0
ویژه نامه ها

نماز و دور ساختن از کبر

حضرت فاطمه زهرا علیها السلام فرمودند:
خداوند نماز را برای دور کردن از کبر واجب کرده است.

فلسفه جهاد

حضرت فاطمه زهرا علیها السلام فرمودند:
خداوند جهاد را برای عزّت اسلام، واجب ساخت.

فلسفه عدالت

حضرت فاطمه زهرا علیها السلام فرمودند:
خداوند عدالت را برای آرامش دل ها واجب کرد.

فلسفه حج

حضرت فاطمه زهرا علیها السلام فرمودند:
خداوند حج را برای شکوه اسلام واجب کرد.

وفا به نذر

حضرت فاطمه زهرا علیها السلام فرمودند:
خداوند وفای به نذر را برای در معرض آمرزش قرار گرفتنِ [آدمی] واجب ساخت.

فلسفه قصاص

حضرت فاطمه زهرا علیها السلام فرمودند:
خداوند قصاص را، برای حفظ خون ها، واجب کرد.

حدیث اتمام حجت با غدیر خم

حضرت فاطمه علیها السّلام فرمودند:
خداوند پس از غدیر خم براى کسى حجّت و عذرى باقى نگذاشت.

فلسفه امر به معروف

حضرت فاطمه زهرا علیها السلام فرمودند:
خداوند امر به معروف را برای اصلاح توده مردم، واجب ساخت.

فلسفه روزه

حضرت فاطمه زهرا علیها السلام فرمودند:
خداوند روزه را برای استوارسازی اخلاص، واجب کرد.

درود فرستادن بر حضرت فاطمه(س)

حضرت فاطمه زهرا علیها السلام فرمودند:
رسول خدا(ص) به من فرمود: ای فاطمه، هر کس بر تو درود بفرستد، خداوند او را می آمرزد و در هر جای بهشت که باشم، او را به من ملحق می سازد.