نگاهی به آثار اجتماعی جنگ

جنگ از جمله مهمترین رخدادهای مهم و سرنوشت ساز تاریخ هر ملتی به شمار می‏آید، این واقعه گاه، به منزله رویدادی افتخارآفرین و شکوهمند و گاه، به عنوان حادثه شوم و
پنجشنبه، 13 مهر 1391
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما
نگاهی به آثار اجتماعی جنگ
نگاهی به آثار اجتماعی جنگ

 

نویسنده: سید عبدالامیر نبوی* 
نگاهی به آثار اجتماعی جنگ
جنگ از جمله مهمترین رخدادهای مهم و سرنوشت ساز تاریخ هر ملتی به شمار می‏آید، این واقعه گاه، به منزله رویدادی افتخارآفرین و شکوهمند و گاه، به عنوان حادثه شوم و ملال آوری در حافظه جمعی ثبت می‏شود، گاه، نویدبخش آغاز دوره درخشان و گاه، نقطه شروع انحطاط و فروپاشی است. در طول جنگ، همه چیز معنا و مفهوم دیگری پیدا می‏کند، بخش‏های خاصی از خاطرات، باورها و اسطوره‏ها برجسته می‏شوند و حتی رفتارهایی از انسان‏ها بروز می‏کند که با شیوه حاکم بر زندگی در دوره صلح و آرامش قابل توضیح نیست. در این دوران، اولویت‏های زندگی تغییر می‏کند و منطق دیگری بر رفتار اعضای جامعه حاکم می‏شود. در این چارچوب، از همگان قناعت و فداکاری انتظار می‏رود. با توجه به وجود خطری بیرونی، اختلافات داخلی موقتا کنار گذاشته می‏شوند و انسجام بی‏سابقه‏ای پدید می‏آید. و گاهی، همین انسجام مردمی و وجود خطر بیرونی، به دستاویزی برای سرکوب رقیبان یا محدود کردن انتقادات و اختلاف‏نظرهای موجود تبدیل می‏شود. هم چنین، طبق منطق این دوره، شرکت فعالانه در جنگ - به ویژه برای جوانان - نوعی ارزش و وظیفه به شمار می‏رود که اگر کسی از قبول آن سرباز زند، مرتکب ناهنجاری و مسئولیت ناپذیری شده است.
ویژگی‏های مزبور را می‏توان بدین صورت جمع بندی و بیان کرد که در زمان جنگ، هویت ملی به وضعیت دفاعی وارد می‏شود؛ زیرا، احساس می‏کند که تمامیت آن از سوی دیگری در معرض خطر قرار گرفته است. از این رو، چنان که گفته شد اولویت‏های جامعه دگرگون می‏شوند. در چنین شرایطی توقع آن است که همگان، در درجه نخست، خود را سرباز بدانند، اما با پایان جنگ، «آرام آرام از شدت دردها کاسته می‏شود و... جنگ به جرگه میراث مشترک ملت‏ها در بطن تاریخ می‏پیوندد.» (1) به عبارت دیگر، هم چنان که انتظار می‏رود، هویت ملی از وضعیت دفاعی خارج می‏شود، بازسازی خرابی‏ها مورد توجه قرار می‏گیرد و به تدریج، زندگی به حالت عادی قبل از جنگ برمی‏گردد. این تغییرات به معنای دگرگونی دیگرباره اولویت‏های جامعه و تنظیم رفتار درچارچوب منطق دوره صلح و آرامش است.
فارغ از هر گونه ارزش گذاری، جنگ پیامدهای کوتاه مدت و بلندمدت فراوانی به دنبال دارد؛ بنابراین، خطا نیست اگر بگوییم که جنگ نیز همانند پدیده انقلاب به کلافی می‏ماند که در طول زمان، باز و تبعات آن به مرور آشکار می‏شود، تبعاتی که لزوما با اهداف و انگیزه‏های رزمندگان هماهنگ وهمسو نیست.
