پیامدهای رابطه ی دختر و پسر
با توجه به تجربیات غرب و پی آمدهای اجتماعی که به دنبال رواج چنین معاشرت هایی پدید آمده، به نظر می رسد ظهور این پدیده در جامعه ما تأثیرات ساختی...
چهارشنبه، 16 مرداد 1392
روابط دختر و پسر
از جمله انواع روابطی که بین دختران و پسران وجود دارد، دوستی دختر و پسر است که از اصطلاحاتی مانند: «دوست پسر»یا «دوست دختر» در این گونه موارد...
سه‌شنبه، 15 مرداد 1392
شیوه های ارتباط بین دختر و پسر
از دیدگاه روان شناختی میان فردی، چون ارتباط و دوستی بین پسر و دختر فاقد شرایط یک ارتباط سالم می باشد و ویژگی های لازم در مؤلفه های آن رعایت نمی...
سه‌شنبه، 15 مرداد 1392
دختران فراری
محیطی که در منزل برایم فراهم شده بود غیر قابل تحمل بود. سرانجام یک روز صبح از خانه خارج شدم و در حالی که منتظر وسیله نقلیه بودم سوار خودروی پسر...
سه‌شنبه، 15 مرداد 1392
دروغ به عنوان انحرافی اجتماعی
دروغ، سخن برخلاف حقیقت است و دروغ گو کسی است که برخلاف حقیقت، ‌خبری می دهد. در زبان عربی، ‌دروغ را «کذب» می گویند و دروغ گو را «کذاب» خطاب می...
سه‌شنبه، 15 مرداد 1392
گریز از خود
عامل اصلی و عمده ای که به زندگی ما هدف و معنا می بخشد، حدود تعلق و ارتباط ما با دیگران در جامعه است؛ در غیر این صورت هر چیزی ممکن است دستاویزی...
سه‌شنبه، 15 مرداد 1392
ابعاد خشونت در برخی کشورها
در آمریکا کلیه سیستم های اجتماعی از مطبوعات گرفته تا پلیس، دادگاه ها، دستگاه های قضایی، مؤسسات علمی‌، رفاهی، مشاغل آزاد و سایر بنیادها از خشونت...
سه‌شنبه، 15 مرداد 1392
حمایت از زنان
خشونت علیه زنان پدیده ای پیچیده است که ریشه های عمیق آن را باید در روابط قدرت مبتنی بر جنسیت، هویت خویش و نهادهای اجتماعی جست و جو کرد. بنابراین...
سه‌شنبه، 15 مرداد 1392
پیامدهای خشونت علیه زنان
بیان نتایج و عواقب پی آمدهای خشونت علیه زنان به دلیل عدم دسترسی به آمار و اطلاعات کافی در این زمینه و هم چنین به دلیل دور از چشم بودن بعضی از...
دوشنبه، 14 مرداد 1392
عوامل خشونت علیه زنان
بعضی دانشمندان می گویند خشونت، راهی برای ترمیم غرور جریحه دار شده است. یعنی هر چیزی که عزت نفس آدم ها را تهدید کند، ‌دشمن محسوب می شود و غرور...
دوشنبه، 14 مرداد 1392
خشونت علیه زنان
به همسرم علاقه زیادی داشتم، اما خانواده هایمان بی دلیل اصرار داشتند از هم جدا شویم. روز حادثه تحت تأثیر مصرف شیشه دچار توهم شده و با کابل به...
يکشنبه، 13 مرداد 1392
بحران حاشیه نشینان
حاشیه نشینی، ‌زاغه نشینی، ‌آلونک نشینی، کوخ نشینی، ‌کپرنشینی، ‌جملگی مترادف یکدیگر هستند (مهاجرین، 1386: 113) و به محله های مسکونی غیر متعارف...
شنبه، 12 مرداد 1392
تکدی گری
تکدی در لغت به معنای «گدایی کردن» و «دریوزگی» است (ولیدی، 1380: 327). در واقع گریز از نظم و مسئولیت پذیری، ‌فرار از ارزش های خانوادگی و اجتماعی...
شنبه، 12 مرداد 1392
جنگ و بحران اجتماعی
گروه های اجتماعی در درون سیستم اجتماعی اقتصادی و در سطح جهانی با برقراری روابط اجتماعی در جهت رفع نیازها و خواسته های یکدیگر در ارتباط هستند....
شنبه، 12 مرداد 1392
نگاهی به معضل بیکاری
کار را می توان به عنوان انجام وظایفی تعریف کرد که متضمن صرف کوشش های فکری و جسمی بوده و هدف آن تولید کالاها و خدماتی است که نیازهای انسانی را...
شنبه، 12 مرداد 1392
پرخاشگری و درمان آن
به طور کلی، روان شناسان در مورد تعریف پرخاشگری با هم توافق ندارند. موضوع اصلی آن ها این است که آیا پرخاشگری را باید بر اساس پی آمدهای قابل مشاهده...
شنبه، 12 مرداد 1392
بی سوادی: بیماری قرن ما
علم و دانش مانند چراغی است که برای درک بهتر مجهولات و ابهامات زندگی اجتماعی، مؤثر و تسهیل کننده ارتباطات و تفهیم و تفاهم بین افراد بوده و سد...
شنبه، 12 مرداد 1392
نگاهی جامعه شناسانه به پدیده کودکان خیابانی
همه ی کودکان حق دارند از شرایط خوب زندگی برخوردار باشند . حق دارند بازی کنند؛ آموزش ببینند تا شرایط مناسب شکوفایی توانایی ها و رشد جسمی و معنوی...
پنجشنبه، 3 مرداد 1392
بررسی تأثیر نگرش به پوشش بر میزان آزارهای جنسی در خیابان‌ها و وسائل نقلیه
تاریخ زندگی بشر با خشونت آمیخته است وگویا این پدیده همیشه در کنار آرامش اجتماعی وجود داشته است. در دوران معاصر، بروز دو جنگ جهانی نشان از اوج...
چهارشنبه، 8 خرداد 1392
کودک آزاری پدیده ای پنهان در جامعه
نیمه دوم قرن بیستم را می‌توان با شجاعت و افتخار، عصرکودکان نامید. بقای جامعه با اطفال است و برای اینکه جامعه به رشد و تعالی برسد باید طفل، ‌تربیت...
چهارشنبه، 8 خرداد 1392