0
ویژه نامه ها

اهمیت سکوت در کلام امام کاظم علیه السلام

امام کاظم علیه السلام فرمودند:
نشانه عاقل، فکر کردن و نشانه فکر کردن، سکوت است.

غلبه قدرت خدا بر تمام قدرت ها

امام کاظم علیه السلام فرمودند:
هر نیرومندی، در برابر نیرومندی خدا، ناتوان است.

لزوم وفای به عهد با کودکان و زنان

امام کاظم علیه السلام فرمودند:
هرگاه به کودکان وعده دادید، بدان وفا کنید؛ چرا که آنان بر این باورند که شما روزی شان را می دهید. بی گمان، خداوند عزیز و جلیل آن گونه که به خاطر زنان و کودکان خشمگین می شود، برای چیز دیگری خشم نمی گیرد.

دعای مستجاب روزه دار موقع افطار

امام کاظم علیه السلام فرمودند:
دعاى شخص روزه دار هنگام افطار مستجاب مى‌شود.

شیعه در زمان انتظار فرج

امام کاظم علیه السلام فرمودند:
خوش به حال شیعیان ما که در زمان غیبت قائم ما به دوستى ما چنگ مى زنند و در دوستى ما و برائت از دشمنان ما استوارند آنها از ما و ما از آنها هستیم، آنها به پیشوایى ما راضى شدند و ما هم به شیعه بودن آنها راضى و خشنودیم و خوشا به حال آنها، به خدا قسم آنها در روز قیامت با ما و مرتبه ما هستند.

بازخواست بنده پس از مرگ

امام کاظم علیه السلام فرمودند:
بنده در روز قیامت قدمی از قدم برنمی‌دارد تا از چهار چیز از او بازخواست شود: عمر خود را در چه راهی به پایان رسانده، جوانیش را در کجا سپری نموده، مالش را از چه راهی به دست آورده و در کجا به مصرف رسانده؟ و دیگر از ولایت و محبت ما اهل بیت است.

صبر بر بلا ارزشمندتر از غفلت به هنگام آسایش

امام کاظم علیه السلام فرمودند:
شما هرگز مومن نیستید مگر آن که بلا و گرفتارى را نعمت شمارید و آسایش و رفاه را مصیبت؛ زیرا صبر بر بلا و گرفتارى ارزشمندتر است از غفلت به هنگام آسایش و خوشى.

زیانکار واقعی

امام کاظم علیه السلام فرمودند:
کسى که دو روزش با هم برابر باشد، زیان کار است. کسى که امروزش بدتر از دیروزش باشد، از رحمت خدا به دور است. کسى که رشد و بالندگى در خود نیابد، به سوى کاستى‌ها مى‌رود و آن که در راه کاستى و نقصان گام برمى‌دارد مرگ برایش بهتر از زندگى است.

مهرورزى با مردم نیمى از عقل

امام کاظم علیه السلام فرمودند:
مهرورزى با مردم نیمى از عقل است.

حق گویی و نجات انسان

امام کاظم علیه السلام فرمودند:
حق را بگو، اگرچه نابودى تو در آن باشد؛ زیرا نجات تو در همان است.