0
ویژه نامه ها

امامت و فرمانبری از رهبران الهی

حضرت فاطمه زهرا علیها السلام در خطبه فدکیه فرمودند:
خداوند فرمانبرداری [از رهبران الهی] را برای انتظام آیین، و امامت را برای جلوگیری از تفرقه، واجب فرمود.

دعای حضرت فاطمه زهرا (س) در روز جمعه

حضرت فاطمه زهرا علیها السلام در دعای روز جمعه به خداوند عرضه داشت:
خداوندا! ما را از نزدیک ترین کسانی که به تو تقرّب جسته اند، و از موجه ترین کسانی که به تو روی آورده اند، و از موفق یافته ترین کسانی که از تو خواسته اند و به درگاهت تضرع کرده اند، قرار ده. خداوندا! ما را از کسانی قرار ده که گویی در روز قیامت که به لقای تو می آیند، تو را می بینند. ما را جز به خشنودی خود نمیران. خداوندا! ما را از کسانی قرارده که عملشان را برای تو خالص کردند و در میان همه آفریدگانت تو را بیش از دیگران دوست دارند. خداوندا! بر محمّد و آل محمّد درود فرست و ما را چنان قطعی حتمی بیامرز که پس از آن گناهی مرتکب نشویم و خطا و گناهی نکنیم. خداوندا! بر محمّد و آل محمّد درود فرست، درودی بالنده، همواره، فزاینده، پیاپی، پی در پی، و به دنبال هم. به حق رحمت خودت، ای رحم کننده ترین رحم کنندگان.

دعای حضرت فاطمه زهرا (س) در روز پنج شنبه

حضرت فاطمه زهرا علیها السلام در دعای روز پنج شنبه به خداوند عرضه داشت:
خداوندا! من خواهان هدایت و تقوا و عفاف و بی نیازی و عمل به آنچه تو دوست داری و راضی هستی، هستم. خداوندا، از توانت، برای ناتوانیمان درخواست می کنم، و از بی نیازی ات برای بینوایی و نیازمان، و از بردباری و دانش تو، برای نادانیمان. خداوندا! بر محمّد و آل محمّد درود فرست و ما را برای سپاسگزاری از تو و یاد تو و طاعت و عبادتت یاری کن؛ به حق رحمت خودتت، ای رحم کننده ترین رحم کنندگان.

دعای حضرت فاطمه زهرا (س) در روز چهارشنبه

حضرت فاطمه زهرا علیها السلام در دعای روز چهارشنبه به خداوند عرضه داشت:
خداوندا! ما را با چشمت که نمی خوابد، و ستونت که خم نمی شود، و به نام های بزرگت حراست کن و بر محمّد و آل او درود فرست و برای ما حفظ کن آنچه را که اگر دیگران حفظ کنند، از میان می رود و بر ما چیزی را پرده پوشی کن که اگر جز تو پرده پوشی کند، بر ملا می شود و همه اینها را برای ما فرمانبرداری قرار ده که تویی شنوای دعا و نزدیک و اجابت کننده.

دعای حضرت فاطمه زهرا (س) در روز سه شنبه

حضرت فاطمه زهرا علیها السلام در دعای روز سه شنبه به خداوند عرضه داشت:
خداوندا! غافل بودن مردم [از یادت] را برای ما یادآوری و یادآوری آنان را برای ما سپاسگزاری قرار ده و سخنان شایسته ای را که به زبان ما جاری می شود، انگیزه قلبی ما قرار ده. خداوندا! آمرزش تو گسترده تر از گناهان ما و رحمت تو، امیدوارکننده تر از کارهای ما است. خداوندا! بر محمّد و آل محمّد درود فرست، و ما را به کارهای شایسته و افعال درست موفق بدار.

دعای حضرت فاطمه زهرا (س) در روز دوشنبه

حضرت فاطمه زهرا علیها السلام در دعای روز دوشنبه به خداوند عرضه داشت:
خداوندا! از تو توانی برای عبادت تو و بصیرتی در کتاب تو و فهمی در حکم تو درخواست می کنم. خداوندا! بر محمّد و آل محمّد درود فرست، و قرآن را برای ما بی حاصل قرار مده و ما را [از روی] صراط ساقط مکن و محمّد(ص) را از ما رویگردان مساز.

دعای حضرت فاطمه زهرا (س) در روز یکشنبه

حضرت فاطمه زهرا علیها السلام در دعای روز یکشنبه به خداوند عرضه داشت:
خداوندا! آغاز این روزم را رستگاری و پایانش را پیروزی و میانش را خوبی و شایستگی قرار ده. خداوندا! بر محمّد و آل محمّد درود فرست، و ما را از کسانی قرار ده که به سوی تو باز می گردند و تو آنها را می پذیری، و بر تو توکل می کنند و تو برایشان بسنده هستی و به سوی تو تضرع می کنند و تو به آنها رحم می کنی.

دعای حضرت فاطمه زهرا (س) در روز شنبه

حضرت فاطمه زهرا علیها السلام در دعای روز شنبه به خداوند عرضه داشت:
خدایا! گنجینه های رحمتت را برای ما بگشای و به ما ـ ای خدا ـ رحمتی ارزانی دار که از آن پس، ما را در دنیا و آخرت، عذاب نکنی، و از نعمت گسترده ات ما را رزق حلال و پاکیزه روزی کن، و ما را محتاج و نیازمند کسی جز خودت مگردان، و سپاسگزاری ما را از خودت، و نیازمندی و درویشی ما را به درگاهت زیاده کن، و با تو، بی نیازی و کفایت از غیر تو است. بار خدایا! در دنیا، برای ما گشایش قرار ده. خدایا! به تو پناه می بریم از این که در هیچ حالی، روی خویش را از ما بگردانی؛ بلکه همواره توجّه تو را خواهانیم. بار خدایا! بر محمّد و آل محمّد، درود فرست و آنچه را تو خود دوست داری، به ما عطا کن و آن را نیروی ما برای آنچه تو دوست داری، قرار ده، ای رحم کننده ترین رحم کنندگان!

سرزنش اصحاب رسول خدا(ص)

حضرت فاطمه زهرا علیها السلام آن زمان که برای بیعت گرفتن از امیرمؤمنان علی(ع) گروهی به درِ خانه اش هجوم آوردند، فرمودند:
هیچ قومی را بدرفتارتر از شما به یاد ندارم! پیکر رسول خدا(ص) را در برابر ما رها کردید و امر [خلافت] خودتان را میان خودتان تقسیم کردید و ما را به امیری نپذیرفتید و برای ما حقّی در نظر نگرفتید. گویا شما نمی دانید [پیامبر(ص)] در روز غدیر خم چه گفت. به خدا سوگند، در آن روز، ولایت را برای او استوار داشت تا امید شما را از آن بِبُرد؛ امّا شما رشته های میان خودتان و پیامبرتان را گسستید. خداوند، حسابرس میان ما و شما در دنیا و آخرت است.

یادآوری غدیر خم

حضرت فاطمه زهرا علیها السلام در احتجاجش با انصار و مهاجران، هنگامی از فدک بازداشته شد، فرمودند:
آیا گفته رسول خدا(ص) را در روز غدیر خم فراموش کردید [که گفت]: «هر که من مولای اویم، پس علی مولای اوست»؟!. و نیز سخن آن حضرت [که فرمود]: تو برای من، به منزله هارون برای موسی علیهماالسلام هستی».