0
ویژه نامه ها
رفراندوم در قانون اساسی

رفراندوم در قانون اساسی

همه پرسی رای گیری مستقیم از همه اعضای تشکیل دهنده یک سازمان یا جامعه است برای رد یا تصویب سیاستی که رهبران یا نمایندگان پیشنهاد کرده اند
نگاهی به اصالت قانون اساسی

نگاهی به اصالت قانون اساسی

حقوق اساسی از شاخه‌های علم حقوق است که در آن به ساختار حکومت و روابط دولت با شهروندان پرداخته می‌شود.
احراز صلاحیت از دیدگاه قانون و مبانی حقوقی

احراز صلاحیت از دیدگاه قانون و مبانی حقوقی

هر از چند گاهی با نزدیک شدن به زمان انتخابات و به‌خصوص انتخابات مجلس، بحث احراز صلاحیت‌ها بالا می‌گیرد و به نظر می رسد آنچه در هیجانات سیاسی،...
ساختار مجلس شوراي اسلامي درنظام جمهوري اسلامي ايران

ساختار مجلس شوراي اسلامي درنظام جمهوري اسلامي ايران

ساختار مجلس شوراي اسلامي درنظام جمهوري اسلامي ايران مجلس شوراي اسلامي مهم ترين واصلي ترين ركن قانونگذاري ونظارت درنظام جمهوري اسلامي ايران است...
متن کامل منشور اخلاقی انتخابات

متن کامل منشور اخلاقی انتخابات

وَ هُوَالذی جَعَلَکُم خَلائِف الارض وَ رَفَعَ بَعْضَکُمْ فَوقَ بَعْضَ دَرَجاتٌ لِیَبْلوَکُمْ فیما آتیکُمْ ›› ‹‹ و او کسی است که شما را جانشینان...
مجمع تشخيص مصلحت نظام و جايگاه قانوني آن (3)

مجمع تشخيص مصلحت نظام و جايگاه قانوني آن (3)

مجمع تشخيص مصلحت نظام و جايگاه قانوني آن (3) نویسنده : دكتر حسين مهرپور گفتار2 : مجمع تشخيص مصلحت نظام در قانون اساسي مجمع...
مجمع تشخيص مصلحت نظام و جايگاه قانوني آن (4)

مجمع تشخيص مصلحت نظام و جايگاه قانوني آن (4)

مجمع تشخيص مصلحت نظام و جايگاه قانوني آن (4) نویسنده : دكتر حسين مهرپور د. طرز كار مجمع تشخيص مصلحت نظام مجمع تشخيص مصلحت...
حكومت قانون چيست ؟

حكومت قانون چيست ؟

حكومت قانون چيست ؟ نویسنده : آندروآلتمن مترجم : سعيد پزشك مرندي در اين مقاله فكرحكومت قانون بصورت پنج اصل جداگانه تشريح خواهد...
بررسي تطبيقي دو مرجع قانوني صالح براي نقض مصوبات دولت(1)

بررسي تطبيقي دو مرجع قانوني صالح براي نقض مصوبات دولت(1)

بررسي تطبيقي دو مرجع قانوني صالح براي نقض مصوبات دولت(1) نویسنده : دكتر سام سوادكوهي فر قوه مقننه مرجع رسيدگي سياسي و قوه...
بررسي تطبيقي دو مرجع قانوني صالح براي نقض مصوبات دولت(2)

بررسي تطبيقي دو مرجع قانوني صالح براي نقض مصوبات دولت(2)

بررسي تطبيقي دو مرجع قانوني صالح براي نقض مصوبات دولت(2) نویسنده : دكتر سام سوادكوهي فر 2ـ مقررات مربوط به رسيدگي قضائي به...
بررسي تطبيقي و موضوعي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران(1)

بررسي تطبيقي و موضوعي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران(1)

بررسي تطبيقي و موضوعي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران(1) نویسنده : دكتر سيد محمد هاشمي مقدمه ويكتور هوگو مي گويد...
بررسي تطبيقي و موضوعي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران(2)

بررسي تطبيقي و موضوعي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران(2)

بررسي تطبيقي و موضوعي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران(2) نویسنده : دكتر سيد محمد هاشمي دوم . دربازنگري قانون اساسي...
بررسي تطبيقي و موضوعي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران(3)

بررسي تطبيقي و موضوعي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران(3)

بررسي تطبيقي و موضوعي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران(3) نویسنده : دكتر سيد محمد هاشمي بخش دوم: بازنگري قانون اساسي...
بررسي تطبيقي و موضوعي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران(4)

بررسي تطبيقي و موضوعي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران(4)

بررسي تطبيقي و موضوعي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران(4) نویسنده : دكتر سيد محمد هاشمي بند دوم: تاسيس اصل بازنگري...
بررسي تطبيقي و موضوعي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران(5)

بررسي تطبيقي و موضوعي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران(5)

بررسي تطبيقي و موضوعي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران(5) نویسنده : دكتر سيد محمد هاشمي بررسي و تحليل اهم مصوبات شوراي...
بررسي تطبيقي و موضوعي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران(6)

بررسي تطبيقي و موضوعي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران(6)

بررسي تطبيقي و موضوعي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران(6) نویسنده : دكتر سيد محمد هاشمي دوم : فرمان همه پرسي همه پرسي...
بررسي تطبيقي و موضوعي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران(7)

بررسي تطبيقي و موضوعي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران(7)

بررسي تطبيقي و موضوعي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران(7) نویسنده : دكتر سيد محمد هاشمي بخش دوم: تغييرات و تتميم در...
بررسي تطبيقي و موضوعي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران(8)

بررسي تطبيقي و موضوعي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران(8)

بررسي تطبيقي و موضوعي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران(8) نویسنده : دكتر سيد محمد هاشمي بند دوم: قوه مجريه و طرح نوين...
بررسي تطبيقي و موضوعي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران(9)

بررسي تطبيقي و موضوعي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران(9)

بررسي تطبيقي و موضوعي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران(9) نویسنده : دكتر سيد محمد هاشمي دوم . در نصب و عزل وزيران ...
بررسي تطبيقي و موضوعي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران(10)

بررسي تطبيقي و موضوعي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران(10)

بررسي تطبيقي و موضوعي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران(10) نویسنده : دكتر سيد محمد هاشمي بند چهارم . در تاسيس شوراي...