0
مجله راسخون مرتبط
ویژه نامه ها

مقایسه تأثیر "نیروی کار تحصیل کرده" و "نیروی کار با تجربه" در تحقق جهش تولید

آن چه ما در این نوشتار خواهیم گفت، بررسی نقش نیروی کار تحصیل کرده و همچنین نیروی کار با تجربه در تحقق جهش تولید است. در اینجا ما برآنیم تا بررسی کنیم هر کدام از این دو گروه چه وظیفه‌ای در قبال تحقق شعار سال دارند؟ برای مقایسه تأثیر نیروی کار تحصیل کرده و نیروی کار با تجربه در تحقق جهش تولید، در ادامه با ما باشید.
مقایسه تأثیر "نیروی کار تحصیل کرده" و "نیروی کار با تجربه" در تحقق جهش تولید

مقایسه تأثیر "نیروی کار تحصیل کرده" و "نیروی کار با تجربه" در تحقق جهش تولید

همانطور که می دانید امسال به فرمان مقام معظم رهبری سال جهش تولید نام گرفته است. سالی که قرار است در آن تمام افراد جامعه با کمک هم برای تحقق شعار سال تلاش کنند. هر فرد در جامعه با توجه به هر جایگاهی که داشته باشد به نوبه خود در تحقق هدف جهش تولید مؤثر خواهد بود. توسعه و گسترش تولید نه تنها وظیفه مردم است، بلکه تک تک افراد دولت و مسئولین و نهادها نیز در تحقق آن نقش عمده ای را بازی می کنند.

اما آن چه ما در این نوشتار خواهیم گفت، بررسی نقش نیروی کار تحصیل کرده و همچنین نیروی کار باتجربه در تحقق جهش تولید است. در اینجا ما برآنیم تا بررسی کنیم هر کدام از این دو گروه چه وظیفه ای در قبال تحقق شعار سال دارند؟ آیا می توانند موازی با هم کار کنند یا فعالیت آن ها با هم تداخل دارد؟ سهم کدام گروه برای تحقق هدف، بزرگتر است. برای مقایسه تأثیر نیروی کار تحصیل کرده و نیروی کار با تجربه در تحقق جهش تولید، در ادامه با ما باشید.
 

نیروی کار تحصیل کرده چه نقشی در تحقق جهش تولید دارد؟

چندیست که علاوه بر منابع طبیعی، زیر زمینی و معادن که به عنوان اصلی ترین ثروت جوامع و کشور ها به حساب می آیند، نیروی انسانی نیز به عنوان یکی از مولفه های بسیار تعیین کننده، در پیشرفت جامعه و ایجاد رونق و شکوفایی اقتصادی در نظر گفته می شود.

نیرویی که اگر نقش آفرینی صحیح و سازنده داشته باشد، ارزش افزوده فزاینده ای در سایه فعالیت های اقتصادی و صنعتی حاصل خواهد شد، کیفیت کالا با ارتقای قابل توجهی همراه شده و با دستیابی به چنین موفقیتی، زمینه و بستر رقابت پذیری در بازار های داخلی و حتی بین المللی، به نحو شایسته و مطلوبی فراهم می شود.

حال نقش آموزش در بارورسازی هر چه بیشتر توانمندی های نیروی انسانی، نقشی بسیار مهم و حیاتی خواهد بود. هر چه نیروی انسانی توانمندتر بوده و علم و دانش به روزتری داشته باشد، بازده در حوزه های مختلف از جمله تولیدی بیشتر شده و تحقق شعار سال، جهش تولید، مسیرتر خواهد شد.

تحقق آموزش صحیح از طریق مراکز علمی دانشگاهی، تحقیقاتی و پژوهشی میسر خواهد شد. روشن است که هر چه این مراکز گسترش یابند، تحقق پرورش نیروی انسانی میسرتر خواهد بود. به وجود آمدن مراکز دانش بنیان که نقش مهمی در تحقق جهش تولید دارند نیز نتیجه ای از گسترش همین عمل و دانش در جامعه و محصل بودن جمعیت بالایی از جوانان کشور است. امروزه در کمتر خانواده ای فرزندانی که ادامه تحصیل تا مقاطع بالاتر را ندهند، وجود دارند.

وجود شرکت ها و نهادهای پژوهشی با همکاری محصلین و دانشمندان، جامعه را می تواند از وابستگی رها کرده و در بخش های مختلف از جمله بخش های تولیدی به استقلال برساند. این شرکت ها که به همت نیروی کار تحصیل کرده در جامعه به وجود آمده است، به خصوص در زمان تحریم ها نقش پررنگی را ایفا کرده اند.

