تراکم از منظر سيماي شهري (1)
در چند دهه ي اخير، نگرش صرف برنامه اي بر روند رشد و توسعه ي شهري منتقدان زيادي داشته و از امتيازات شهرهاي ارزشمند گذشته در قياس با شهرهاي کنوني،...
يکشنبه، 9 مرداد 1390
معماري خياباني و هويت سيماي شهري در ايران (1)
گونه شناسي معماري ايران و تحقيق در شناخت هويت و ارزش هاي اصيل معماري، امري بس مهم و زمينه ساز انتقال تجربه هاي گذشتگان به آينده است. جداره ي...
يکشنبه، 9 مرداد 1390
سامان دهي و بهسازي نماهاي شهري ضرورت برخورد شهرسازانه با مسائل طراحي شهري (1)
يکي از مهم ترين مسائلي که نظر شهرسازان امروز ايران را به خود جلب کرده، مساله ي سيماي شهر ايراني است. فقدان هويت، نابه ساماني و اغتشاش بصري از...
يکشنبه، 9 مرداد 1390
لزوم نگرش دقيق به طراحي نماهاي بافت هاي نو در لبه هاي هم جوار با هسته هاي تاريخي شهرها
اين مقاله بر آن است که به يکي از موضوعات گريبان گير شهرهاي امروز بپردازد: ناهم خواني طراحي ها و نماهاي جديد در مناطق مجاور با بافت هاي تاريخي،...
يکشنبه، 9 مرداد 1390
تحليلي بر سيماي شهري اصفهان (1)
هنر و معماري ايران به درخت تنومند و زيبايي مي ماند که ريشه هاي نيرومند و عميق آن از هزاران سال پيش تا کنون در خاک اين سرزمين و به ويژه شهر اصفهان...
يکشنبه، 9 مرداد 1390
پديدارشناسي نماي ساختمان هاي مسکوني و سير تکويني توقعات از آن (1 و 2)
فرضيه ي محور اين مقاله مبين آن است که نابه ساماني نماهاي ساختمان هاي ما، در پاسخ گويي نامناسب به توقعاتي ريشه دارد که با گذر زمان و در طول تاريخ...
يکشنبه، 9 مرداد 1390
کلياتي درباره ي سيماي شهر
اگر از شما بخواهند چهره ي يکي از همکاران تان را از حفظ ترسيم کنيد، معلوم نيست موفق شويد؛ و اگر موفق نشويد، تنها به دليل نداستن طراحي نيست. نگارنده...
يکشنبه، 9 مرداد 1390
سيماي شهري
براي سکونت و زندگي، شهر خانه اي است بزرگ و همان گونه که خانه بايد از صفات و مزايايي برخوردار باشد تا سکونت و زندگي را مطلوب و آسايش بخش سازد،...
يکشنبه، 9 مرداد 1390
كوچ نشين
سازه هاي تاشو نام كلي براي دسته گسترده اي از ساز ه هاي پيش ساخته مي باشد كه مي تواند از با فتار فشرده بسته شده به شكل گسترش يافته معيني تبد...
سه‌شنبه، 14 تير 1390
اشتباهات پلان
خانه هاي زيادي هستند كه با وجود اندازه هاي مناسب به شكل مناسبي طراحي نشده، يا مورد كم لطفي طراحان قرار گرفته اند؛ در نتيجه افرادي كه در آن زندگي...
يکشنبه، 12 تير 1390
کنکاش در گذشته، انعکاس در آینده
فلسفه ی کنش متقابل سنت و تجدد و بازتاب آن در عرصه های اجتماعی، فرهنگی و به خصوص بر مباحث تئوریک و نظری معماری، همواره زمینه هایی را برای «حضور»...
دوشنبه، 30 خرداد 1390
مکان يابي پلازاي شهري در اصفهان
با توجه به افزايش روز افزون مسيرهاي سواره در شهرهاي مدرن امروزي، و نيز افزايش تراکم در ساخت و ساز بلند مرتبه ها، سيماي شهرهاي کنوني به صورت همجواري...
دوشنبه، 30 خرداد 1390
باهمستان ها، راهبرد توسعه ي پايدار در طراحي شهرها
امروزه مفهوم پايداري به عنوان الگوي فکريِ مسلط در علوم محيطي شناخته شده است. از اين رو در عصر حاضر، طراحان شهري نيز با استفاده از مفاهيم پايه...
دوشنبه، 30 خرداد 1390
پديد ه ي مکان
جهان زند گي روزانه ي (1) ما از «پديد ه ها» تشکيل شده است؛ از انسان ها، جانوران، گل ها، درختان و جنگل ها، از سنگ، خاک، چوب و آب، از شهرها، خيابان...
دوشنبه، 30 خرداد 1390
مقاوم سازی لرزه‌ای بناهای تاريخي
بناهاي تاريخي ايران به لحاظ فرهنگي و زيبايي شناسي ازاهميت زيادي برخوردارند. اين بناها هويت فرهنگي گذشتگان را در خود حفظ کرده اند و عامل مهمي...
دوشنبه، 23 خرداد 1390
مطالعات آسیب شناسی مدرسه ی سردار (جبهه ی جنوبی)
بسیاری اوقات، آسیب شناسی را مقدمه ای برای طرح مرمت در نظر می گیرند. این سخن را نادرست نمی پنداریم. اما آسیب شناسی در واقع مؤخره ای بر شناخت یک...
دوشنبه، 23 خرداد 1390
سير انديشه هاي ماريوبوتا
يکي از مباحث مهم معماري معاصر غرب، معماري پست مدرن است. از آن جا که معيارهاي اين سبک از معماري، براساس توجه به انسان و برآوردن نيازها و خواسته...
دوشنبه، 23 خرداد 1390
راز سنگ ساعت مسجد امام (شاه عباسی) اصفهان
در حیاط غربی مسجد امام (شاه عباسی) اصفهان، واقع در میدان نقش جهان، قطعه سنگی در کناردیوار شمالی نصب شده است که در تمام روزهای سال (365 روز) هنگام...
دوشنبه، 23 خرداد 1390
بررسي چگونگي ارتباط معماري مصنوع با طبيعت پيرامون (دامنه ي کوه صفه)
وجود آثار و عوارض طبيعي نظير کوه ها (توپوگرافي)، رودخانه و مناظر طبيعي در سطح شهر ارزش فراواني دارد. اين آثار افزون بر آن که ياد و خاطره ي طبيعت...
دوشنبه، 23 خرداد 1390
سابقه زلزله در اصفهان
با توجه به سابقه ی بروز زمین لرزه ای تاریخی در شهر اصفهان و ثبت بیش از چند صد لرزه با بزرگی بین 2 تا 5 ریشتر لزوم توجه به وضعیت لرزه زمین ساختیِ...
دوشنبه، 16 خرداد 1390