0
ویژه نامه ها
واقع نگری تبارشناسی‌های فوکو

واقع نگری تبارشناسی‌های فوکو

نوع دیگر تاریخ نگاری که در آثار فوکو یافت می شود، تاریخ مفاهیم است که کانگییم نیز بر آن تأکید می ورزد..
ویژگیهای تبارشناسی فوکو

ویژگیهای تبارشناسی فوکو

شناخت تبارشناسی فوکو و ویژگیهای آن، مستلزم بررسی دقیق‌تر زمینه‌های پیدایش آن است. پرداختن به این زمینه‌ها، ابعاد بدیع این رویکرد فلسفی را آشکار...
بستر انجام تبارشناسی

بستر انجام تبارشناسی

از منظر نیچه، هر تمدنی قدرت منعطف خویش را دارد؛ این قدرت منعطف، روش آن تمدن برای تفسیر فعال و خلاقانه گذشته خویش است.
تبارشناس شدن نیچه

تبارشناس شدن نیچه

از منظر نیچه، تمام تحلیل تبارشناختی انگلیسی، در مقوله های منفعلی چون سودمندی، غفلت، عادت و خطا سیر می کند و با همین روند، سعی دارد، ارزشمندی...
تبارهای تبارشناسی

تبارهای تبارشناسی

در این مقاله برآنیم تا با ردیابی تبارهای این نظریه، نقاط اتصال آن را با اندیشه‌های پیش از خویش بیابیم و زمینه های تکوین و بسط آن را تبیین نماییم.
آثار اندیشه‌های فوکو در تعلیم و تربیت

آثار اندیشه‌های فوکو در تعلیم و تربیت

در این مقاله برخی از پژوهش‌های صورت گرفته درباره آثار تفکر فوکو در دنیای تعلیم و تربیت مورد بحث قرار می گیرند
نگرشی نسبت به واقعیت‌های اجتماعی

نگرشی نسبت به واقعیت‌های اجتماعی

مرور پیشینه عام توسط محقق نشان میدهد که با وجود پژوهش‌های مناسب و ارزشمند در زمینه اندیشه فوکو و مؤلفه‌های آن، در زمینه استفاده روشی از این اندیشه‌ها،...
مؤلفه‌های تفکر فوکویی

مؤلفه‌های تفکر فوکویی

اندیشه فوکو که در دامان تفکر پست مدرنیسم تکوین یافته، در سال های اخیر، توجه بسیاری از اندیشمندان عرصه های علوم انسانی را برانگیخته است.
فلسفه تعلیم و تربیت

فلسفه تعلیم و تربیت

یکی از نوآوری‌های فوکو که میتواند در عرصه فلسفه تعلیم و تربیت، منشاء ایجاد تحولاتی عمیق شود، طرح رویکردهای جدید برای بررسی واقعیت های فرهنگی-...
فرایند تکوین معرفت بشری

فرایند تکوین معرفت بشری

فلسفه تعلیم و تربیت همچون سایر عرصه های معرفت بشری، با فلسفه ورزی در مورد مسائل تعلیم و تربیت در تلاش است تا مسائل و موضوعات مطرح در این حوزه...
نقش تعلیم و تربیت در جامعه

نقش تعلیم و تربیت در جامعه

در این مقاله تلاش خواهیم کرد تا با واکاوی مفهوم پژوهش و برشماری ویژگیهای پژوهش تربیتی، نحوه ی ارتباط آن را با فلسفه های جدید و به ویژه تبارشناسی...
خانواده چه نقشی در عرصه تربیت دارد؟

خانواده چه نقشی در عرصه تربیت دارد؟

در این مقاله به نقش و کارکردی که خانواده در مقوله تربیت دارد می پردازیم.
معرفی آسیب ‌های اجتماعی مهم در کشور

معرفی آسیب ‌های اجتماعی مهم در کشور

معرفی آسیب ‌های اجتماعی مهم در کشور در این مقاله برای شما به صورت دقیق و با جزئیات صورت می گیرد. شما می توانید مهم ترین موارد از آسیب های جامعه...
علایق و نیازهای انسان

علایق و نیازهای انسان

برنامه درسی با پرسش‌های ریشه ای و مطرح در فلسفه تعلیم و تربیت رابطه آشکار دارد. بدون پاسخ دادن به این پرسش‌ها نمی توان به برنامه درسی متناسب...
اخلاق اسلامی در عرصه تعلیم و تربیت

اخلاق اسلامی در عرصه تعلیم و تربیت

عقلانیت و مدیریت در برنامه ریزی درسی اقتضا می کند که در تقویت و به روزسازی برنامه ها، از هیچ ظرفیتی غافل نشویم. یکی از ظرفیت های آماده در فرایند...
رسالت نظام آموزشی

رسالت نظام آموزشی

از جمله آسیب‌های مربوط به محتوا، ارتباط نداشتن آن با نیازهای فطری انسان است. به اعتقاد برخی متخصصان برنامه درسی، برنامه درسی موضوع محور، محتوای...
راهبرد تدریس در برنامه درسی

راهبرد تدریس در برنامه درسی

دانش آموزانی که می خواهند یاد بگیرند، می توانند هر چیزی را بیاموزند. آن چیزی که نقش اساسی در یادگیری دارد، انگیزه است. همه دانش آموزان انگیزه...
تربیت دینی تربیت الهی است

تربیت دینی تربیت الهی است

اسلام یک مکتب الهی است و تربیت در این مکتب جنبه دینی و معنوی دارد معذلک چون اسلام دینی فطری است ابعاد اساسی شخصیت آدمی را نیز تحت تربیت قرار...
اسلام و فلسفه تربیتی

اسلام و فلسفه تربیتی

اسلام یک مکتب فلسفی نیست، همانطور که نمی توان قرآن را یک کتاب روانشناسی یا یک کتاب جامعه شناسی در معنای مصطلح تلقی نمود. معذلک قرآن، نهج البلاغه،...
بررسی همگانی در تعلیم وتربیت

بررسی همگانی در تعلیم وتربیت

قابلیت بررسی همگانی از اعتبار آنچه فرد در درون خود احساس می کند نمی کاهد، بلکه ما را در تمیز احساسهای واقعی از احساسهای توهم آمیز و همچنین در...