کم نبوده اند کالاها و محصولاتی که بیش از این از کشورهای دیگر وارد ایران می شده اند، اما اکنون با تلاش شبانه روزی نیروی کار تحصیل کرده و دانشمندان و به واسطه ی شرکت های دانش بنیان، خودمان دست به تولید آن ها زده و حتی می توان برای صارات آن ها نیز اقدام کرد. (1)

مقایسه تأثیر

نیروی کار با تجربه چه نقشی در تحقق جهش تولید دارد؟
همانطور که پیشتر هم گفتیم، نیروهای انسانی برای هر کشور سرمایه ای عظیم به حساب می آیند. حال اگر این نیروی انسانی افرادی ماهر نیز باشند، نقش آن ها در شکوفایی اقتصادی جامعه پررنگ تر نیز خواهد شد. شاید بتوان گفت کارگران یکی از مهم ترین افراد در بین نیروی کار ماهر در نظر گفته می شوند. این ها افرادی هستند که به عنوان بازوی توسعه ای واحدهای تولیدی و صنعتی نقش مهمی را در تحقق شعار سال، جهش تولید، بازی می کنند.

این افراد که از آن ها با عنوان نیروی کار با تجربه می توان نام برد، شاید تحصیل نکرده باشند و نقشی در پژوهش های علمی نداشته باشند، اما با تجربه عملی خود، بخش عظیمی از بار تولیدی و اقتصادی کشور را به دوش می کشند. تمام سال هایی که یک فرد محصل مشغول به آموزش و جمع آوری علم بوده است، یک نیروی کار با تجربه در حال دست و پنجه نرم کردن با تکنیک های کار و تولید محصول بوده است.

بی دلیل نیست که اسم نیروی کار با تجربه برای آن ها انتخاب شده است، دلیل آن تجربه ی فراوانی است که طی سال های زیاد فعالیت و کار به دست آورده اند. این نیروی انسانی به تمام جزئیات کار وارد است و بنابر تجربه ای که دارد حتی شاید بتواند نظریه هایی کاربردی و مؤثر در زمینه تحقق شعار سال بدهد.

در هر صورت می توان گفت که جایگاه کارگران در عرصه اقتصاد و تولید از اهمیت بالایی برخوردار است و این قشر می توانند نقش بسزایی در تحقق اهداف جهش تولید داشته باشند. البته متأسفانه نیروی کار با تجربه همواره با چالش های بسیاری از جمله افزایش ناچیز دستمزد، پرداخت دیرهنگام حقوق و نداشتن امنیت شغلی نیز رو به رو هستند.

اگر بخواهیم از تجربه کشورهای توسعه یافته بهره ببریم خواهیم دید که آن ها با استفاده بهتر از اندیشه و بازوی هنرمند کارگران و نیروی کار با تجربه، زمینه پیشرفت و رونق دو چندان واحدهای تولیدی خود را فراهم کرده اند.

بنابراین وظیفه دولت باید در این زمینه، ایجاد آسایش خاطر و امنیت شغلی برای این قشر از نیروی انسانی باشد تا بتواند به هدف تحقق شعار سال، جهش تولید، برسد.

باید همواره در نظر داشت که اقتصاد و صنعت به عنوان پایه توسعه کشور مطرح هستند و نیروی کار با تجربه نیز به عنوان بخش مهم و اساسی این پایه در نظر گرفته می شود. پس در نتیجه سلامت و رفاه این قشر از نیروی انسانی نقش زیادی در توسعه کشور و تأمین نیازهای شرایط حال کشور دارد. (2)

مقایسه تأثیر

نیروی کار تحصیل کرده و نیروی کار با تجربه، باید کنار هم قرار گیرند

پیشتر در این نوشتار در رابطه با هر دو گروه از این نیروهای انسانی با شما سخن گفتیم. نقشی که هر کدام از این دو دسته در تحقق شعار سال، جهش تولید، دارند را بررسی و تحلیل کردیم. در واقع می توان گفت که نه علم افراد تحصیل کرده قابل چشم پوشی است و نه تجربه ای که نیروی کار با تجربه دارد. آن چه هدف است ایجاد جهش در بخش تولیدی کشور است. و هدف نهایی نیز ایجاد یک استقلال پایدار برای جامعه ایران است.

پس شاید اینکه بتوان گفت فقط یک گروه از این دو دسته نیروی کار تحصیلکرده و نیروی کار با تجربه در تحقق شعار سال مفید خواهند بود، تقریباً امری غیر ممکن است. کشور به هر کدام از آن ها نیاز مبرم دارد. شاید بتوان گفت که تمام پیشرفت های علمی که امروز در کشورمان شاهد آن ها هستیم حاصل فعالیت های شبانه روزی افراد محصل و فرهیختگان است.

