0
ویژه نامه ها
تحسین اجزای بدن انسان توسط یونانی‌ها

تحسین اجزای بدن انسان توسط یونانی‌ها

بسگانگی، ویژگی خاص نظریه هنر سیسرو است: او می‌دانست که در هنر تقریبا اشکال بیشماری وجود دارند که هر کدام در نوع خود قابل تحسین‌اند.
نظریه موسیقی یونانی

نظریه موسیقی یونانی

یونانیان در رویکردشان به موسیقی بیشترین تأثیر را از کسانی گرفتند که نخست نظریه موسیقی را مطالعه و بررسی می‌کردند، یعنی فیثاغورثیان.
نظریه فیلودموس درمورد موسیقی یونانی

نظریه فیلودموس درمورد موسیقی یونانی

واکنش‌ها در برابر موسیقی نه تنها به حس شنوایی بلکه بر ایده‌هایی که با آن‌ها ارتباط دارند، وابسته است.
موسیقی یونانی گرا

موسیقی یونانی گرا

رومی‌ها نه تنها علاقه خاصی به موسیقی نداشتند، استعداد ویژه‌ای نیز در آن از خود نشان ندادند.
مطالعه و بررسی قدرت تاثیرگذاری موسیقی

مطالعه و بررسی قدرت تاثیرگذاری موسیقی

تحلیل «اخلاقی» که منحصربفردترین ویژگی در نظریه یونانی موسیقی است، به شکل یک نظریه متافیزیکی و رمزآلود در میان فیثاغورثیان ایجاد و تنظیم شد.
دشواری عمده مسائل زیباشناختی

دشواری عمده مسائل زیباشناختی

زیبایی می‌تواند به چند روش تقسیم شود یعنی به زیبایی طبیعت و زیبایی هنر.
تئوفراستوس و آریستوکسنوس چه کسانی بودند؟

تئوفراستوس و آریستوکسنوس چه کسانی بودند؟

آریستوکسنوس با دو دیدگاه متضاد درباره موسیقی مواجه بود، یکی معتقد بود که موسیقی قدرتی اخلاقی است، در حالی که دیگری مدعی بود که تنها گوش را غلغلک...
بناهای علمی بزرگ دوره یونان باستان

بناهای علمی بزرگ دوره یونان باستان

رومی‌ها در دوران قدیم تاریخشان به ادبیات توجه اندکی نشان می‌دادند و تا قرن اول پیش از میلاد اثری با اهمیت خلق نکردند.
ایده‌های موروثی و ایده‌های جدید یونان

ایده‌های موروثی و ایده‌های جدید یونان

به نظر سیسرو تقلید نه تنها چیزی غیر از حقیقت است، بلکه از برخی جهات با آن متضاد نیز می باشد.
ادبیات یونانی‌گرا

ادبیات یونانی‌گرا

ادبیات دوره یونانی‌گرایی چندین ویژگی خاص داشت. مهم‌ترین آن‌ها این بود که نویسندگان و پدیدآورندگان آن‌ها فرهیختگانی بودند که نظریه‌های ادبی یا...
نوشته‌هایی درباره زیباشناسی

نوشته‌هایی درباره زیباشناسی

زیباشناسی دوره یونانی‌گرای رومی منحصرا دستاورد فیلسوفان نبود، بلکه محققین و هنرمندان نیز در آن نقش داشتند.
نوشته‌های اپیکوری درباره هنر

نوشته‌های اپیکوری درباره هنر

اپیکوری از وجود، تفسیری ماتریالیستی، از کنش، تفسیری هدونیستی و از دانش، تفسیری احساس باور ارائه می‌داد.
نظر رواقیون درمورد زیبایی هنر

نظر رواقیون درمورد زیبایی هنر

مانند افلاطون و ارسطو، رواقیون معتقد بودند که زیبایی فی نفسه ارزشمند است.
فطرت غیرعقلانی انسان از نظر دیوگنس

فطرت غیرعقلانی انسان از نظر دیوگنس

پانایتیوس، شاگرد دیوگنس که اندیشه‌های استادش را دنبال می‌کرد، به وجود تجربه بی واسطه زیبایی در انسان معتقد بود.
عدم استقلال در هنر

عدم استقلال در هنر

از همان آغاز فلسفه اپیکوری بر دو نظریه صحه گذاشته بود، نظریه‌ای که هر چیزی را صرفا از نقطه نظر تمایلات فایده باور می‌نگریست و برای زیباشناسی...
زیبایی جهان از نظر رواقیون

زیبایی جهان از نظر رواقیون

رواقیون مدعی بودند که «طبیعت بزرگترین هنرمند است» و به گفته سیسرو «هیچ چیز بهتر و زیباتر از جهان نیست».
زیباشناسی در نوشته‌های شک‌گرایان (قسمت اول)

زیباشناسی در نوشته‌های شک‌گرایان (قسمت اول)

شکاکان معتقد بودند که شعر نفع اندکی دارد و حتی زیان‌بار است، زیرا داستان‌هایش ذهن را آشفته می‌سازد.
زیباشناسی در نوشته‌های شک‌گرایان (قسمت دوم)

زیباشناسی در نوشته‌های شک‌گرایان (قسمت دوم)

سکستوس می‌گفت اگر اصوات موجود نباشند، موسیقی نیز وجود نخواهد داشت و در واقع، هیچ صوتی وجود ندارد.
دیدگاه رواقیون درباره شعر

دیدگاه رواقیون درباره شعر

در تفسیر رواقیون، وظیفه شعر از وظیفه دانش اصلا متفاوت نیست، چنین نگرشی را یونانیان باستان نیز اتخاذ کرده بودند.
آثار رواقیون درباره زیباشناسی

آثار رواقیون درباره زیباشناسی

آگاهی و دانش ما از مطالب زیباشناختی پانایتیوس و پوسیدونیوس رهبران مکتب رواقی میانه، جسته و گریخته است، اما این مسئله نشان می‌دهد که علاقه آن‌ها...