0
مسیر جاری :
ویژه نامه ها
ویژه نامه طرح مدیریت مصرف سوخت

ویژه نامه طرح مدیریت مصرف سوخت

دوشنبه، 27 آبان 1398
ویژه نامه دهه وقف

ویژه نامه دهه وقف

شنبه، 11 آبان 1398
ولایت مطلقه یا مقیده سایر مباحث

ولایت مطلقه یا مقیده

منظور از خاتم ولایت مطلقه و مقیده درباره حضرت على علیه السلام به این صورت است که ایشان به اعتبار وسعت دایره ولایتشان در میان سایر اوصیای محمدی،...
22 ساعت و 16 دقیقه پیش
ولایت تکوینی انسان کامل سایر مباحث

ولایت تکوینی انسان کامل

نبوت تعریفی عبارت از خبر دادن از چگونگی شناخت ذات و صفات و اسماء و افعال و نبوت تشریعی عبارت است از تمامی اینها به اضافه تبلیغ احکام و تهذیب...
22 ساعت و 18 دقیقه پیش
مصادیق انسان کامل سایر مباحث

مصادیق انسان کامل

ولایت، تقسیم به عام و خاص نیز می شود : ولایت عام، ولایتی است که همه را فرا می گیرد مانند ولایت قضات و مجتهدین...
22 ساعت و 21 دقیقه پیش
ختم ولایت و ختم نبوت سایر مباحث

ختم ولایت و ختم نبوت

نزول او در آخرالزمان به عنوان وارث خاتم که پس از او ولیی به نبوت مطلقه وجود ندارد، تحقق می یابد.
22 ساعت و 23 دقیقه پیش
اول و آخر بودن انسان کامل سایر مباحث

اول و آخر بودن انسان کامل

سلسله وجود و قوس نزول و صعود تماما همان انسان کامل است. نقطه آغاز این دایره اوست و این دایره به او نیز ختم می شود و انسان کامل اول و آخر و ظاهر...
22 ساعت و 26 دقیقه پیش
انسان کامل مایه حفظ دنیا سایر مباحث

انسان کامل مایه حفظ دنیا

ولایت تکوینی انسان کامل در اعلى مراتب هستی، خزائن الهی را شامل می گردد. خزائن همان اسماء و صفات خداوند هستند که انسان کامل در آنها تصرف می کند.
22 ساعت و 29 دقیقه پیش
وظایف روحانیون و مراجع در تحرک های اجتماعی و سیاسی مقالات تخصصی

وظایف روحانیون و مراجع در تحرک های اجتماعی و سیاسی

تحرکات اجتماعی بزرگ و کوچک، از ضرورت های غیرقابل اجتناب در واحدها و جوامع مختلف می باشد، که این پژوهش به واکاوی وظایف روحانیت در تحرکات اجتماعی...
22 ساعت و 39 دقیقه پیش
انسان کامل در عوالم پنج‌گانه (قسمت اول) سایر مباحث

انسان کامل در عوالم پنج‌گانه (قسمت اول)

خداوند متعال ابتدا با فیض اقدس تجلی نمود و سپس با ظهور در اعیان ثابته از پرده غیب مطلق و حضرت عمائیه بیرون آمد.
22 ساعت و 46 دقیقه پیش
انسان کامل در عوالم پنج‌گانه (قسمت دوم) سایر مباحث

انسان کامل در عوالم پنج‌گانه (قسمت دوم)

در این عالم خداوند نقایص را جبران نموده است و این عالم نیز نقایص عالم مادون خود را جبران می کند. به همین جهت به آن جبروت گویند.
22 ساعت و 48 دقیقه پیش
اسرار سجود ملائکه برای آدم سایر مباحث

اسرار سجود ملائکه برای آدم

خداوند متعال که رب تمام هستی است، انسان کامل را به اسم جامع تربیت نموده و به او کمالی اعطا کرده است که هیچ یک از اسماء و مظاهر آنان توانایی غلبه...
22 ساعت و 51 دقیقه پیش