شرکت های دانش بنیان که به عنوان یکی از ارکان مهم توسعه و تحول در عرصه اقتصادی به شمار می روند، نقش مهمی در شکوفایی کشور تا کنون داشته اند. این شرکت ها یکی از مهم ترین ارکان برای ایجاد کارآفرینی و اشتغالزایی هستند. و این دقیقاً همان چیزی است که برای جهش تولید به آن نیاز داریم.

به این ترتیب است که برای افراد محصل دغدغه بیکاری حل شده و شاهد رشد و شکوفایی نیز خواهیم بود. از طرفی همیشه تجربه در کنار علم و دانش بوده است.

امروز هم برای تحقق شعار سال ما نیاز داریم که در کنار پژوهش ها و تحقیقات علمی از تجربه نیروی کار با تجربه نیز بهره ببریم. پس دقیقاً در همین جاست که افراد با تجربه در کنار افراد تحصیل کرده قرار می گیرند و در کنار هم و با تکمیل یکدیگر برای تحقق شعار سال، جهش تولید، تلاش می کنند.

مقایسه تأثیر

می توان برای اثبات هر چه بیشتر نیاز هر دو گروه به یکدیگر از مثالی در این زمینه استفاده کرد. می توان بخش کشاورزی را در نظر گرفت، بخشی که توسعه و گسترش آن خود نقش عظیم و پررنگی را در تحقق شعار سال بازی می کند. حال نقش شرکت های دانش بنیان در این زمینه چیست؟ آن ها ابتدا چالش هایی که کشاورز با آن ها روبه رو است را بررسی کرده و سعی در یافتن راه حل برای آن می کنند.

اما در پیدا کردن چالش ها و نیازها باید با نیروی کار با تجربه که همان کشاوزان هستند به گفت وگو بنشینند. پس می توان گفت اینجا همان اولین جاییست که نیروی کار تحصیل کرده در کنار نیروی کار با تجربه قرار می گیرد. در طول پروسه از بین بردن چالش ها و محدودیت ها شاید بارها و بارها این دو گروه در کنار هم دیگر قرار گرفته تا مشکلات را رفع و تولید را توسعه دهند.

نیروی کار تحصیل کرده از علم ودانش خود کمک می گیرد تا برای مثال ماشینی طراحی کند که نمونه وارداتی آن در کشور وجود دارد اما به دلایل تحریم دیگر نمی توان ماشین جدید وارد کرد. وجود نیروی کار با تجربه نیز واجب است تا شرایط کار و تجاربی که از کار کردن با ماشین مذکور را دارد برای فرد تحصیل کرده بازگو کند.

این گونه است که علم در کنار تجربه پیش می رود تا بتوان چالش ها و مشکلات را در این بخش حل کرده و قدمی برای تحقق شعار سال برداشت. حال علاوه بر بخش کشاورزی می توان این مثال را به تمامی حوزه های دیگر تعمیم داد تا نقش نیروی کار تحصیل کرده در کنار نیروی کار با تجربه را در تحقق شعار سال درک کرد. (3)

مقایسه تأثیر
 
جمع بندی و نتیجه گیری
آن چه در این جا بدان پرداختیم مقایسه نیروی کار تحصیل کرده و نیروی کار با تجربه و نقشی که هر گروه از این اقشار در تحقق شعار سال، جهش تولید، دارند، بود. ابتدا به این موضوع پرداختیم که جهش تولید می تواند با فعالیت های شرکت های دانش بنیان و نیروی کار تحصیل کرده و دانشمند به سادگی تحقق یابد.

افزایش روزافزون محیط های علمی از جمله دانشگاه ها نیز شاهدی بر همین امر است که وجود این گروه از افراد برای جامعه مفید و ضروری است. امروزه شاهد آن هستیم که در بخش تولید، شرکت های دانش بنیان پیشرفت های چشمگیری داشته اند. تا آن جا که تا حدود زیادی در برخی حوزه ها باعث استقلال کشور از واردات محصولات دیگر کشورها نیز شده اند و تمام این ها حاصل دسترنج نیروی کار تحصیل کرده است.

اما از طرفی در بین نیروهای انسانی گروه دیگری نیز وجود دارند که نباید نقش آن ها را نیز در تحقق شعار سال نادیده گرفت و آن ها نیروی کار باتجربه یا تجربی هستند. افرادی که شاید تحصیلات و مدارک و مدارج علمی نداشته باشند، اما به واسطه ی سالیان درازی که مشغول به کار و فعالیت بوده اند، تجاربی بس ارزشمند و کلیدی در مسیر تحقق شعار سال دارند. در ادامه این نوشتار به این موضوع پرداختیم که چگونه هر دو گروه نیروی کار تحصیل کرده و نیروی کار با تجربه مکمل هم خواهند بود تا در حوزه تولید در کشور، جهش و گسترش وجود داشته باشد.

پی نوشتها
  1. www.yjc.ir
  2. www.tahlilbazaar.com
  3. www.puyeshkhabar.ir


ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما