قوانین مربوط به استرداد بلیط اتوبوس
قوانین استرداد و کنسلی بلیط رزرو شده اتوبوس به موارد بسیاری بستگی دارد که چند مورد از آن در این مقاله بیان شده است
44 دقیقه پیش
معنی اسم سروش و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
سروش یکی از اسامی محبوب و پرطرفدار در بین ایرانیان است. این نام، عموماً برای پسران استفاده می شود و می توانید آن را به عنوان یک انتخاب مناسب...
پنجشنبه، 24 خرداد 1403
معنی اسم دیلان و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
دیلان یکی از اسم های محبوب بین ایرانیان است. جنسیت اسم دیلان دختر است و بنابراین میتوانید این اسم را روی دختر خودتان قرار دهید. همچنین این اسم...
پنجشنبه، 24 خرداد 1403
معنی اسم آریانا و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
آریانا یکی از اسم های محبوب بین ایرانیان است. جنسیت اسم آریانا دختر است و بنابراین میتوانید این اسم را روی دختر خودتان قرار دهید. همچنین این...
پنجشنبه، 24 خرداد 1403
معنی اسم آیدا و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
آیدا یکی از اسامی محبوب و پرطرفدار در بین ایرانیان است. این نام، عموماً برای دختران استفاده می شود و می توانید آن را به عنوان یک انتخاب مناسب...
پنجشنبه، 24 خرداد 1403
معنی اسم دارا و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
دارا یکی از اسامی محبوب و پرطرفدار در بین ایرانیان است. این نام، عموماً برای پسران استفاده می شود و می توانید آن را به عنوان یک انتخاب مناسب...
پنجشنبه، 24 خرداد 1403
معنی اسم سلما و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
سلما یکی از اسامی محبوب و پرطرفدار در بین ایرانیان است. این نام، عموماً برای دختران استفاده می شود و می توانید آن را به عنوان یک انتخاب مناسب...
پنجشنبه، 24 خرداد 1403
معنی اسم رادین و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
رادین یکی از اسامی محبوب و پرطرفدار در بین ایرانیان است. این نام، عموماً برای پسران استفاده می شود و می توانید آن را به عنوان یک انتخاب مناسب...
پنجشنبه، 24 خرداد 1403
معنی اسم ویدا و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
ویدا یکی از اسامی محبوب و پرطرفدار در بین ایرانیان است. این نام، عموماً برای دختران استفاده می شود و می توانید آن را به عنوان یک انتخاب مناسب...
پنجشنبه، 24 خرداد 1403
معنی اسم زاهد و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
زاهد یکی از اسامی محبوب و پرطرفدار در بین ایرانیان است. این نام، عموماً برای پسران استفاده می شود و می توانید آن را به عنوان یک انتخاب مناسب...
پنجشنبه، 24 خرداد 1403
معنی اسم عارفه و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
عارفه یکی از اسم های محبوب بین ایرانیان است. جنسیت اسم عارفه دختر است و بنابراین میتوانید این اسم را روی دختر خودتان قرار دهید. همچنین این اسم...
پنجشنبه، 24 خرداد 1403
معنی اسم هیوا و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
هیوا یکی از اسامی محبوب و پرطرفدار در بین ایرانیان است. این نام، عموماً برای پسران استفاده می شود و می توانید آن را به عنوان یک انتخاب مناسب...
پنجشنبه، 24 خرداد 1403
معنی اسم رزا و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
رزا یکی از اسم های محبوب بین ایرانیان است. جنسیت اسم رزا دختر است و بنابراین میتوانید این اسم را روی دختر خودتان قرار دهید. همچنین این اسم را...
پنجشنبه، 24 خرداد 1403
معنی اسم فوزیه و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
فوزیه یکی از اسامی محبوب و پرطرفدار در بین ایرانیان است. این نام، عموماً برای دختران استفاده می شود و می توانید آن را به عنوان یک انتخاب مناسب...
پنجشنبه، 24 خرداد 1403
معنی اسم یاسر و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
یاسر یکی از اسامی محبوب و پرطرفدار در بین ایرانیان است. این نام، عموماً برای پسران استفاده می شود و می توانید آن را به عنوان یک انتخاب مناسب...
چهارشنبه، 23 خرداد 1403
معنی اسم رزیتا و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
رزیتا یکی از اسامی محبوب و پرطرفدار در بین ایرانیان است. این نام، عموماً برای دختران استفاده می شود و می توانید آن را به عنوان یک انتخاب مناسب...
چهارشنبه، 23 خرداد 1403
معنی اسم فرداد و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
فرداد یکی از اسامی محبوب و پرطرفدار در بین ایرانیان است. این نام، عموماً برای پسران استفاده می شود و می توانید آن را به عنوان یک انتخاب مناسب...
چهارشنبه، 23 خرداد 1403
معنی اسم فربد و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
فربد یکی از اسم های محبوب بین ایرانیان است. جنسیت اسم فربد پسر است و بنابراین میتوانید این اسم را روی پسر خودتان قرار دهید. همچنین این اسم را...
سه‌شنبه، 22 خرداد 1403
معنی اسم تلما و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
تلما یکی از اسامی محبوب و پرطرفدار در بین ایرانیان است. این نام، عموماً برای دختران استفاده می شود و می توانید آن را به عنوان یک انتخاب مناسب...
سه‌شنبه، 22 خرداد 1403
معنی اسم فرشید و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
فرشید یکی از اسم های محبوب بین ایرانیان است. جنسیت اسم فرشید پسر است و بنابراین میتوانید این اسم را روی پسر خودتان قرار دهید. همچنین این اسم...
سه‌شنبه، 22 خرداد 1403