روشن است که پیروزی یا شکست در جنگ سبب می‏شود که پیامدهای آن شکل ویژه‏ای پیدا کنند؛ حالات و احساسات طرف مغلوب به هیچ وجه به حالات و احساسات طرف غالب شبیه نیست. اگر جنگ با پیروزی
همراه باشد، نمادهای خاصی که بیانگر و یادآور این کامیابی باشند، به میان می‏آیند و غالبا این موفقیت به عنوان دلیلی بر کیاست، شجاعت و حتی حقانیت حاکمان مطرح می‏شود، اما چنانچه جنگ با شکست و ناکامی پایان یابد، نوعی سرخوردگی و یأس بر طرف مغلوب مستولی وغالبا بذر کینه به منظور به دست آوردن فرصت مناسب برای انتقام کاشته می‏شود. در این زمان، می‏توان اتخاذ نوعی سازوکارهای جبرانی از سوی حکومت و جامعه را مشاهده کرد. این امر تا زمانی ادامه خواهد یافت که از نظر آنها، زمان مناسب برای جبران عملی شکست فرارسد. هم چنین، ممکن است که راه‏ها و عرصه‏های دیگری برای قدرت نمایی و جبران ناکامی انتخاب شوند؛ همان طور که ژاپن پس از جنگ جهانی دوم، توانست طی چند دهه، به عنوان یک قدرت اقتصادی در سطح جهان ظهور کند و فاتحان پیشین را به رقابت طلبد. البته این پدیده مستلزم پیامدهایی است که به پیروزی یا شکست چندان ارتباط ندارد و هر جامعه درگیر جنگ ناچار از مواجهه با آنهاست. برای نمونه، جنگ دخالت دولت را در عرصه اقتصاد بیشتر می‏کند، ترکیب جمعیتی بخش‏های مختلف را بر هم می‏زند، عده‏ای را از نظر جانی و مالی آسیب می‏رساند و... طبیعی است که این تحولات برآمده از جنگ، زنجیره‏ای از تحولات ریز و درشت دیگر را به دنبال دارند که مسیر حرکت جامعه غالب و مغلوب را تا سال‏ها تحت تأثیر قرار می‏دهند.
مسئله بازگشت سربازان و رزمندگان به شهرها یکی از مهم‏ترین پیامدها برای هر جامعه جنگ‏زده، در همان دوره جنگ و به طور آشکارتر از زمان پایان جنگ است.روشن است که سربازان و داوطلبان - که بیشتر جوان نیز هستند - در مدت حضور در میدان‏های نبرد، به شیوه‏های خاصی زندگی می‏کنند و با مشکلات متعددی درگیرند. به عبارت دیگر، آنان تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند ایدئولوژی حاکم بر جامعه، اقتضائات سنی و از همه مهم‏تر، شرایط جنگی به شکل خاصی دنیا را می‏نگرند. همین امر سبب شکل دهی روش ویژه آنان برای مواجهه با زندگی و مسائل و مشکلاتش می‏شود. از این دیدگاه، مفهوم مرگ جایگاه ویژه‏ای دارد. دراین جا، می‏توان از تعبیر گیدنز یاد کرد که می‏گوید: «در جنگ، افراد می‏باید برای کشتن تربیت شوند.»(2) البته باید کشته شدن (شهادت) را هم به جمله وی افزود. به عبارت دیگر، شرایط جنگی موجب شکل گیری وضعیتی به نام روزمره شدن مرگ می‏شود، یعنی مقوله مرگ برای سربازان و حتی افراد پشت جبهه، به دلیل برخورد مداوم با خطرات و مشاهده مستمر کشته شدگان و مجروحان حالت عادی و روزمره به خود می‏گیرد و با زندگی آنان آمیخته می‏شود. برخورد با خطر برای جنگاوران و داوطلبان جوان هیجان آور است و جذابیت دارد. از این رو، ممکن است آنان خود، به استقبال حوادث و خطرات بروند و بخواهند از این طریق، دنیای ناشناخته خطر را کشف کنند، اما تبعات استقبال از خطرات و برخورد مداوم با مرگ در همین حد نمی‏ماند. در یک دوره بلند مدت، این وضعیت روانی غالبا به صورت مرگ اندیشی درمی‏آید، یعنی نهادینه شدن مفهوم مرگ در زندگی افراد و ناتوانی یا حتی میل آنان به تفکیک دوباره این دو؛ بنابراین، آنان در برخورد با هر پدیده‏ای، ناخودآگاه و هم زمان، از دو زاویه و دو سطح با آن برخورد می‏کنند. نتیجه این حالت معمولا به ریشخند گرفتن زندگی عادی، بی‏قیدی و حتی تلخ اندیشی و نگاه بدبینانه به زندگی است.
