0
ویژه نامه ها
تاریخ‌ گذاری کربن چقدر دقیق است

تاریخ‌ گذاری کربن چقدر دقیق است

تاریخ ‌گذاری رادیو کربن روشی جهت تعیین سن اشیاء باستانی است. اخیراً، دقت این تکنیک موضوع مورد بحث بوده است. این بحث به دلیل نقص‌های خاص مشاهده...
نکات جالب و خواندنی درباره انسان های اولیه

نکات جالب و خواندنی درباره انسان های اولیه

در این مطلب قصد داریم شما را با واقعیاتی در مورد زندگی انسان های اولیه که بر زندگی ما نیز تاثیر گذاشته اند آشنا کنیم.
«صلیب کشیدن ها» در طول تاریخ

«صلیب کشیدن ها» در طول تاریخ

اگر از علاقه مندان به مطالعه ی کتاب های تاریخی باشید، بدون شک هر از چندگاهی در میان خطوط کتاب ها به مجازات و شکنجه ای با عنوان «چار میخ» یا به...
دانستنی های جالب درباره مومیایی ها

دانستنی های جالب درباره مومیایی ها

.شمار بسیاری از گردشگرانی که در دهه های 1600 و 1700 به مصر سفر کردند مومیایی ها را با خودشان به خانه هایشان آورده و آنها را به عنوان یک شی تزئینی...
دانستنی های جالب درباره مومیایی های مصر باستان

دانستنی های جالب درباره مومیایی های مصر باستان

مومیایی سازی یکی از آیین های مهم دوران مصر باستان بود و مومیایی ها جایگاه ویژه ای در فرهنگ آن دوران داشتند. دانشمندان به اطلاعات بسیار جالبی...
انواع مختلف باستان شناسی

انواع مختلف باستان شناسی

باستان شناسی مربوط است به وصل کردن تکه به تکه‌ی گذشته و تلاش برای تکمیل این پازل. این رشته‌ای بسیار گسترده است که درگیر نظرات مختلفی در رابطه...
چرا باستان شناسی مهم است

چرا باستان شناسی مهم است

باستان شناسی همه چیز در مورد قرار دادن خرده‌ها و تکه‌های مواد در کنار هم است برای بازسازی گذشته و شروع سفر به تمدن‌های باشکوه و ایستاده در طول...
تاریخ نگاران شیعه چه مشکلاتی داشتند؟

تاریخ نگاران شیعه چه مشکلاتی داشتند؟

از جمله علومی که در نزد مسلمین از اهمیت خاصی برخوردار شد، علم تاریخ و تاریخ نگاری بود که از رشد کمی و کیفی برخوردار است.به نظر می رسد مهمترین...
تاریخ چیست؟

تاریخ چیست؟

تاریخ مفهومی انتزاعی است که حداقل دو معنا از آن برداشت میشود: گاه ناظر به وقایع گذشته و گاه معطوف به مطالعه و بررسی وقایع است.
نگاهی اجمالی به تاریخ بیهقی

نگاهی اجمالی به تاریخ بیهقی

تاریخ بِیهَقی یا تاریخ مسعودی نام کتابی نوشتهٔ ابوالفضل محمد بن حسین بیهقی است که موضوع اصلی آن تاریخ پادشاهی مسعود غزنوی و دودمان غزنوی است.
مفهوم عینیت در تاریخ

مفهوم عینیت در تاریخ

عینیت یکی از مسایل مطرح شده در فلسفه علم تاریخ است که در قرون اخیر نظر فیلسوفان و مورخان را به خود جلب کرده است.
فردید و خودآگاهی تاریخی

فردید و خودآگاهی تاریخی

فردید خود به راستی مصداق تمام عیار این مصرع حافظ بود که (چو بید بر سر ایمان خویش میلرزم) او بود که معنا و مفهوم تاریخی این مصرع حافظ را در دوره...
نگرش تاریخی فردید

نگرش تاریخی فردید

مراد از بینش تاریخی، آن نحوه نگرشی است که برای امور، از جمله آدمی، جامعه، فرهنگ و تمدن، ذواتی ازلی، ابدی و لایتغیر قائل نبوده، همه آنها را در...
واقعیت غیر قابل دانستن اقلیدس

واقعیت غیر قابل دانستن اقلیدس

هر عمل فکر، آن چنان که بالفعل وقوع می یابد، مثل هر تجربه ی دیگر، به عنوان بخشی از پیکر حیات متفکر، در بستری وقوع می یابد که از آن می روید..
نگاهی به مفهوم کلی تاریخ (قسمت اول)

نگاهی به مفهوم کلی تاریخ (قسمت اول)

اگر تجربه به عنوان جریان حالات متوالی مفهوم شود، فکر باید در حکم چیزی مفهوم شود که می تواند ساختار این جریان و صورتهای توالی را که به نمایش در...
نگاهی به مفهوم کلی تاریخ (قسمت دوم)

نگاهی به مفهوم کلی تاریخ (قسمت دوم)

مسلم است که با امتداد عمل عام حافظه در مورد خاص که هر چه به یاد آورده می شود یک عمل تفکر است، بازسازی تاریخ ذهن خود شخص امکان پذیر می شود، آیا...
نگاهی به مفهوم کلی تاریخ (قسمت سوم)

نگاهی به مفهوم کلی تاریخ (قسمت سوم)

ویژگی فکر این است که علاوه بر وقوع اینجا و اکنون در این بستر، می تواند خود را در یک تغییر بستر دیگر حفظ و در بستری متفاوت احیا کند.
درک واقعیات گذشته در شرایط کنونی (قسمت اول)

درک واقعیات گذشته در شرایط کنونی (قسمت اول)

اعمال تفکر به یقین در زمان های معین وقوع می یابند؛ ارشمیدس ایده‌ی وزن مخصوص را در گرما به کشف کرد. ولی رابطه‌ی آنها با زمان، مثل رابطه‌ی احساسات...
درک واقعیات گذشته در شرایط کنونی (قسمت دوم)

درک واقعیات گذشته در شرایط کنونی (قسمت دوم)

شرط وجود چیزی ممکن است به یکی از دو طریق زیر به آن مربوط شود: یا به عنوان چیزی که باید اول وجود داشته باشد، اما پس از به وجود آمدن، وجودش متوقف...
تاریخ نگاه به گذشته(قسمت اول)

تاریخ نگاه به گذشته(قسمت اول)

مورخ گذشته را با باور کردنی ساده‌ی شاهدی عینی که حوادث مورد بحث را دیده و مدرکش را ضبط کرده است، نمی شناسد. آن نوع وساطت، حداکثر چیزی که به دست...