0
ویژه نامه ها
تحصیلات با طعم تعطیلات!

تحصیلات با طعم تعطیلات!

می‌توان شرایطی را فراهم کرد که فرزندان هم در خانه به شرایطی تحصیلی که پیش‌تر در مدرسه داشته‌اند نزدیک شوند؛ شاید قدری سخت باشد اما با تقویت انگیزه‌های...
سرزنش کودکان، بایدها و نبایدها (قسمت دوم)

سرزنش کودکان، بایدها و نبایدها (قسمت دوم)

وقتی مدام فرزندمان را بابت کارهایی که انجام می‌دهد سرزنش می‌کنیم، نباید انتظار داشته باشیم که جرئت انجام کارهای مختلف را داشته باشد، نباید انتظار...
سرزنش کودکان، باید ها و نباید ها(قسمت اول)

سرزنش کودکان، باید ها و نباید ها(قسمت اول)

زیاده‌روی در سرزنش باعث ازبین‌رفتن ارزش و اعتبار این روش می‌شود و کودک به آن عادت می‌نماید. در این صورت عملاً سرزنش کردن نه‌تنها هیچ فایده‌ای...
منظومه مفاهیم جمهوری و منظومه مفاهیم دینی

منظومه مفاهیم جمهوری و منظومه مفاهیم دینی

برخی از محققان اظهار کرده‌اند که تعارض‌های انگاشته شده میان جامعه مدنی و دین، بیشتر جنبه تاریخی دارد و می توان انتظار داشت که ترکیب‌های نوینی...
گرایش به فن آوری اطلاعات در آموزش و پرورش

گرایش به فن آوری اطلاعات در آموزش و پرورش

تحولات فن آوری اطلاعاتی در جامعه، تا حدی به آموزش و پرورش، تعمیم خواهد یافت و در عین حال که توجه عمدی و آگاهانه به بهره گیری از این فن آوری در...
عدالت، از ارزش‌های شناختی تعلیم وتربیت

عدالت، از ارزش‌های شناختی تعلیم وتربیت

عدالت، به طور کلی مورد نظر است و اختصاصی به عدالت در تعلیم و تربیت ندارد. جنبه اختصاصی آن به تعلیم و تربیت در قسمت اصول و در اصل مربوط به این...
سطوح مختلف تناظر علم با نیازهای آدمی

سطوح مختلف تناظر علم با نیازهای آدمی

در دیدگاه اسلام، نیازهای متعالی نسبت به نیازهای حیاتی اولویت رتبی دارند، درحالی که نیازهای حیاتی نسبت به نیازهای متعالی اولویت زمانی دارند.
ثبات و تغییر در ارزش‌های تعلیم و تربیت

ثبات و تغییر در ارزش‌های تعلیم و تربیت

از ارزش‌های مطلق که بگذریم، در حیطه ارزش‌هایی غیرمطلق، دو نوع ارزش متفاوت در نظام ارزشی اسلام و متون اسلامی مطرح شده است: ارزش‌هایی مشروط و ارزش‌های...
تعلیم و تربیت در قوانین اساسی کشورها

تعلیم و تربیت در قوانین اساسی کشورها

به فرض هم که بخواهیم برخورد امریکاییان را نسبت به انقلاب امریکا و قانون اساسی آن کشور برخوردی «دینی» بدانیم، باید واژه «دین» را به مفهوم رومی...
نیازهای کاذب کودکان

نیازهای کاذب کودکان

توقعات بیش‌ازاندازه و عدم رضایت به داشته‌ها، محصول عدم توجه به نعمت‌های الهی و درنتیجه‌ی عدم وجود روحیه شکرگزاری است؛ زیرا توجه و اشراف به نعمت‌هایی...
همبازی باشیم

همبازی باشیم

بازی به کودک سرور و نشاط می‌بخشد، به‌سلامت و رشد بدنش کمک می‌کند و اصول و قواعد زندگی را به وی می‌آموزد. تعالیم اسلام نیز - به شهادت روایات متعدد...
ویژگی‌های علم و معلوم

ویژگی‌های علم و معلوم

در علم نه تنها واقعیت مستقلی برای معلوم در نظر گرفته شده بلکه امکان دریافت یا کشف آن واقعیت مستقل نیز لحاظ گردیده است.
نقش طبیعت در تعلیم و تربیت

نقش طبیعت در تعلیم و تربیت

گذشته از جنبه ابزاری طبیعت، نکته مهم این است که طبیعت محدود به جنبه ابزاری نیست بلکه جنبه‌ای نمادین نیز دارد.
نقش رأفت و احسان در جامعه و ارزش زیباشناختی

نقش رأفت و احسان در جامعه و ارزش زیباشناختی

نباید پنداشت که رأفت و احسان، ارزشی محدود به خود مسلمانان است و تنها در میان آنان جریان می یابد. هم عدل و هم احسان، دو ارزش اجتماعی عام است که...
نسبی بودن ارزش‌های تعلیم و تربیت

نسبی بودن ارزش‌های تعلیم و تربیت

مطلق یا نسبی بودن ارزش‌ها که با ثبات یا تغییرپذیری ارزش‌ها نیز در ارتباط است. مطلق بودن ارزش‌ها، ثبات کامل آنها را در موقعیت‌های مختلف در پی...
اصول ارزش شناختی تعلیم و تربیت (قسمت اول)

اصول ارزش شناختی تعلیم و تربیت (قسمت اول)

نمی‌توان تنها به عرضه وظایف و تکالیف اخلاقی و ارزشی، هرچند توسط افراد به عمل درآید، اکتفا نمود.
اصول ارزش شناختی تعلیم و تربیت (قسمت دوم)

اصول ارزش شناختی تعلیم و تربیت (قسمت دوم)

برقراری عدالت تربیتی، اصلی است ناظر به عدالت اجتماعی و چون قاعده ای تجویزی بیانگر آن است که فعالیت های رایج در قلمرو تعلیم و تربیت، باید به صورت...
آزادی از ارزش‌های شناختی تعلیم وتربیت (قسمت اول)

آزادی از ارزش‌های شناختی تعلیم وتربیت (قسمت اول)

حکمت را در هر جا که باشد فراگیر که گاه در سینه منافق باشد و در آنجا آرام نگیرد تا بیرون آید و با همانندان خود در سینه مؤمن جای گیرد
آزادی از ارزش‌های شناختی تعلیم وتربیت (قسمت دوم)

آزادی از ارزش‌های شناختی تعلیم وتربیت (قسمت دوم)

آزادی به این معنا، نه تنها بر مفروضات معین فلسفی و فکری استوار است بلکه خود نیز از آن چندان بارور است که نمی توان آن را چون شیوه یا روشی خنثی...
یافته‌های تجربی مؤثر بر آموزش و پرورش

یافته‌های تجربی مؤثر بر آموزش و پرورش

در آموزش و پرورش ما به دلیل آنکه فلسفه معینی، دست کم به صورت صریح مطرح نبوده، موضع گیری فلسفی خاصی نسبت به پژرهش‌های جاری در پژوهشکده‌های وزارت...