تعلیم و تربیت

کمونیسم و تعلیم و تربیت

نظام تربیتی کشورهای کمونیستی

کمونیسم و تعلیم و تربیت
تعلیم وتربیت در دنیای کمونیسم یک نوع عادت دادن یا شرطی کردن است. یک سلسله اصول و عقاید به عنوان اصول ثابت و قطعی از سوی مارکس، انگلس و لنین ارائه شده است. کمونیستها باید این اصول را مطالعه کنند و آنها را به عنوان اصول «علمی» و غیر قابل تردید بپذیرند. ادامه ...

نظریات تربیتی ما کار نکو

نظام تربیتی کشورهای کمونیستی

نظریات تربیتی ما کار نکو
آراء تربیتی ما کار نکو را نمی توان به صورت یک نظام یا مکتب تربیتی درآورد. در نوشته‌های او ما با هدفهای معین، روشهای اساسی تربیتی و برنامه و محتوای مشخص که در یک طرح منطقی مرتبط شده باشند برنمیخوریم. نظریات او، چنانچه خواهیم دید، غالبا مبهم، گاهی متناقض و غیرقابل تعمیم است. ادامه ...

تربیت دینی تربیت الهی است

ویژگیهای تربیت اسلام

تربیت دینی تربیت الهی است
اسلام یک مکتب الهی است و تربیت در این مکتب جنبه دینی و معنوی دارد معذلک چون اسلام دینی فطری است ابعاد اساسی شخصیت آدمی را نیز تحت تربیت قرار میدهد. به سخن دیگر، تربیت اسلامی تربیتی است معنوی و عقلانی. ادامه ...

اسلام و فلسفه تربیتی

تفاوت فلسفه تربیتی اسلام با فلسفه تربیتی سایر مکتبها

اسلام و فلسفه تربیتی
اسلام یک مکتب فلسفی نیست، همانطور که نمی توان قرآن را یک کتاب روانشناسی یا یک کتاب جامعه شناسی در معنای مصطلح تلقی نمود. معذلک قرآن، نهج البلاغه، اخبار و روایات نقل شده از پیامبر اکرم و دیگر پیشوایان معصوم مشحون از اندیشه‌های فلسفی و تربیتی است. ادامه ...

بررسی همگانی در تعلیم وتربیت

بررسی همگانی داور نهایی نیست

بررسی همگانی در تعلیم وتربیت
قابلیت بررسی همگانی از اعتبار آنچه فرد در درون خود احساس می کند نمی کاهد، بلکه ما را در تمیز احساسهای واقعی از احساسهای توهم آمیز و همچنین در توسعه تفاهم و ارتباط بیشتر با دیگران یاری مینماید. ادامه ...

تعلیم و تربیت و اگسیستانسیالیزم

سارتر فیلسوف فرانسوی نماینده یک دسته از اکسیستانسیالیستها

تعلیم و تربیت و اگسیستانسیالیزم
به نظر سارتر آنچه در میان آگسیستانسیالیستها مشترک می باشد اعتقاد به تقدم وجود بر ماهیت است. از نظر آگسیستانسیالیستها عامل ذهنی یا درونی Subjectivity یا عامل انسانی نقطه شروع را تشکیل میدهد. ادامه ...

زندگی خوب نتیجه تعلیم و تربیت (قسمت اول)

زندگی خوب نتیجه تعلیم و تربیت (قسمت اول)
برودی در جواب دو ایرادی که به «زندگی خوب» از نظر کلی بودن آن و ابهام مفهوم خوب وارد شده می گوید: اگر بتوان استعداد افراد را در زمینه تفکر و درک ارزشهای مختلف کشف نمود و آن را به مرحله تحقق و کمال رسانید دراین صورت کلیت «زندگی خوب» اشکالی ایجاد نمی کند. ادامه ...

