0
ویژه نامه ها
جایگاه و نفش اتحاد و خودباوری در شکوفایی جمهوری اسلامی

جایگاه و نفش اتحاد و خودباوری در شکوفایی جمهوری اسلامی

در طول تاریخ انقلاب اسلامی به هر اندازه که در این دو عنصر راهبری یعنی«مشارکت عمومی، جمهوریت» و «اسلامیت» خلل و ضربه وارد شد در رسیدن به اهداف...
مردم سالاری دینی و قانونگذاری

مردم سالاری دینی و قانونگذاری

امروزه مشارکت و دخالت مردم در مرجع قانونگذاری معمولا به دو صورت کلی: مستقیم همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم، و غیرمستقیم (از راه مجلس یا...
امام خمینی (رحمه الله) و مدیریت نرم امنیت ملی

امام خمینی (رحمه الله) و مدیریت نرم امنیت ملی

نویسنده در این مقاله به این پرسش می پردازد که «امام خمینی رحمه الله در مقام رهبر انقلاب و جمهوری اسلامی ایران، جنگ تحمیلی از سوی عراق را که بزرگترین...
مؤلفه های نظری «اقتدار ملی» در سیاست خارجی

مؤلفه های نظری «اقتدار ملی» در سیاست خارجی

این مقاله، با نگاه درون فهمی و خوانشی نوین از اندیشه های امام(رحمه الله)، به بررسی مؤلفه های نظری اقتدار ملی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران،...
تفکیک قوا در نظریه مردم سالاری دینی و قانون اساسی

تفکیک قوا در نظریه مردم سالاری دینی و قانون اساسی

اصل تفکیک قوا از ساز و کارهای عمومی توزیع و مهار قدرت در نظامهای مردم سالار جهان است و به رغم برخی چالش ها، مقبولیت عام دارد. توزیع قدرت و جلوگیری...
منابع و شیوه های تأمین امنیت در اندیشه امام خمینی (رحمه الله)

منابع و شیوه های تأمین امنیت در اندیشه امام خمینی (رحمه الله)

کارکرد وحدت، اتحاد، انسجام و تفاهم اجتماعی و سیاسی، از نظر امام خمینی رحمه الله بی نظیر و منحصر به فرد است. وحدت، رمزی است که امام آن را گشود...
حقوق متقابل دولت و ملت در مردم سالاری دینی

حقوق متقابل دولت و ملت در مردم سالاری دینی

این مقاله در آغاز مبانی نظری بحث ما را توضیح می دهد. در ادامه مطالب آن مفاهیم دین، دموکراسی، کار کرد و کارآمدی و همچنین اصطلاح مردم سالاری دینی...
نمودهای مردم سالاری در قانون اساسی

نمودهای مردم سالاری در قانون اساسی

در این مقاله، دموکراسی صرفا براساس سازو کار قانون اساسی جمهوری اسلامی مورد نظر است و تلاش می شود که ساختاربندی قدرت در قانون اساسی با دموکراسی...
دیالکتیک امت و ملت در آراء امام خمینی (رحمه الله)

دیالکتیک امت و ملت در آراء امام خمینی (رحمه الله)

در این مقاله، جای برای پرداختن به احکام دارالکفر و دارالاسلام، و قواعد برای تعامل و ارتباط با آنها و یا طرح جزئیات نیست. از این رو، اختصار به...
بررسی تطبیقی اعلامیه جهانی حقوق بشر و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

بررسی تطبیقی اعلامیه جهانی حقوق بشر و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اساس نظام اسلامی ایران بر مبنای یکتاپرستی، وحی الهی، کرامت و ارزش والای انسانی قرار گرفته است و در قانون اساسی آن هر گونه ستمگری و سلطه پذیری...
مردم سالاری دینی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مردم سالاری دینی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

بدون تردید نظریه مردم سالاری با هر تعریفی مبتنی به اصل حاکمیت مردم و حاکمیت ملی است. بدین معنی که مردم در تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی خویش نفوذ...
امنیت قضایی در نظریه حکومتی امام خمینی(رحمه الله)

امنیت قضایی در نظریه حکومتی امام خمینی(رحمه الله)

برقراری امنیت قضایی پس از هر منازعه یا انقلاب، با چالش ها و ملاحظات ویژه ای روبروست تا جائی که برای برقراری امنیت قضایی در کشوری مانند ایران...
مقایسه ای قرآنی میان رسالت انبیاء و فلسفه انقلاب اسلامی

مقایسه ای قرآنی میان رسالت انبیاء و فلسفه انقلاب اسلامی

ماهیت و رسالت انقلاب اسلامی نیز فارغ از مباحث آخرت گرایی نبوده است، از اینرو مدیران و برنامه سازان این نظام اسلامی تمام تلاش خود را به این مهم...
ابعاد امنیت در اندیشه و آراء امام خمینی(رحمه الله)

ابعاد امنیت در اندیشه و آراء امام خمینی(رحمه الله)

آنچه در این مقاله مورد بررسی و تبیین قرار خواهد گرفت، امنیت به مفهوم عام و به طور خاص در اندیشه و آراء امام خمینی(رحمه الله)، چه ابعاد و جنبه...
مبانی حقوقی مردم سالاری دینی در نظام جمهوری اسلامی ایران

مبانی حقوقی مردم سالاری دینی در نظام جمهوری اسلامی ایران

(فقیه جامع الشرایط) ولایت در جمیع صور دارد لکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین که در قانون اساسی هم از آن یاد...
درنگی در ابعاد مختلف اندیشه امام خمینی(ره)

درنگی در ابعاد مختلف اندیشه امام خمینی(ره)

یکی از خصوصیات برجسته ای که امام خمینی(ره) را از سایر افراد متمایز می کرد را می توان این چنین بیان کرد که ایشان پیش از آنکه به دنبال قیام و انقلاب...
مرجع امنیت در کنش گفتاری امام خمینی (رحمه الله)

مرجع امنیت در کنش گفتاری امام خمینی (رحمه الله)

مرجع امنیت شامل بازیگران یا چیزهایی می شود که تهدیدات وجودی متوجه آنهاست و با تهدید بقا به لحاظ موجودیتشان روبرو هستند. سازوکار ایجابی نیز مرجع...
فلسفه امنیت از دیدگاه امام خمینی (رحمه الله)

فلسفه امنیت از دیدگاه امام خمینی (رحمه الله)

در تمامی مباحث، اعم از عرفانی، فلسفی، اخلاقی، کلامی و فقهی، مباحث امنیتی است. بر همین اساس است که گستره مباحث امنیتی در آثار امام خمینی رحمه...
مردم سالاری در متون دینی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مردم سالاری در متون دینی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

فضیلت محوری در جوامع بسیار کهن بشری به حدی جدی بوده است که نه تنها مردان با فضیلت به قدرت می رسیدند، بلکه در مواردی زنان بافضیلت نیز فرمانروا...
امنیت و مکانت آن در اندیشه امام خمینی (رحمه الله)

امنیت و مکانت آن در اندیشه امام خمینی (رحمه الله)

در این نوشتار تلاش شد با استفاده از آثار امام خمینی(رحمه الله)، سه بعد «سیاسی، اجتماعی، و انسان شناسی» در اندیشه ایشان بررسی شود و تبعات آنها...