وضعیت توصیف شده چه به یأس و رخوت ختم شود و چه نوعی سرخوشی سطحی را به دنبال آورد، فاقد عنصر جدیت است. حالت مرگ اندیشی و تبعات آن در میان جوامعی که در جنگ شکست خورده‏اند یا احساس ناکامی و ناتوانی می‏کنند، به خوبی قابل مشاهده است. چنین روحیه‏ای در طول زمان و با برنامه ریزی دقیق فرهنگی - اجتماعی قابل کنترل و کاهش است. هم چنین، ممکن است که عرصه‏های دیگری برای پیشرفت تعریف شوند، هم چنان که پیش از این نمونه ژاپن مثال زده شد. مشکل اساسی آن جاست که این وضعیت ناخوشایند ادامه یابد، یا به تعبیری، منجمد شود. عمق یافتن مرگ اندیشی و نهادینه شدن روحیه تسلیم یا بی‏قیدی می‏تواند مانعی در مسیر هر نوع بازسازی باشد. پدیده روزمره شدن مرگ را می‏توان در سربازان جوامع پیروزمند نیز مشاهده کرد. البته، در نبود عوامل مساعد و تکمیلی، بعید به نظر می‏رسد که این پدیده به مرگ اندیشی همچون روحیه حاکم بر جوامعی که شکست خورده‏اند یا احساس عدم موفقیت می‏کنند، منتهی شود.
بدین ترتیب، تا این جا می‏توانیم از دو منطق زندگی، یا با تسامح، از دو هویت سخن بگوییم که یکی در زمان جنگ شکل می‏گیرد و صبر، از خودگذشتگی، ساده شدن مسائل، فراموشی موقت مشکلات و اختلافات و روزمره شدن مرگ از جمله عناصر و ویژگی‏های آن به شمار می‏رود. البته باید یادآور شد که شکل گیری این هویت به جنگ و شرایط ناشی از آن مدیون است. هویت دیگر که تا اندازه‏ای از نتیجه جنگ و تا حدی از خود جنگ و الزامات آن متأثر است، به تدریج، پس از پایان درگیری‏ها شکل می‏گیرد، حال هر چه جامعه از دوره جنگ دورتر می‏شود، با منطق دوره آرامش - با تمامی مختصات و ویژگی‏های آن - بیشتر خو می‏گیرد. به عبارت دیگر، فاصله زمانی موجب می‏شود که هویت دوره جدید تثبیت شود و حوادث و وقایع جنگ به صورت خاطراتی تلخ و شیرین درآید.
در این زمان، با توجه به آرامش ناشی از عدم وجود خطری بیرونی و اولویت یافتن بازسازی‏ها و نوسازی‏ها، معمولا فردگرایی شدیدی در جامعه حاکم می‏شود و پیشرفت و موفقیت فردی - به ویژه در امور اقتصادی - به منزله یک هدف درمی‏آید، در چنین شرایطی، افراد جامعه از جمله سربازان و داوطلبان زمان جنگ به دو گروه تقسیم می‏شوند: عده‏ای که به این وضعیت عادت می‏کنند و تلاش خود را بر پیشرفت بیشتر متمرکز می‏کنند و عده دیگری که از این وضعیت ناراضی و خواهان ایجاد تغییرات‏اند. تقسیم بندی مزبور بدان معنا نیست که افراد گروه نخست با جنگ بیگانه‏اند. در واقع، در میان آنان نیز، بسیاری را می‏توان یافت که مستقیما در جنگ حضور داشته‏اند و از آثار آن تأثیر نیز پذیرفته‏اند، اما اینک، در چارچوب منطق جدید، رفتار می‏کنند. اثرپذیری از وضعیت جدید زمانه ممکن است ناشی از احساس خطای این افراد باشد، یعنی گمان کنند در گذشته، مرتکب اشتباه شده‏اند و اینک، باید جبران مافات کنند.
