ترک معالجه ی بیمار روانی خطرناک


حکم فاش کردن اسرار بیمار در موارد ضروری


حکم روکش طلا و پلاتین دندان


حکم شبیه سازی حیوانات


حکم استفاده از سلول های بنیادین برای مقاصد درمانی


حکم استفاده از میوه های ژنتیکی


حکم دادن پرونده ی پزشکی بیمار به سایر پزشکان


کسانی که فقط از نظر پزشکی زنده اند


حکم استفاده از «هیپنوتیزم» جهت درمان بیماری


حکم استفاده از «هیپنوتیزم»