0
ویژه نامه ها
پایه‌های اسلام

پایه‌های اسلام

شواهد قرآنی نشان میدهد که معنای پایه دین - با تغییرات گوناگون در آداب، مناسک، رفتارها، حقوق اجتماعی و فارغ از همه تحولات زمانی و مکانی، همواره...
ارائه تعریف جامع ادیان

ارائه تعریف جامع ادیان

چیستی دین از مبانی معرفت شناختی، انسان شناختی، هستی شناختی و وظیفه شناختی برخوردار است.
تعاریف ترکیبی دین

تعاریف ترکیبی دین

حکیمان و متکلمان و مفسران مسلمان در چیستی دین، خود را اسیر رهیافت های تک محورانه، مانند: رهیافت معرفتی، اعتقادی، وجودی، کارکردی و غیره نکرده...
جریان‌های گوناگون دین

جریان‌های گوناگون دین

واژه دین، از واژگان مشترک ایرانی و سامی است. دین، در زبان عربی و فارسی به جهت برخورداری از معانی متضاد؛ مانند کیش، ملت، شریعت، عبادت...
انسان و دین

انسان و دین

اهل منطق، علم حصولی را به تصور و تصدیق تقسیم کرده اند. تصور، عبارت است از تصور ذهنی ساده ای که فاقد حکم است..
شبهه شرور و عرفان

شبهه شرور و عرفان

عالمان برای نجات روانی افراد گرفتار شر، رنج و درد، به بیان برخی کارکردهای تربیتی شرور پرداخته اند و بر این باورند که مصیبتها و شداید، نقش مهمی...
مسأله شر و  صفات الهی

مسأله شر و صفات الهی

متکلمان، علاوه بر پاسخ کلی، مبنی بر توجیه حکیمانه شرور، به بیان پاسخهای تفصیلی و جزیی نیز پرداخته اند.
شر و شبهه مکی

شر و شبهه مکی

خیر، نقطه مقابل شر است به طوری که فرد خیرخواه حتی المقدور شر را از میان بر می دارد و تواناییهای قادر مطلق را هیچ حد و مرزی نیست.
شر و شبهه هیوم

شر و شبهه هیوم

فرض کنید که هیچ یک از راه حل های مشکل شرور، رضایت بخش نباشند و فرض کنید که موحد اعتراف کند که نمی داند چرا خداوند شر را روا می دارد، از این مسأله...
رهایی از شر

رهایی از شر

چرا خداوند متعال با وجود قدرت مطلقه، به دفع شرور اقدام نمی کند؟ چگونه وجود شرور با قدرت مطلقه خداوند مبنی بر نابود کردن همه بدیها، جمع می شود؟
واقعیت شیطان (قسمت اول)

واقعیت شیطان (قسمت اول)

بعضی از اهل معرفت گفته اند: بدان که نفس و شیطان و فرشته اشیائی خارج از تو نمی باشند، بلکه تو، همانها هستی. و همچنین آسمان و زمین و عرش و کرسی...
واقعیت شیطان (قسمت دوم)

واقعیت شیطان (قسمت دوم)

انسان، هنگامی می تواند از مراتب بالای تکامل، برخوردار شود که موانع بسیاری بر سر راهش باشد و با کنار زدن آنها به حرکت خود ادامه دهد.
آفرینش نظام احسن جهان

آفرینش نظام احسن جهان

بیشتر متکلمان شیعه بر همین عقیده اند که اراده الهی عبارت از علم خداوند متعال، به صلاح نهفته در امور است.
پرسش‌های نوین درباره صفات الهی (قسمت اول)

پرسش‌های نوین درباره صفات الهی (قسمت اول)

واژه «فن آوری نانو» اولین بار توسط نوریو تاینگوچی، استاد دانشگاه علوم توکیو، در سال ۱۹۷۴ استفاده شد. او، این واژه را برای توصیف ساخت مواد وسایل...
پرسش‌های نوین درباره صفات الهی (قسمت دوم)

پرسش‌های نوین درباره صفات الهی (قسمت دوم)

علوم اعصاب شناختی و به طور کلی علوم شناختی، به دنبال یافتن پاسخی برای این سؤال هستند که چگونه فرآیندهای ذهنی چون تفکر، حافظه و ادراک توسط مغز...
شناسایی افعال الهی

شناسایی افعال الهی

اصل بحث افعال الهی این است که شرایع آسمانی در تأثیر و ربوبیت خداوند در نظام جهان، تفسیر جامع نگری را عرضه می کنند و خالقیت، تدبیر و اداره لحظه...
صفات جلالیه الهی

صفات جلالیه الهی

هر جسمی ممکن الوجود و نیازمند به غیر است؛ و اگر جسمیت از خداوند سلب شود، رؤیت و دیدن خداوند با چشم سر انسان‌ها نیز از او نفی خواهد شد.
صفات فعلیه خداوند متعال

صفات فعلیه خداوند متعال

اشاعره، معتقدند که کلام خداوند از سنخ اصوات و حروف نیست؛ بلکه مفاهیم قدیم و قائم به ذات الهی اند که کلام نفسی نامیده می شود.
صفات ثبوتیه ذاتیه حق تعالی

صفات ثبوتیه ذاتیه حق تعالی

ازلیت و ابدیت الهی، یعنی خداوند از قدیم بوده و تا ابد خواهد بود. این مطلب با واجب الوجود بالذات ثابت می شود. نفی حدوث و نفی نیازمندی به علت،...
صفات بارز خداوند

صفات بارز خداوند

متکلمان و فلاسفه الهی، برای اثبات علم الهی به دلایلی تمسک کرده اند. یکی از دلایل اثبات علم الهی از طریق افعال محکم الهی است.