درآمدی بر رویکرد علامه طباطبایی به کارکرد دین در حوزه حقوق عمومی
اینکه گوهر دین و آورده دین برای انسان چست که منحصر به آن بوده و از طریق دیگری کسب آن ممکن نیست و یا حداقل آنکه به زودی و به آسانی قابل دسترسی...
شنبه، 1 آبان 1395
مجلس و قانون در نظر و عمل شیخ فضل‌الله نوری
شیخ فضل‌الله نوری از بزرگان دوره مشروطه است چنانکه حتی مخالفین وی نیز منکر مرتبه والای علمی، سیاسی و اجتماعی وی نیستند؛ (2) ناظم الاسلام کرمانی...
شنبه، 1 آبان 1395
مؤلفه‌های حقوق عمومی و فرایند قانونگذاری
در هر جامعه‌ای حوزه مباحث حقوق عمومی که به موضوعات کلان حکومتی، نهادها و ساختارها به لحاظ ماهیت و شکل و روابط آنها می‌پردازد، از جمله اموری است...
شنبه، 1 آبان 1395
رویکرد آیت الله خامنه‌ای به کارکرد مجلس شورای اسلامی و وضع قانون
اعتقاد آیت‌الله سید علی خامنه‌ای به حضور فعال اسلام ناب محمدی در زندگی و سیاست، وی را در زمره جدی‌ترین و قاطع‌ترین افراد به اسلام حداکثری، جامع...
شنبه، 1 آبان 1395
تعریف دین از منظر آیت الله جوادی آملی و تأثیر آن در حقوق عمومی
دین، از ابتدای آفرینش انسان و هر زمان که بشر به تفکر و تعمق پرداخته، از مهمترین مسائل زندگی او بوده است. اندیشمندان متعددی نیز در این مقوله ورود...
شنبه، 1 آبان 1395
پیوند دین و قانون
پیشرفت دانش بشری، زایش اندیشه‌ها و مفاهیم نوینی را در پی دارد که بر بستر اصول و مبانی فکری خاص خود استوار است. توسعه ارتباطات فرهنگی نیز به تبادل...
دوشنبه، 19 مهر 1395
حقوق
برای آن‌که کسی حقی داشته باشد، باید وظیفه و تکلیفی مطابق با آن بر دوش دیگری یا دیگران گذاشته شود، چه به طور خاص و چه به طور عام. حق ممکن است...
چهارشنبه، 14 بهمن 1394
حقوق و احکام سهام
قسمت عبارت است از تميز و تفکيک دو يا چند سهم از يکديگر است. شهيد در لمعه قسمت را چنين تعريف نموده: هي تميز احد النصيبين فصاعداً عن الآخر و ليست...
دوشنبه، 28 ارديبهشت 1394
داوري در درگيري هاي زناشويي
اگر زن و شوهر يا ورثه اين دو و يا يکي از اين دو با ورثه ديگري در متاع خانه اي که هر دو متصرفند نزاع کنند و يکي از اين دو اقامه ي شاهد نمايد دادرس...
دوشنبه، 28 ارديبهشت 1394
شهادت در قضاوت
براي قضا و حکومت طرقي است که بايد دادرس به وسيله ي آن بين متداعيين و متخاصمين قضا نموده فصل خصومت نمايد.
دوشنبه، 28 ارديبهشت 1394
ثبوت و عزل قاضي
شهيد در لمعه دو چيز را مثبت ولايت قاضي دانسته مي گويد: ولا يثبت ولاية القاضي الا بالشياع او شهادة عدلين. ولي ساير فقهاء براي ثبوت ولايت قضات...
دوشنبه، 28 ارديبهشت 1394
احکام رشوه به قاضي
چنانکه جمعي از فقهاء ارتزاق قاضي را از بيت المال در صورت احتياج و دسته مطلقا جايز مي دانند از جمله کساني که ارتزاق قاضي را از بيت المال در صورت...
دوشنبه، 28 ارديبهشت 1394
شرايط قاضي
قضات و دادرسان علاوه بر آنکه بايد داراي قوه مستنبطه بوده بتوانند رد فروع باصول نمايند و در وقايع و حوادث اجتهاد کنند بايد شرائط ديگري را نيز...
دوشنبه، 28 ارديبهشت 1394
اعتبار اجتهاد در قاضي
شرايط شش گانه اوليّه را مورد اجماع ولي نويسندگي و حرّيّت و بينائي را اجماعي ندانسته و اعتبار اين امور را بين فقهاء مشهورتر و با شهر تعبير فرموده...
دوشنبه، 28 ارديبهشت 1394
اصطلاح شناسي قضاء در اسلام
شهيد در کتاب مسالک قضا را به معناي فراغ دانسته مي گويد اطلاق لفظ قضاء بر قضا به لحاظ فصل خصومت بين طرفين دعوي و فارغ شدن از خصومت بين آنان مي...
دوشنبه، 28 ارديبهشت 1394
احکام قضاوت
مبدء قضاء رياست عامه، غرض و غايت آن قطع منازعه و خاصيتش قطعي بودن حکم است. چه پس از صدور حکم از ناحيه قاضي و دادرس تنفيذ حکم واجب و نقض آن بر...
دوشنبه، 28 ارديبهشت 1394
منابع حقوق ايران
مانند بسياري از كشورهاي اسلامي مبناي اصلي حقوق ايران شريعت اسلام است. احكام و مسائل حقوقي يا قواعد فقهي از چهار منبع سرچشمه دارد كه دو منبع اصلي...
سه‌شنبه، 12 اسفند 1393
قانون جهاني
آيا اين كلام كيپ لينگ سخنور گرانمايه و جهانديده ي انگلستان تاچه پايه درست است كه گفته بود: « شرق و غرب جز به روز رستاخيز هرگز به هم نخواهند رسيد،...
دوشنبه، 11 اسفند 1393
عدل و انصاف
عدل مفهوم مخالف ظلم و از نامهاي خداست. از اصول اوّليه ي دين مُبين است. از قديمترين روزگاران پيرامون اين كلمه ي زيبا سخنان شيرين امّا نارسا فراوان...
دوشنبه، 11 اسفند 1393
تعريف حق
حق كلمه ايست عام، ضدّ باطل، و به معاني عديده اطلاق مي شود. كاملترين مصداق آن وجود حق يگانه سبحانه و تعالي است. ذات احديّت را حُكماء اشراق نورالانوار...
دوشنبه، 11 اسفند 1393