حکم جراحی بینی و گوش جهت زیبایی


حکم کاشتن مو


حکم استمناء به دستور پزشک


حکم استمناء جهت بررسی وضعیت اسپرم ها


ضمان لطمه به بیمار در صورت انجام نشدن عمل جراحی به خاطر ناتوانی در پرداخت هزینه


ضمان پزشک متخصص و دانا در صورت فوت بیمار


ضمان لطمه به بیمار توسط دستیاران به علت عدم حضور استاد


مرگ جنین در صورت بی اطلاعی پزشک از حاملگی بیمار


ضمان لطمات وارده از طرف دستیاران پزشک


ضمان لطمه به بیمار در اثر توصیه ی دارو