آداب معاشرت

امام حسن (علیه السلام) الگوی صبر و مهربانی

امام حسن (علیه السلام) الگوی صبر و مهربانی
صبر و بخشنده بودن و مهربانی از گمشده های زندگی امروزی ما هستند که باعث ایجاد بسیاری از اختلافات و گرفتاری های ما شده است، در حالی که می توانیم با الگو گرفتن از زندگی امام حسن (علیه السلام)  که سرشار از مهربانی، گذشت و صبوری در برخورد با اطرافیان خود بوده، بسیاری از مشکلات فردی، خانوادگی و جامعه را حل کنیم. با ما همراه باشید. ادامه ...

حقوق اجتماعی در رساله امام سجاد (علیه السلام) (بخش دوم)

حقوق اجتماعی در رساله امام سجاد (علیه السلام) (بخش دوم)
در بخش پیشین بیان شد برای داشتن یک جامعه سعادتمند باید حقوق هر یک از اعضای آن جامعه ایفا شود. دانستن این حقوق مرحله اول این حرکت است که در این مرحله لازم است به متون دینی مراجعه کرد. یکی از این متون دینی، رساله حقوق امام سجاد (علیه السلام) که به بیان بخشی از حقوق اجتماعی پرداخته است. با ما همراه باشید تا با دیگر حقوق اجتماعی آشنا شوید. ادامه ...

حقوق اجتماعی در رساله امام سجاد (علیه السلام) (بخش اول)

حقوق اجتماعی در رساله امام سجاد (علیه السلام) (بخش اول)
از آن روی که انسان ها در بستر یک اجتماع زندگی می کنند، حقوقی را نسبت به هم دارا می شوند که ثبات اجتماع و روابط حسنه میان اعضای آن جامعه وابسته به توجه به این حقوق و ادای ایشان است. یکی از متون حدیثی ای که به این حقوق اشاره دارد، رساله حقوق امام سجاد (علیه السلام) هست که در این نوشتار به بخشی از آن حقوق اشاره می کنیم. با ما همراه باشید. ادامه ...

حقوق «خویشاوندان» در رساله حقوق امام سجاد (علیه السلام)

حقوق «خویشاوندان» در رساله حقوق امام سجاد (علیه السلام)
خانواده یکی از مهم ترین نهادهایی است که در شکل گیری شخصیت انسان نقش دارد. برای اینکه انسان بتواند شخصیت سالم و درستی داشته باشد، باید خانواده ای داشته باشد که به این شکل گیری کمک کند و این ویژگی یک خانواده متعادل است. برای داشتن یک خانواده متعادل باید اعضای آن نسبت به حقوق هم آشنا بوده و قدم در راه ادای آن بردارند. در این نوشتار به بیان حقوق خویشاوندان در رساله حقوق امام سجاد (علیه السلام) می پردازیم. با ما همراه باشید. ادامه ...

حق «سرپرستان» و «زیردستان» در رساله حقوق امام سجاد (علیه السلام)

حق «سرپرستان» و «زیردستان» در رساله حقوق امام سجاد (علیه السلام)
بر اساس نظام زندگی اجتماعی، برخی از انسان ها بر دیگر افراد برتری هایی یافته اند و بر اساس این برتری ها، حقی و حقوقی نسبت به یکدیگر نیز دارند. در این نوشتار به بیان حق «سرپرستان» و «زیردستان» در رساله حقوق امام سجاد (علیه السلام) خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید. ادامه ...

حق همنشین در رساله حقوق امام سجاد (علیه السلام) (بخش دوم)

حق همنشین در رساله حقوق امام سجاد (علیه السلام) (بخش دوم)
هم نشینی های مناسب می تواند زمینه ساز دوستی های ماندگار و ثابت باشد. برای رسیدن به یک دوستی خوب باید ابتدا هم نشینی درست با دیگران را تمرین کرد. در این نوشتار به بیان حق همنشین در رساله حقوق امام سجاد (علیه السلام) پرداختیم. ادامه ...

حق همنشین در رساله حقوق امام سجاد (علیه السلام) (بخش اول)

حق همنشین در رساله حقوق امام سجاد (علیه السلام) (بخش اول)
اسلام به جزئی ترین روابط میان انسان ها توجه کرده است و برای بهتر شدن این روابط شرایطی را قرار داده است. یکی از این روابط هم نشینی با دیگران است که شرایط و ویژگی هایی را باید در آن رعایت کرد. در این نوشتار به بیان حق هم نشین در رساله حقوق امام سجاد (علیه السلام) می پردازیم. با ما همراه باشید. ادامه ...

آثار روانی تهمت به دیگران از منظر قرآن کریم

آثار روانی تهمت به دیگران از منظر قرآن کریم
تهمت به دیگران یکی از گناهان کبیره به شمار می آید که خدای متعال کننده این کار را مورد عذاب سختی قرار می دهد. در تهمت، شخصی را به دروغ به کار نادرستی نسبت می دهند در حالیکه اینگونه نیست. با ما همراه باشید تا با آثار روانی تهمت به دیگران از نگاه قرآن کریم بیشتر آشنا شوید. ادامه ...

حق دوست در رساله حقوق امام سجاد (علیه السلام) (بخش دوم)

حق دوست در رساله حقوق امام سجاد (علیه السلام) (بخش دوم)
یکی از رابطه هایی که میان انسان وجود دارد، رابطه دوستی است که می تواند زمینه ساز سلامت جسمی و روانی انسان باشد. با ما همراه باشید تا با حق دوست در رساله حقوق امام سجاد (علیه السلام) آشنا شوید. ادامه ...

حق دوست در رساله حقوق امام سجاد (علیه السلام) (بخش اول)

حق دوست در رساله حقوق امام سجاد (علیه السلام) (بخش اول)
دوست، یکی از اجزای زندگی انسان است که زندگی بدون او شکل نخواهد گرفت. از آن روی که انسان، یک موجود اجتماعی است، لاجرم باید در ارتباط با دیگران قرار بگیرد که در برخی موارد این رابطه از سطح عادی گذشته و عمق پیدا می کند. در این نوشتار به بیان حق دوست در رساله حقوق امام سجاد (علیه السلام) می پردازیم. با ما همراه باشید. ادامه ...