0
ویژه نامه ها

وصیت حضرت فاطمه (س) به امام علی (ع)

حضرت فاطمه زهرا علیها السلام خطاب به امام علی علیه السلام فرمودند:
من درباره خودم که محبوب ترین افراد برای من پس از رسول خدا(ص) است به تو وصیت می کنم. وقتی من از دنیا رفتم، با دست خودت مرا غسل بده و حنوط و کفن کن و مرا شبانه دفن کن و فلانی و فلانی در تشییع من حاضر نشوند. تو را به خدا می سپارم تا وقتی که ملاقاتت کنم. خداوند من و تو را در خانه خود و در نزدیک جوار خودش گرد آورد.

فضایل اهل بیت (ع)

حضرت فاطمه زهرا علیها السلام در سخنرانی اش درباره فدک فرمودند:
خداوند را برای عظمت و نورش ستایش کنید. هر کس که در آسمان ها و زمین است برای رسیدن او در پی «وسیله» است. ما در میان بندگانش «وسیله» اوییم و ما خواصّ اوییم و ما جایگاه قدس اوییم و ما حجّت او در غیب اوییم و ما وارثان پیامبران او هستیم.

شیعیان امام علی(ع) در بهشت

حضرت فاطمه زهرا علیها السلام فرمودند:
رسول خدا(ص) به علی(ع) فرمود: ای فرزند ابوطالب تو و شیعیانت در بهشتید.

آخرین سفارشهای پیامبر اکرم (ص)

حضرت فاطمه زهرا علیها السلام فرمودند:
از پدرم در زمان بیماری ای که به رحلت ایشان انجامید شنیدم ـ در حالی که اتاق از اصحاب پر شده بود ـ می فرمود: «ای مردم! نزدیک است که به سرعت قبض روح شوم و پیش از این، آنچه را شرط بلاغ بوده تا عذری باقی نگذارد، با شما گفته ام. بدانید من، کتاب پروردگارم عز و جل و خاندانم، اهل بیتم را میان شما برجای می نهم». سپس دست علی را گرفت و فرمود: «این علی، با قرآن است و قرآن، با علی؛ از هم جدا نمی شوند، تا کنار حوض [کوثر] نزد من آیند و از شما می پرسم که، با آن دو چه کردید».

تشویق به جهاد

حضرت فاطمه زهرا علیها السلام فرمودند:
پیامبر(ص) تشویق به جهاد کرد و فضیلت آن را باز گفت. من درباره جهاد از ایشان پرسیدم، که فرمود: آیا تو را به کاری آسان با پاداشی فراوان راهنمایی نکنم؟ هر مرد و زن مؤمنی در پی نماز وتر دو سجده به جای آورد و در هر یک از آن دو، پنج بار بگوید: «سبّوح قدّوس ربّ الملائکة والروح؛ پاک است، منزه است پروردگار فرشتگان و روح»، سرش را بلند نکند، مگر این که خداوند همه گناهانش را بیامرزد. و اگر در همان شب بمیرد، شهید [گونه]، مرده است.

نهی از میگساری

حضرت فاطمه زهرا علیها السلام فرمودند:
خداوند ممنوعیت میگساری را برای پاکی از پلیدی قرار داد.

حدیث درباره بخل

حضرت فاطمه زهرا علیها السلام فرمودند:
پدرم رسول خدا(ص) به من فرمود: «مبادا بخل بورزی؛ چرا که بخل، درختی است در آتش [دوزخ] که شاخه هایش در دنیا هستند و هر کس به شاخه ای از شاخه های آن از آن در آویزد، او را به آتش، وارد سازد.»

سفارش به تقوای الهی

حضرت فاطمه زهرا علیها السلام فرمودند:
از خداوند، آن گونه که شایسته پروا کردن از اوست، پروا کنید.

اطاعت از فرامین الهی

حضرت فاطمه زهرا علیها السلام فرمودند:
خداوند را در آنچه به شما فرمان داده و از آنچه نهی کرده، اطاعت کنید.

فلسفه وجوب زکات

حضرت فاطمه زهرا علیها السلام فرمودند:
خداوند زکات را پاک کننده جان و افزاینده روزی قرار داد.