زندگی خوب نتیجه تعلیم و تربیت (قسمت دوم)

زندگی خوب نتیجه تعلیم و تربیت (قسمت دوم)
مؤسسات تربیتی در اثر عدم آشنایی به استعداد های افراد یا اتخاذ روشهای ناهنجار ممکن است مانع پرورش افراد شوند به عبارت دیگر مربیان در اثر نفوذ این دو عامل نمی توانند فاصله میان استعداد افراد و آنچه را انجام میدهند از میان ببرند. ادامه ...

مسائل تربیتی و رئالیسم کلاسیک

رئالیسم کلاسیک برای فلسفه تعلیم و تربیت

مسائل تربیتی و رئالیسم کلاسیک
میزان فکر صحیح یا فرضیه درست از فرضیه نادرست تنها سازگاری آن هم در معنای مبهم نیست. دیوئی موقعیتی که در آن فکر یا نظریه باید عمل کند مهم تلقی می نماید. آنچه در تغییر موقعیت نامعین مؤثر باشد و مشکل ما را در موقعیت خاص حل کند صحیح تلقی می گردد. ادامه ...

تعلیم و تربیت و رئالیسم

نگاهی به نظریات پرفسور برودی

تعلیم و تربیت و رئالیسم
برودی می گوید در رئالیسم کلاسیک ما این اصل را حفظ می کنیم و معتقدیم که صورتهای اشیاء مهمترین قسمت آنها هستند. به نظر ما ادراک اشیاء از طریق ادراک صورتهای آنها انجام می پذیرد. این صورتها چیزی نیستند که ما در اشیاء قرار دهیم و نمی توان آنها را محصول خیال تلقی کرد. ادامه ...

برگزیده‌ها
آخرین مقالات
علم حصولی و حضوری

علم-حصولی-و-حضوریعلم نفس به خود، به واسطه حضور ماهیت ذات و به صورت حضور مفهومی آن و از قبیل علم حصولی نیست. زیرا مفهومی ادامه ...

واژه شناسی فکر و تفکر

واژه-شناسی-فکر-و-تفکرفکریعنی فعالیت و تکاپوی ذهنی که به وسیله آن، آدمی خود را از آنچه میداند به آنچه نمی داند می رساند. وقتی ادامه ...

بیماری نقرس چیست و علائم آن چه می باشد؟

بیماری-نقرس-چیست-و-علائم-آن-چه-می-باشداکثریت قریب به اتفاق موارد نقرس را می توان به کمک دارو درمان کرد. دارو را می توان برای بهبود نشانه های ادامه ...

واژه شناسی برهان

واژه-شناسی-برهانامور ترتیب یافته اگر موصل به تصدیق باشد، حجت و دلیل است. چون در برهان، مقدمات یقینی و ضروری است و نتیجه ادامه ...

هوش مصنوعی جدید شبیه انسان می‌بیند و جاهای خالی را پر می‌کند

هوش-مصنوعی-جدید-شبیه-انسان-می-بیند-و-جاهای-خالی-را-پر-می-کنددانشمندان کامپیوتر به یک عامل هوش مصنوعی آموزش داده اند چگونه کاری را بکند که معمولاً تنها انسان ها می ادامه ...

بیماری هیپر فسفاتمی چیست؟

بیماری-هیپر-فسفاتمی-چیستکلیه ها به طور طبیعی سطح فسفات را کنترل می کنند. اما اگر کلیه ها به درستی عمل نکنند، نمی توانند فسفات ادامه ...

شب قدر از منظر بزرگان (بخش دوم)

شب-قدر-از-منظر-بزرگان-بخش-دومشب قدر از جایگاه بسیار مهمی در میان اولیای الهی برخوردار است. در بخش اول این مقاله به فضیلت شب قدر از ادامه ...

طرز خوابیدن زنان باردار

طرز-خوابیدن-زنان-بارداراولین و مهم ترین دلیل برای مشکل‌های خواب در دوران باداری، افزایش اندازه‌ی جنین است که یافتن وضعیتی راحت ادامه ...

وان آب گرم در دوران بارداری

وان-آب-گرم-در-دوران-بارداریاگر در دوران بارداری وان آب گرم را انتخاب می کنید برای کاهش خطرات به این نکات توجه کنید: زمان ماندن در ادامه ...