جایگاه زن در رسانه های جمعی جهان
نگاه نادرست به زن می تواند زمینه ساز تخریب شخصیت او باشد. غرب در دوران زیست خود، نگاه های گوناگونی به زن داشته است که در برخی موارد به افراط...
شنبه، 8 تير 1398
آسیب های موبایل برای کودکان
استفاده کودک از موبایل های هوشمند یکی از ضرورت های اجتناب ناپذیر این دوره می باشد. بنابراین نمی توان آن ها را از این ابزار محروم و منع کرد. بهترین...
جمعه، 7 تير 1398
باید و نبایدهای استفاده موبایل برای کودکان
در این مطلب به این موضوع که آیا کودکان با موبایل باید وارد دنیای تکنولوژی شوند یا اینکه یک محدوده سنی برای دسترسی داشتن به این امر تعریف کرد...
جمعه، 7 تير 1398
کارکردهای رسانه در اندیشه امام خمینی (ره)
امروزه رسانه نقش بسیار مهمی در زندگی انسان مدرن ایفا می کند. برخی بر این باور هستند که رسانه ها، به مانند نیازهای زیستی، در زندگی انسان، نقش...
دوشنبه، 3 تير 1398
رسانه های جمعی چیست؟
امروزه رسانه ها بخش مهمی از زندگی مردم رو به خود اختصاص داده اند. جریان به همین جا ختم نمی شود. کارکرد آموزشی و تربیتی که رسانه های جمعی دارند...
شنبه، 25 خرداد 1398
عوارض تماشای عکس و فیلم مستهجن
کاهش روابط اجتماعی،کم شدن عشق، پرخاشگری و انحراف جنسی در همسران ، مهمترین عارضه فیلم های پورنوگرافی است. تماشای فیلم‌های مستهجن به طرز غیرقابل...
يکشنبه، 19 خرداد 1398
تلویزیون و تربیت عرفی (بخش دوم)
در بخش پیشین بیان شد که تلویزیون از پرکاربردترین رسانه های جمعی است که جای خود را در میان زندگی انسان مدرن به خوبی باز کرده است. یکی از کارکردهایی...
يکشنبه، 12 خرداد 1398
تلویزیون و تربیت عرفی (بخش اول)
بسیاری از اندیشمندان علوم تربیتی بر این باور هستند که رسانه های جمعی نقش بسیار مهمی در تربیت انسان های مدرن ایفا می کنند. یکی از این رسانه های...
يکشنبه، 12 خرداد 1398
تربیت عرفی و کارکرد تربیتی تلویزیون (بخش سوم)
تربیت، مهم ترین بخش زندگی انسان است. از همین روی هر آنچه که بتواند در رشد تربیتی انسان نقش داشته باشد، باید به درستی به کار گرفته شود. رسانه...
يکشنبه، 12 خرداد 1398
تربیت عرفی و کارکرد تربیتی تلویزیون (بخش دوم)
در بخش پیشین بیان شد که از میان رسانه های جمعی، تلویزیون دارای کارکردهای بیشتری است. این سخن از آن روست که در این رسانه، از جلوه های بصری برای...
يکشنبه، 12 خرداد 1398