اسم لنا دختر است و بنابراین میتوانید این اسم را روی دختر خودتان قرار دهید. همچنین این اسم را...
چهارشنبه، 9 خرداد 1403
کودکان
معنی اسم ابوالقاسم و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
ابوالقاسم یکی از اسم های محبوب بین ایرانیان است. جنسیت اسم ابوالقاسم پسر است و بنابراین میتوانید این اسم را روی پسر خودتان قرار دهید. همچنین...
چهارشنبه، 9 خرداد 1403
کودکان
معنی اسم دیانا و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
دیانا یکی از اسم های محبوب بین ایرانیان است. جنسیت اسم دیانا دختر است و بنابراین میتوانید این اسم را روی دختر خودتان قرار دهید. همچنین این اسم...
چهارشنبه، 9 خرداد 1403
کودکان
معنی اسم لیام و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
لیام یکی از اسم های محبوب بین ایرانیان است. جنسیت اسم لیام پسر است و بنابراین میتوانید این اسم را روی پسر خودتان قرار دهید. همچنین این اسم را...
چهارشنبه، 9 خرداد 1403
کودکان
معنی اسم هانا و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
هانا یکی از اسامی محبوب و پرطرفدار در بین ایرانیان است. این نام، عموماً برای دختران استفاده می شود و می توانید آن را به عنوان یک انتخاب مناسب...
چهارشنبه، 9 خرداد 1403
ایرانگردی
شهرستان گالیکش کجاست؟ از پیش شماره این شهر تا مناطق گردشگری و مشاهیر آن
شهرستان گالیکش یکی از شهرستان‌های استان گلستان واقع در شمال ایران است. شهرستان گالیکش در سال ۱۳۸۹ تأسیس شده‌است. مرکز این شهرستان، شهر گالیکش...
چهارشنبه، 9 خرداد 1403
ایرانگردی
شهرستان قرچک کجاست؟ از پیش شماره این شهر تا مناطق گردشگری و مشاهیر آن
قرچک، مرکز شهرستان قرچک در جنوب شرق استان تهران است که در ۲۰ کیلومتری تهران واقع شده‌است. این شهرستان از سمت شمال شرق به شهرستان پاکدشت، از شرق...
چهارشنبه، 9 خرداد 1403
ایران
موقوفات شیخ علی خان زنگنه وزیر شاه سلیمان
در این مقاله اشاره ا ی به موقوفات شیخ علی خان زنگنه وزیر شاه سلیمان واقع در همدان خواهیم داشت.
چهارشنبه، 9 خرداد 1403
فرجام‌شناسی (معاد)
چه نوع سوالاتی شب اول قبر پرسیده می شود؟
چه نوع سوالاتی شب اول قبر پرسیده می شود؟ در متون دینی چه دلیلی برای سوال شب اول قبر وجود دارد؟
سه‌شنبه، 8 خرداد 1403
کودکان
معنی اسم نیلا و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
نیلا یکی از اسم های محبوب بین ایرانیان است. جنسیت اسم نیلا دختر است و بنابراین میتوانید این اسم را روی دختر خودتان قرار دهید. همچنین این اسم...
سه‌شنبه، 8 خرداد 1403
کودکان
معنی اسم ابوالحسن و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
ابوالحسن یکی از اسامی محبوب و پرطرفدار در بین ایرانیان است. این نام، عموماً برای پسران استفاده می شود و می توانید آن را به عنوان یک انتخاب مناسب...
سه‌شنبه، 8 خرداد 1403
کودکان
معنی اسم فاطمه و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
فاطمه یکی از اسامی محبوب و پرطرفدار در بین ایرانیان است. این نام، عموماً برای دختران استفاده می شود و می توانید آن را به عنوان یک انتخاب مناسب...
سه‌شنبه، 8 خرداد 1403
کودکان
معنی اسم اتابک و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
اتابک یکی از اسامی محبوب و پرطرفدار در بین ایرانیان است. این نام، عموماً برای پسران استفاده می شود و می توانید آن را به عنوان یک انتخاب مناسب...
سه‌شنبه، 8 خرداد 1403
کودکان
معنی اسم ادریس و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
ادریس یکی از اسامی محبوب و پرطرفدار در بین ایرانیان است. این نام، عموماً برای پسران استفاده می شود و می توانید آن را به عنوان یک انتخاب مناسب...
سه‌شنبه، 8 خرداد 1403
کودکان
معنی اسم لیانا و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
لیانا یکی از اسامی محبوب و پرطرفدار در بین ایرانیان است. این نام، عموماً برای دختران استفاده می شود و می توانید آن را به عنوان یک انتخاب مناسب...
سه‌شنبه، 8 خرداد 1403
کودکان
معنی اسم احسان و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
احسان یکی از اسم های محبوب بین ایرانیان است. جنسیت اسم احسان پسر است و بنابراین میتوانید این اسم را روی پسر خودتان قرار دهید. همچنین این اسم...
سه‌شنبه، 8 خرداد 1403
فقه الامامیه
بحث تطبیقی شرط بیع وقف
از جمله مطالب شایسته و قابل بحث و تحقیق درباره‏ ی وقف، بحث تطبیقی شرط بیع وقف و صحت و یا بطلان شرط فروش وقف از سوی واقف است که از منظرتان می...
سه‌شنبه، 8 خرداد 1403
سایر مقالات
آیا چشم زخم (چشم شور) حقیقت دارد؟
آیا چشم زخم (چشم شور) حقیقت دارد؟ چه دلیلی بر وجود چشم نظر (چشم زدن) وجود دارد؟
دوشنبه، 7 خرداد 1403