0
ویژه نامه ها
فناوری لازمه جهش

فناوری لازمه جهش

امروز مشکل و موانعی که برای جهش ایجادشده است رفتن سرمایه‌های پولی و سرمایه‌های فکری کشور به سمت سفته‌بازی، دلالی، خریدوفروش زمین، دلار و طلا...
رابطه مستقیم جهش در تولید با اقتصاد مقاومتی

رابطه مستقیم جهش در تولید با اقتصاد مقاومتی

اقتصاد دولتی در دنیا منسوخ‌شده است، اقتصاد به سمت اقتصاد مردمی و خصوصی می‌رود. در اصل قانون اساسی به اصل تعاون تأکید شده است و سیاست اقتصاد تعاونی...
نگاهی به بنیاد ملی نخبگان و نقش رهبری در راه اندازی آن

نگاهی به بنیاد ملی نخبگان و نقش رهبری در راه اندازی آن

سازمان بنیاد ملی نخبگان، سازمانی ایرانی است که وظیفه آن شناسایی، جذب و پشتیبانی مادی و معنوی از نخبگان کشور است. اساسنامه بنیاد ملی نخبگان در...
نظارت‌های عمومی بر اعمال حکومت

نظارت‌های عمومی بر اعمال حکومت

خیرخواهی مردم نسبت به خود و خیرخواهی آنان نسبت به حکومت و سران آن، دارای منشأ واحد بوده و از یکدیگر قابل تفکیک نیستند و به همین دلیل نظارت بر...
نظارت سیاسی بر اعمال حکومت

نظارت سیاسی بر اعمال حکومت

در این مقاله پیرامون «نظارت سیاسی»، انواع آن نظارت به استناد اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بررسی خواهد شد
نظارت برحکومت از راه مطبوعات و احزاب

نظارت برحکومت از راه مطبوعات و احزاب

عرصه وسیعی برای نظارت بر اعمال حکومت از راه آزادی نشریات و مطبوعات به وجود آمده است، یعنی تریبونی که مردم می‌توانند نقطه نظرات خود را در خصوص...
نظارت بر حکومت از راه آزادی بیان

نظارت بر حکومت از راه آزادی بیان

آزادی بیان را می‌توان به صورت توسعه گفت و گو در تمامی عرصه ها و مسائل کشور تعریف کرد، به گونه‌ای که مردم بتوانند در هر موضوع مملکتی اعم از سیاسی،...
معیارها و شاخص‌های نظارت بر حکومت

معیارها و شاخص‌های نظارت بر حکومت

هر کدام از نظارت‌ها دارای ویژگی‌هایی هستند که معیارها و شاخص‌های خاص خود را می‌طلبند و به طور معمول با یکدیگر متفاوت هستند.
شاخص‌های نظارت قضایی بر اعمال حکومت (قسمت اول)

شاخص‌های نظارت قضایی بر اعمال حکومت (قسمت اول)

در نظارت قضایی که مرجع نهایی اعمال آن، دادگاه صالح است، تفسیر قانون در مقام دادرسی بر السیاسی اصل ۷۴ قانون اساسی بر عهده قضات و دادرسان خواهد...
شاخص‌های نظارت قضایی بر اعمال حکومت (قسمت دوم)

شاخص‌های نظارت قضایی بر اعمال حکومت (قسمت دوم)

تردیدی نیست که شورای نگهبان می‌تواند در تفسیر قانون اساسی و یا سایر مسئولیت‌های خود مانند مسئولیت اظهار نظر در مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات مجلس...
دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر

دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر

امر و نهی چه به صورت گفتاری و نوشتاری و چه به شکل رفتاری بازدارنده، باید متناسب با موضوع امر و نهی بوده و با برنامه ریزی کوتاه مدت و بلند مدت...
انواع نظارت بر اعمال حکومت

انواع نظارت بر اعمال حکومت

برخلاف تصور عامه، تفاوت بین نظارت و اجرا، در دخالت نیست چرا که هر دو دستگاه نظارت کننده و اجرا کننده به نوعی موظف به دخالت هستند
امر به معروف و نهی از منکر

امر به معروف و نهی از منکر

مردم با اعمال مسئولیت همگانی به وسیله امر به معروف و نهی از منکر، حکومت و دولتمردان را ایجاد و بر تداوم آن نظارت می کنند، تا حکومت به رفتار آنان...
نظارت بر اعمال حکومت (قسمت اول)

نظارت بر اعمال حکومت (قسمت اول)

بدیهی است که در بحث از موضوع «نظارت بر اعمال حکومت»، باید تمامی اعمال تحت شمول نظارت قرار می گیرند.
نظارت بر اعمال حکومت (قسمت دوم)

نظارت بر اعمال حکومت (قسمت دوم)

در خصوص نظارت بر اعمال حکومت در ایران، باید در دوره را از هم تفکیک کرد: دوره اول: انقلاب مشروطیت، دوره دوم: انقلاب اسلامی.
نظارت اجتماعی و نظارت درونی

نظارت اجتماعی و نظارت درونی

نظارت دائم، دقیق و در هر حال و در هر جا، لازمه هدفی است که انسان برای رسیدن به آن آفریده شده است
مفهوم نظارت بر اعمال دولت

مفهوم نظارت بر اعمال دولت

نظارت در حقوق عمومی حوزه گسترده ای دارد که نه تنها شامل نظارت بر نهادهای تشکیل دهنده حکومت و دولت است، حتی به طور خاص نظارت بر مشروعیت حکومت...
جنبه اسلامی نظارت

جنبه اسلامی نظارت

نکاتی در ناظر بودن خداوند متعال بر اعمال انسانها وجود دارد که توجه به آنها ضروری به نظر می رسد از جمله دقت در نظارت است
پیشینه نظارت بر اعمال دولت

پیشینه نظارت بر اعمال دولت

بی شک در جایی که تصریح به استصوابی بودن نظارت شود و یا قرائنی که دال بر آن است، وجود داشته باشد و یا مسئله جز مفهوم نظارت استصوابی را برنتابد،...
پدید آمدن حکومت و دولت

پدید آمدن حکومت و دولت

حکومت و دولت به هر صورت و شکلی که پدید آمده باشد، به عنوان یک پایه و رکن برای حفظ نظم و امنیت، ضروری شمرده می‌شود.