نگاهی به تفکر و نگرش حافظ شیرازی با توجه به شعرهایش
مقاله ای جامع درباره تفکر و نگرش حافظ شیرازی در سروده های این شاعر به قلم دکتر محمد حسین جمشیدی:
چهارشنبه، 20 ارديبهشت 1402
علامه حلی چه کسی بود؟
شیخ جمال‌الدین، ابومنصور، حسن بن یوسف بن علی بن مطهر حلی ملقب به علامه حلی یکی از اعجوبه‌های روزگار است. وی فقیه و متکلم شیعه در قرن هشتم هجری...
شنبه، 2 آذر 1398
نقش اقتصاد و تصمیمات سیاسی در انقلاب اسلامی ایران
برای شکل گیر انقلابات زمینه های مختلفی لازم است که باید وجد داشته باشند تا یک انقلاب شکل بگیرد در این مقاله به زمینه های سیاسی و اقتصادی که یکی...
شنبه، 13 مهر 1398
ابن تیمیه و طرفداران‌ وی
روشهای عقلانی برای فهم عقاید ضرورت دارد معنای این سخن آن است که سلف، عقاید را درست درک نکرده و ادله آن را به طور کامل نفهمیده اند.
دوشنبه، 13 خرداد 1398
شاه منتخب خدا است
در سال 455 هـ.ق. طغرل سلجوقی چشم از جهان فروبست و عمیدالملک کندری بنا به وصیّت او، سلیمان، برادرزاده‌ی طغرل را بر تخت نشاند و به همه‌ی شهرها...
دوشنبه، 21 اسفند 1396
شاه در آباده زندانی است!
در همان سال‌های نخست مسلمان شدن ایرانیان وقتی طاهریان و سامانیان و بوییان سعی کردند تا نظام شاهنشاهی ایرانی را زنده کنند، نتوانستند حتی با اتصال...
جمعه، 11 اسفند 1396
فردیت و نظام قانونی
قانون، «بخشی از فرهنگ، موضوعی فرهنگی یا نیرویی فرهنگی است.» قانون به مثابه بخشی از فرهنگ، از مفاهیم ویژه‌ی طرز فکر رایج آن فرهنگ و محدوده‌های...
پنجشنبه، 2 آذر 1396
دیدگاه‌های سیاسی پس از پایان خلافت عبّاسی
حدود دو قرن پس از قلع و قمع امپراطوری ساسانیان توسط اعراب مسلمان و با به قدرت رسیدن سلسله‌های ایرانی چون آل‌بویه، نظریه‌ی باستانی الهی بودن پادشاهی...
پنجشنبه، 2 آذر 1396
تحول دیدگاه اسلامی از حکومت
اندیشه‌ی پادشاهی مقدس نه تنها باعث ابقای پیروزی اسلام در ایران شد، بلکه در کل بر دیدگاه اسلام از حکومت نیز تأثیر گذاشت. در واقع، تمامی جریان‌های...
پنجشنبه، 2 آذر 1396
ایرانیان و حکومت
در طرز تفکر ایرانیان، مفهوم رهبری (دنیوی و مذهبی) در دوران پیش و پس از اسلام، به عنصری از ماورالطبیعه پیوند خورده است. این مفهوم هم در باورِ...
پنجشنبه، 2 آذر 1396
فردیت و واقعیت اجتماعی
بنابر باور تفکر غربی، عقیده بر این است که متعاقب رنسانس، ارتباط میان انسان و خدا دچار تغییرات سرنوشت‌سازی شده است. رستگار شدن، دیگر با میانجی‌گری...
چهارشنبه، 1 آذر 1396
اندیشه سیاسی محقق سبزواری
در تاریخ تمدن اسلامی، قرن یازدهم هجری قمری، درخشندگی خاصی دارد. عالمان بزرگی چون میرداماد، شیخ بهایی، میرفندرسكی، صدرالمتألهین، محمد تقی مجلسی،...
دوشنبه، 24 مهر 1396
اندیشه سیاسی شیخ حر عاملی
در بررسی اندیشه‌های یک اندیشمند به ویژه آنگاه که بررسی اندیشه‌های سیاسی مقصود محقق باشند توجه به ملاحظه‌ای خاص کاملاً جدی می‌نماید و آن توجه...
دوشنبه، 24 مهر 1396
اندیشه سیاسی محقق خوانساری
برای بررسی اندیشه سیاسی فقها معمولاً به منابع فقهی و كلامی آنها مراجعه می‌شود و مسایلی كه به صورت مستقیم یا غیر مستقیم با سیاست در ارتباط است...
دوشنبه، 24 مهر 1396
اندیشه سیاسی شیخ علی نقی كمره‌ای
مهم‌ترین پرسشی كه ذهن علمای شیعه را در عصر حاكمیت در ایران به خود مشغول داشت چگونگی تطابق و هم آهنگی میان شرایط و وضعیت موجود در این دوران و...
دوشنبه، 24 مهر 1396
اندیشه سیاسی فیض كاشانی
دوره صفویه به لحاظ زمینه‌های سیاسی مناسبی كه برای رشد و گسترش اندیشه و آراء شیعیان فراهم آورد از اهمیت خاصی برخوردار است. دولت صفویه بستر مناسبی...
دوشنبه، 24 مهر 1396
اندیشه سیاسی ملاصدرا (1)
چنانكه در میان اهل فلسفه مشهور است، حكمت متعالیه به دست صدرالدین محمد بن ابراهیم شیرازی نظام و قوام یافت. این حكمت، امروزه یكی از مكاتب فلسفه...
دوشنبه، 24 مهر 1396
اندیشه سیاسی ملاصدرا (2)
در این راستا با این پرسش مهم مواجهیم كه حكومت دینی چه اقداماتی انجام می‌دهد كه حكومت‌های غیر دینی به آن اهتمام نمی‌ورزند؟ پاسخ به این پرسش در...
دوشنبه، 24 مهر 1396
اندیشه سیاسی میرفندرسكی
تاكنون درباره‌ی میرفندرسكی پژوهش درخوری انجام نشده است؛ نه درباره‌ی آثار و تألیفاتش و نه درباره‌ی افكار و اندیشه‌هایش. از این رو آنچه در این...
يکشنبه، 23 مهر 1396
اندیشه سیاسی شیخ بهایی
بهاءالدین محمد بن حسین عاملی معروف به شیخ بهایی از عالمان بزرگ شیعی در سده‌ی دهم و یازدهم هجری و از جمله‌ی نوادر روزگار است كه در عرصه‌های گوناگون...
يکشنبه، 23 مهر 1396