0
ویژه نامه ها
جنبش هاي اسلامي سيد جمال و محمد عبده

جنبش هاي اسلامي سيد جمال و محمد عبده

سيد جمال‌الدين اسدآبادي معروف به افغاني، و محمد عبده دو پايه مهم انديشه جنبش در جوامع مسلمان‌نشين هستند. اين دو در زمانه‌اي علم اسلام‌خواهي و...
رساله اي درباره حقيقت مذهب نيچري و بيان حال نيچريان

رساله اي درباره حقيقت مذهب نيچري و بيان حال نيچريان

در اين روزها از تمامي هندوستان چه ممالک مغربيه و شماليه و چه ادده و چه پنجاب و چه بنگاله و چه سند و چه حيدرآباد دکن صداي نيچري به گوش مي رسد...
عدالت اجتماعي در اسلام

عدالت اجتماعي در اسلام

سيد جمال الدين اسدآبادي گفت: شکي نيست که عدالت از اشرف صفات و بزرگترين فضايل انساني است که حفظ حقوق اجتماع و تحکيم پايه هاي کشور براساس آن قرار...
قضا و قدر از ديدگاه سيد جمال الدين اسدآبادي

قضا و قدر از ديدگاه سيد جمال الدين اسدآبادي

سيد جمال الدين اسدآبادي درباره ي قضا و قدر چنين مي گويد: بعضي از عقايد فردي از افکار فرد سرچشمه مي گيرد، ولي در کردار خارجي اثر آن، از خوب و...
سخنان برجسته سيد جمال الدين اسدآبادي

سخنان برجسته سيد جمال الدين اسدآبادي

1. هرگاه سيد جمال الدين اسدآبادي مي خواست سوگند ياد کند مي گفت: به عزت و سرّ عدالت سوگند. 2. از سخنان سيد جمال الدين اسدآبادي است که اوهام حقايق...
تعصب ملي و مذهبي سيد جمال الدين اسدآبادي

تعصب ملي و مذهبي سيد جمال الدين اسدآبادي

سيد مي گفت: استقرار بر احوال و اوضاع افراد هر ملتي و اطلاع از چگونگي آنها درخور دقت و تأمل است. بايد گفت که تعصبات و حماسه ي ملي در بسياري از...
روش سيد جمال الدين و سيد احمدخان هندي در تفسير قرآن

روش سيد جمال الدين و سيد احمدخان هندي در تفسير قرآن

يکي از مشهورترين مردان بزرگ اسلامي هندوستان سيد احمدخان، مؤسس دانشگاه عليگره، است که تأليفاتي در راه بيداري هنديان به زبان اردو دارد و مهمترين...
احزاب سياسي شرق

احزاب سياسي شرق

سيد جمال الدين اسد آبادي گفت: تشکيل احزاب سياسي در شرق بهترين وسيله ي ارتقاي ملتهاي اسلامي و درمان همه ي آشفتگيهاست. دريغا خود همين درمان تبديل...
مردان بزرگ

مردان بزرگ

هيچ گمان نمي کنم کسي نظير نابغه ي شرق، سيد جمال الدين، تا اين درجه به فلسفه ي اين شعر عرفي پي برده، آن را به اين مهارت و تردستي سرمشق زندگاني...
سيد جمال الدين اسدآبادي در بغداد

سيد جمال الدين اسدآبادي در بغداد

سيد جمال الدين اسدآبادي معروف به افغاني در سفر دوم به ايران که منجر به تبعيد او از مرز و بوم ميهن شده بود، و چون اين تبعيد بنا به دستور ميرزا...
ترديد درباره سيد جمال الدين اسدآبادي

ترديد درباره سيد جمال الدين اسدآبادي

سيد جمال الدين اسدآبادي معروف به افغاني (وفات، 1314 ه‍.ق.) رجل سياسي معروف قرن اخير و صاحب جريده ي عربي العروة الوثقي منطبعه در پاريس در پنجم...
سيد جمال الدين اسدآبادي

سيد جمال الدين اسدآبادي

يکي از اشخاص معروف و مهم عهد اخير در مشرق زمين سيد جمال الدين معروف به افغاني بود که در نهضت سياسي ملل مسلمان تأثير عمده داشت. مشاراليه بلاشک...
مؤسس نهضت اتحاد اسلام

مؤسس نهضت اتحاد اسلام

سيد جمال الدين معروف به افغاني، نه تنها در ايران شهرتي بسزا دارد بلکه در بسياري از ممالک اسلامي مانند شبه قاره ي هندوستان ( يعني هندوستان و پاکسازي...
واپسين سال هاي زندگي سيد جمال الدين اسدآبادي

واپسين سال هاي زندگي سيد جمال الدين اسدآبادي

نظر به نفوذ سيد جمال الدين اسدآبادي در ممالک اسلاميه، سلطان عبدالحميد مقدمش را گرامي شمرده بر مقام منعيش افزود، منتهاي اعزاز و توقير را از معظم...
فعاليت هاي يک نفر افغاني

فعاليت هاي يک نفر افغاني

فاضل ارجمند آقاي علي مشيري اسناد و مدارک تازه اي درباره ي سيد جمال الدين اسدآبادي به دست آوردند و در مجله ي نفيس خواندنيها منتشر ساختند که بيشتر...
سيد جمال الدين اسدآبادي در تهران

سيد جمال الدين اسدآبادي در تهران

ناصرالدين شاه در سياحت اروپا آوازه ي شهرت و نفوذ کلمه و لياقت ذاتي سيد جمال الدين را به طوري مشعشع ديد در فضاي انجمنها و ستونهاي جرايد و مطبوعات...
يک مجاهد بزرگ

يک مجاهد بزرگ

رهبر تجدد کنوني افغان و مرشد شرق علامه شيخ جمال الدين افغاني - يک نبذه از زندگي او در ترکيه - يار ديرين او برهان الدين قليچ خان و بعضي از اشعار...
مسافر روسيه

مسافر روسيه

شادروان سيد حسين عدالت درباره ي سيد جمال الدين اسدآبادي چنين گويد: در سنه ي 1304 ه‍.ق. سيد جمال الدين وارد پطروگراد شد. نظر به اينکه شخصي مشهور...
خاطرات اسلامبول

خاطرات اسلامبول

شادروان حسين دانش از دانشمندان بنام ايران و ترکيه درباره ي سيد جمال الدين اسدآبادي چنين گويد:
نامه سيد جمال به ناصرالدين شاه

نامه سيد جمال به ناصرالدين شاه

از اين مکتوب دو نسخه بيشتر موجود نيست که اصل آن نزد معتضد الملک ( نواده ي قوام الدوله ) است. اصل نامه ي سيد جمال الدين به ناصرالدين شاه قاجار...