با کمک تقسیم بندی مرتن می‏توان گروه دوم (ناراضیان) را در چند زیرگروه جای داد:
1) عده‏ای ممکن است ضمن پذیرش اهداف، ابزارها و وسایل موجود برای دسترسی بدانها را رد کنند که در این صورت نوآوری پدید می‏آید؛ یعنی روش‏ها و وسایل جدیدی اعم از قانونی یا غیر قانونی برای پیشرفت و توفیق به کار گرفته می‏شوند.
2) امکان دارد عده‏ای ابزارها و وسایل موجود را بپذیرند، اما اهداف موجود را قبول نکنند. و به گروه‏ها و فرقه‏های خاص گرایش یابند و ارزش‏ها و اهداف آنها را بر ارزش‏ها و اهداف جامعه مقدم بدانند. این خرده فرهنگ‏ها ذاتا محافظه کارند؛ زیرا راهی برای تغییر اهداف جامعه توصیه نمی‏کنند.
3) برخی از افراد هم ممکن است با کناره‏گیری کامل از جامعه، گوشه عزلت بگزینند. اینان ضمن امیدوار بودن به بهبود کلی اوضاع، نه اهداف و نه وسایل دسترسی به آنها را قبول دارند.
4) اقدام برای انجام تغییرات راه دیگری است که در صورت رد و نفی توأم اهداف و وسایل موجود رخ می‏دهد و حتی ممکن است به صورت سرکشی و شورش ظاهر شود، به شرط آن که هنجارها و ارزش‏های بدیلی مورد پذیرش باشد و برای تحقق آنها تلاش شود. (3)
هر چه از زمان جنگ بیشتر فاصله بگیریم و اعضای جامعه بیشتر درگیر مسائل و منافع شخصی شوند، احساس گسست برای افراد مزبور بیشتر و ملموستر می‏گردد. حال ممکن است عده‏ای گوشه عزلت بگزینند؛ زیرا، ضمن دلبستگی به دوره پیشین و ناخرسندی از وضعیت جدید جامعه، به بهبود اوضاع امید ندارند (زیر گروه سوم). این جماعت خاموش، غمگینانه ناظر دور شدن از آن وضعیت دوست داشتنی و آرمانی‏اند و خود را از انجام هر گونه اقدام مؤثر ناتوان می‏بیند. البته، تشدید روحیه ناتوانی می‏تواند به تردید و پرسش از درستی گذشته هم بینجامد که در این صورت، یا فرد به گروه نخست خواهد پیوست و رفتارش را طبق منطق جدید تنظیم خواهد کرد و رنگ هویت پس از جنگ را خواهد گرفت، یا این که دچار یأس خواهد شد. اما تعداد دیگری دست به تلاش برای تغییر وضع موجود می‏زنند؛ زیرا احساس می‏کنند که رسالت‏های احیای ارزش‏ها و هویت آن دوره و حفظ و ترویج نمادهای مربوطه را برعهده دارند و باید کاری انجام دهند. تعداد این عده مهم نیست. آنها لزوما همان کسانی نیستند که در میدان‏های نبرد، حضور داشته‏اند؛ ممکن است از سربازان و داوطلبان گذشته باشند یا کسانی که به هر دلیلی به هویت دوره جنگ دلبسته‏اند. حتی ممکن است جزء نسل‏های بعدی باشند، یعنی دیرآمدگانی که می‏خواهند با احیای آن گذشته طلایی، تأخیر ناخواسته خود را جبران کنند. احساسات و
اهداف مشابه و نیز غالبا پیشینه مشابه به طور طبیعی موجب گرد آمدن این افراد کنار هم می‏شود و بدین ترتیب، تدریجا، گروه‏هایی کوچک و همدل پدید می‏آیند. پیدایش این گروه‏ها موجب می‏شود که فعالیت برای غفلت زدایی از جامعه واحیای ارزش‏ها و هویت دوره جنگ با حداقلی از تمرکز و برنامه ریزی صورت گیرد.
