0
ویژه نامه ها
حافظ

حافظ

مقاله ای جامع درباره حافظ شیرازی به قلم دکتر محمد حسین جمشیدی:
علامه حلی چه کسی بود؟

علامه حلی چه کسی بود؟

شیخ جمال‌الدین، ابومنصور، حسن بن یوسف بن علی بن مطهر حلی ملقب به علامه حلی یکی از اعجوبه‌های روزگار است. وی فقیه و متکلم شیعه در قرن هشتم هجری...
نقش اقتصاد و تصمیمات سیاسی در انقلاب اسلامی ایران

نقش اقتصاد و تصمیمات سیاسی در انقلاب اسلامی ایران

برای شکل گیر انقلابات زمینه های مختلفی لازم است که باید وجد داشته باشند تا یک انقلاب شکل بگیرد در این مقاله به زمینه های سیاسی و اقتصادی که یکی...
ابن تیمیه و طرفداران‌ وی

ابن تیمیه و طرفداران‌ وی

روشهای عقلانی برای فهم عقاید ضرورت دارد معنای این سخن آن است که سلف، عقاید را درست درک نکرده و ادله آن را به طور کامل نفهمیده اند.
شاه منتخب خدا است

شاه منتخب خدا است

در سال 455 هـ.ق. طغرل سلجوقی چشم از جهان فروبست و عمیدالملک کندری بنا به وصیّت او، سلیمان، برادرزاده‌ی طغرل را بر تخت نشاند و به همه‌ی شهرها...
شاه در آباده زندانی است!

شاه در آباده زندانی است!

در همان سال‌های نخست مسلمان شدن ایرانیان وقتی طاهریان و سامانیان و بوییان سعی کردند تا نظام شاهنشاهی ایرانی را زنده کنند، نتوانستند حتی با اتصال...
فردیت و نظام قانونی

فردیت و نظام قانونی

قانون، «بخشی از فرهنگ، موضوعی فرهنگی یا نیرویی فرهنگی است.» قانون به مثابه بخشی از فرهنگ، از مفاهیم ویژه‌ی طرز فکر رایج آن فرهنگ و محدوده‌های...
دیدگاه‌های سیاسی پس از پایان خلافت عبّاسی

دیدگاه‌های سیاسی پس از پایان خلافت عبّاسی

حدود دو قرن پس از قلع و قمع امپراطوری ساسانیان توسط اعراب مسلمان و با به قدرت رسیدن سلسله‌های ایرانی چون آل‌بویه، نظریه‌ی باستانی الهی بودن پادشاهی...
تحول دیدگاه اسلامی از حکومت

تحول دیدگاه اسلامی از حکومت

اندیشه‌ی پادشاهی مقدس نه تنها باعث ابقای پیروزی اسلام در ایران شد، بلکه در کل بر دیدگاه اسلام از حکومت نیز تأثیر گذاشت. در واقع، تمامی جریان‌های...
ایرانیان و حکومت

ایرانیان و حکومت

در طرز تفکر ایرانیان، مفهوم رهبری (دنیوی و مذهبی) در دوران پیش و پس از اسلام، به عنصری از ماورالطبیعه پیوند خورده است. این مفهوم هم در باورِ...
فردیت و واقعیت اجتماعی

فردیت و واقعیت اجتماعی

بنابر باور تفکر غربی، عقیده بر این است که متعاقب رنسانس، ارتباط میان انسان و خدا دچار تغییرات سرنوشت‌سازی شده است. رستگار شدن، دیگر با میانجی‌گری...
اندیشه سیاسی محقق سبزواری

اندیشه سیاسی محقق سبزواری

در تاریخ تمدن اسلامی، قرن یازدهم هجری قمری، درخشندگی خاصی دارد. عالمان بزرگی چون میرداماد، شیخ بهایی، میرفندرسكی، صدرالمتألهین، محمد تقی مجلسی،...
اندیشه سیاسی شیخ حر عاملی

اندیشه سیاسی شیخ حر عاملی

در بررسی اندیشه‌های یک اندیشمند به ویژه آنگاه که بررسی اندیشه‌های سیاسی مقصود محقق باشند توجه به ملاحظه‌ای خاص کاملاً جدی می‌نماید و آن توجه...
اندیشه سیاسی محقق خوانساری

اندیشه سیاسی محقق خوانساری

برای بررسی اندیشه سیاسی فقها معمولاً به منابع فقهی و كلامی آنها مراجعه می‌شود و مسایلی كه به صورت مستقیم یا غیر مستقیم با سیاست در ارتباط است...
اندیشه سیاسی شیخ علی نقی كمره‌ای

اندیشه سیاسی شیخ علی نقی كمره‌ای

مهم‌ترین پرسشی كه ذهن علمای شیعه را در عصر حاكمیت در ایران به خود مشغول داشت چگونگی تطابق و هم آهنگی میان شرایط و وضعیت موجود در این دوران و...
اندیشه سیاسی فیض كاشانی

اندیشه سیاسی فیض كاشانی

دوره صفویه به لحاظ زمینه‌های سیاسی مناسبی كه برای رشد و گسترش اندیشه و آراء شیعیان فراهم آورد از اهمیت خاصی برخوردار است. دولت صفویه بستر مناسبی...
اندیشه سیاسی ملاصدرا (1)

اندیشه سیاسی ملاصدرا (1)

چنانكه در میان اهل فلسفه مشهور است، حكمت متعالیه به دست صدرالدین محمد بن ابراهیم شیرازی نظام و قوام یافت. این حكمت، امروزه یكی از مكاتب فلسفه...
اندیشه سیاسی ملاصدرا (2)

اندیشه سیاسی ملاصدرا (2)

در این راستا با این پرسش مهم مواجهیم كه حكومت دینی چه اقداماتی انجام می‌دهد كه حكومت‌های غیر دینی به آن اهتمام نمی‌ورزند؟ پاسخ به این پرسش در...
اندیشه سیاسی میرفندرسكی

اندیشه سیاسی میرفندرسكی

تاكنون درباره‌ی میرفندرسكی پژوهش درخوری انجام نشده است؛ نه درباره‌ی آثار و تألیفاتش و نه درباره‌ی افكار و اندیشه‌هایش. از این رو آنچه در این...
اندیشه سیاسی شیخ بهایی

اندیشه سیاسی شیخ بهایی

بهاءالدین محمد بن حسین عاملی معروف به شیخ بهایی از عالمان بزرگ شیعی در سده‌ی دهم و یازدهم هجری و از جمله‌ی نوادر روزگار است كه در عرصه‌های گوناگون...