0
ویژه نامه ها
راه های مبارزه با کمرویی

راه های مبارزه با کمرویی

افراد برای پیشبرد کارها و اهداف خود در زندگی نیاز به جسارت و شجاعت خواصی دارند، که بتوانند در مقابل با سختی ها با کمک آن به جلو پیش روند. حال...
تقویت اعتماد به نفس

تقویت اعتماد به نفس

اعتماد به نفس که امروزه یکی از دغدغه های جوانان می باشد، یک مشخصه ذاتی نیست! بلکه می توان با با کمی تمرین و اصلاح رفتاری آن را به دست آورد. اما...
چگونه به آرامش برسیم؟ (بخش سوم)

چگونه به آرامش برسیم؟ (بخش سوم)

برای رسیدن به آرامش نیاز نیست که تلاش بسیاری کنید، همین قدر که بدانید گمشده انسان، آرامش است، کافی است. دانستن این نکته شما را از سردرگمی هدف...
چگونه به آرامش برسیم؟ (بخش دوم)

چگونه به آرامش برسیم؟ (بخش دوم)

آیا شما هم به دنبال آرامش هستید؟ آیا این احساس را ندارید که به مانند دیگر افراد آسایش را جایگزین آرامش کرده اید؟ با ما همراه باشید تا با معنای...
چگونه به آرامش برسیم؟ (بخش اول)

چگونه به آرامش برسیم؟ (بخش اول)

گمشده انسان امروزین، موضوعی است به نام آرامش که به اشتباه آن را در رسیدن به آسایش جستجو می کند. در این نوشتار برآنیم که به برخی از راهکارهای...
نشانه های افراد خودباور (بخش دوم)

نشانه های افراد خودباور (بخش دوم)

افراد خودباور کسانی هستند که استعدادهای خود را می شناسند،آنها را به کار می گیرند و از انتقادات دیگران هراسی ندارند. با ما همراه باشید تا با دیگر...
نشانه های افراد خودباور (بخش اول)

نشانه های افراد خودباور (بخش اول)

افراد خودباور همان افراد دارای اعتماد به نفس بالا هستند که استعدادهای خود را به خوبی شناخته اند و برای رسیدن به موفقیت قدم برداشته اند. با ما...
اعتماد به نفس خود را افزایش دهیم!

اعتماد به نفس خود را افزایش دهیم!

برای داشتن یک زندگی خوب و روابط مناسب با دیگران لازم است در کنار افزایش اعتماد به نفس، عزت نفس نیز افزایش یابد. برای این کار ما از علم روان شناسی...
خودپنداره، عزت نفس و هویت شخصی

خودپنداره، عزت نفس و هویت شخصی

خودپنداره، عزت نفس و هویت شخصی، سه واژه مهم در زندگی انسان است که به شکل دهی هویت سالم و یا ناسالم او کمک می کند. با ما همراه باشید تا با این...
راه مبارزه با ناکامی ها

راه مبارزه با ناکامی ها

ناکامی ها بخشی از دوران بحران زندگی انسان است که باید به درستی از این بحران ها گذر کرد. ناکامی های علمی، اقتصادی، خانوادگی و ... بخشی از این...