از این پس، تلاش این گروه‏ها معطوف به بازسازی آن آرمانشهر از طریق تزریق شرایط گذشته به زمان حال است. آنها حتی با عینک آن دوره به تحلیل شرایط جدید می‏پردازند، ضمن آن که به جذب اعضا و نیروهای جدید نیز توجه خاصی دارند. کوشش برای بازسازی فضای گذشته موجب می‏شود که ملاک‏ها و معیارهای تقسیم بندی در زمان جنگ بار دیگر به میان آید. برای نمونه، شهر و جبهه به منزله دو نمونه ایده‏آل در مقابل یکدیگر قرار می‏گیرند (4) شهر چون زندان مخوف و خفقان آوری توصیف می‏شود که در فضای آن، تنفس امکان پذیر نیست و هم زمان برای سنگرهای در معنا نورانی(5) اظهار دلتنگی می‏شود. پس در این جا شاهدیم که شهر - و در واقع، هویت و ارزش‏های دوره بعد از جنگ - به منزله مظهر پلیدی و انحراف توصیف و جبهه به عنوان آرمانشهر و نماد همه پاکی‏ها تلقی می‏گردد. طرح چنین توصیفاتی، یعنی آن که نمی‏توان این دو را با هم جمع کرد. از این رو تلاش گروه‏های مزبور به صورت مرحله دیگری از جنگ و مبارزه درمی‏آید.
با چنین دیدی، طبیعی است که هر گونه تلاش برای جلوگیری از انحراف موجود در جامعه یا دست کم، کند کردن آن، با فعالیت‏های دوران جنگ در جبهه‏ها مقایسه شود. در این تلاش دسته جمعی، مرثیه سرایی جایگاه ویژه‏ای دارد. این مرثیه سرایی معمولا برای معصومیتی از دست رفته است، گویی دوره‏ای سراسر نیکی و فداکاری وجود داشته است که به دلیل خیانت عده‏ای در داخل یا خارج، از دست رفته و به پیروزی ختم نشده است. در این اظهار دلتنگی، بعضی از زمان‏ها، مکان‏ها، اشیاء و چهره‏ها حالت نمادین پیدا می‏کنند. این مرثیه سرایی به اعضای گروه‏ها احساس مظلومیت و البته، انرژی تازه‏ای برای فعالیت بیشتر و عوض کردن منطق بازی در جامعه می‏بخشد.
نکته درخور توجه آن که تمامی فعالیت‏ها رنگ فرهنگی - اجتماعی دارد، اما ممکن است گروه‏هایی که اینک به صورت خرده فرهنگ منتقدی نسبت به روند کلی جامعه درآمده‏اند، به اقداماتی سیاسی دست بزنند تا منزلت اجتماعی بیشتری پیدا کنند. ورود به فاز سیاسی تغییری کیفی محسوب می‏شود و این گروه‏ها، خواه ناخواه، تحت تأثیر الزامات دنیای سیاست قرار می‏گیرند. یعنی اعضا ناچار خواهند بود که در چارچوب منطق حاکم بر سیاست، فعالیت کنند. این دگرگونی به معنای خداحافظی با دنیای آرمانی گذشته و ورود به واقع گرایی خاص دنیای سیاست است، هر چند ممکن است که بعضی از رفتارها و تعابیر از گذشته به یادگار بماند. از این پس، تداوم بعضی از رفتارها و تعابیر و حتی سخن گفتن از لزوم احیای هویت و ارزش‏های دوره جنگ تاکتیک‏هایی بیش تلقی نخواهند شد؛ تاکتیک‏هایی که برای رقابت و چانه زنی به کار می‏روند.

پی‌نوشت‌ها:

* دانشجوی دوره دکترای رشته علوم سیاسی دانشگاه تهران و کارشناس موسسه مطالعات خاورمیانه.
1-اریک بوتل؛ «به سوی قرائتی نو از شهادت از منظر انسان شناسی و جامعه شناسی»؛ نامه پژوهش؛ شماره 9، تابستان 1377، ص 192.
2-آنتونی گیدنز؛ جامعه شناسی؛ ترجمه منوچهر صبوری؛ تهران: نشر نی، 1374، ص 407.
3-این تقسیم بندی در منبع زیر آمده است:
Robert K.Merton, social Theory and Social structure, Newyork: Free press, 1968 , pp . 230 - 246.
4-بوتل در مقاله خود تقابل این دو را در زمان جنگ به خوبی نشان داده است. ر. ک.: اریک بوتل، همان، صص 191 - 205.
5-تعبیری برگرفته از: گل علی بابایی؛ نقطه رهایی؛ تهران: حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، 1369، ص 137.

منبع: فصلنامه مطالعات جنگ ایران و عراق سال اول، شماره اول، تابستان 1381. 

 ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
مقالات مرتبط