0
ویژه نامه ها
مرثیه ها و مولودی‌های ویژه حضرت فاطمه (علیها السلام)

مرثیه ها و مولودی‌های ویژه حضرت فاطمه (علیها السلام)

چهارشنبه، 30 بهمن 1398
سبک زندگی فاطمی

سبک زندگی فاطمی

يکشنبه، 6 بهمن 1398
تاریخ نگاران شیعه چه مشکلاتی داشتند؟

تاریخ نگاران شیعه چه مشکلاتی داشتند؟

از جمله علومی که در نزد مسلمین از اهمیت خاصی برخوردار شد، علم تاریخ و تاریخ نگاری بود که از رشد کمی و کیفی برخوردار است.به نظر می رسد مهمترین...
يکشنبه، 21 مهر 1398
نگاهی اجمالی به تاریخ بیهقی

نگاهی اجمالی به تاریخ بیهقی

تاریخ بِیهَقی یا تاریخ مسعودی نام کتابی نوشتهٔ ابوالفضل محمد بن حسین بیهقی است که موضوع اصلی آن تاریخ پادشاهی مسعود غزنوی و دودمان غزنوی است.
يکشنبه، 21 مهر 1398
فردید و خودآگاهی تاریخی

فردید و خودآگاهی تاریخی

فردید خود به راستی مصداق تمام عیار این مصرع حافظ بود که (چو بید بر سر ایمان خویش میلرزم) او بود که معنا و مفهوم تاریخی این مصرع حافظ را در دوره...
جمعه، 30 فروردين 1398
نگرش تاریخی فردید

نگرش تاریخی فردید

مراد از بینش تاریخی، آن نحوه نگرشی است که برای امور، از جمله آدمی، جامعه، فرهنگ و تمدن، ذواتی ازلی، ابدی و لایتغیر قائل نبوده، همه آنها را در...
جمعه، 30 فروردين 1398
علم ماهیت آدمی

علم ماهیت آدمی

اگر آنچه ما به فهم بهتری از آن می رسیم چیزی غیر از خود ما، مثلا خواص شیمیایی ماده باشد، بهبود فهم ما از آن به هیچ طریق خود آن چیز را بهبود نمی...
دوشنبه، 17 دی 1397
فیلسوفان انگلیسی و تاریخ‌نگاری (قسمت اول)

فیلسوفان انگلیسی و تاریخ‌نگاری (قسمت اول)

حقیقت، چنانکه بیکن قبلا تأکید کرده بود، دختر زمان است؛ بهترین معرفت، ثمره‌ی رسیده ترین و غنی ترین تجربه است. به این ترتیب، دیدگاه تاریخی دانش...
دوشنبه، 17 دی 1397
فیلسوفان انگلیسی و تاریخ‌نگاری (قسمت دوم)

فیلسوفان انگلیسی و تاریخ‌نگاری (قسمت دوم)

هیچ نکته ای از تاریخ باستان وجود ندارد که ما بتوانیم از آن اطمینان یابیم، مگر با عبور از از یک سلسله براهین. قبل از آن که شناخت از امور واقع...
دوشنبه، 17 دی 1397
ویکو و مکتب ضد دکارتی (قسمت اول)

ویکو و مکتب ضد دکارتی (قسمت اول)

تاریخ چیزی مؤکدا ساخته‌ی ذهن آدمی است، به خصوص به عنوان دانش آدمی با آن انطباق یافته است. ویکو فرایند تاریخی را فرایندی می بیند که با آن آدمیان...
دوشنبه، 17 دی 1397
ویکو و مکتب ضد دکارتی (قسمت دوم)

ویکو و مکتب ضد دکارتی (قسمت دوم)

درک و دریافت ویکو از تاریخ به عنوان صورتی از معرفت که از نظر فلسفی قابل توجیه باشد، با برداشتی از معرفت تاریخی با قابلیت تطویر بسیار وسیع تر...
دوشنبه، 17 دی 1397
معاد شناسی و تاریخ

معاد شناسی و تاریخ

معاد شناسی همیشه یک عنصر مزاحم در تاریخ است. کار مورخ شناختن گذشته است نه شناختن آینده، و هرگاه مورخان ادعا کنند که قادرند آینده را پیشاپیش وقوع...
دوشنبه، 17 دی 1397
تاریخ‌نگاری قرون وسطی

تاریخ‌نگاری قرون وسطی

مورخ قرون وسطایی برای داده های خویش هنوز به روایت متکی است و هیچ سلاح مؤثری برای نقد آن ندارد. در این جا او همپای لیوی است و هم ضعفها و هم قوت...
دوشنبه، 17 دی 1397
تاریخ نگاری سومریان

تاریخ نگاری سومریان

تاریخ نگاری با کتیبه های رسم یادبود بنای کاخ ها و معابد بازنمایی می شود. سبک یزدان سالارانه ی کاتبان هر چیزی را به اراده ی پروردگار نسبت می دهد،...
يکشنبه، 16 دی 1397
سرشت تاریخ‌نگاری یونانی ـ رومی

سرشت تاریخ‌نگاری یونانی ـ رومی

تحلیل موشکافانه تر افعال آدمی به منظور کشف زمینه های موفقیت یا شکست در آنها گرایش به حذف خدایان به طورکلی و نسبت دادن فعالیتهای انسانی به اشخاص،...
يکشنبه، 16 دی 1397
خمیرمایه‌ی ایده‌های مسیحی

خمیرمایه‌ی ایده‌های مسیحی

سه بحران بزرگ در پیشینه ی تاریخ نگاری اروپایی پیش آمده است. نخست بحران قرن پنجم قبل از میلاد بود که در پی آن مفهوم کلی تاریخ در مقام یک علم،...
يکشنبه، 16 دی 1397
مشخصه‌های تاریخ‌نگاری مسیحی

مشخصه‌های تاریخ‌نگاری مسیحی

می توانیم از اوزیبیوس قیصریه ای، در سده سوم و اوایل سده ی چهارم مثال بیاوریم. او در وقایع نامه ی خود بر آن شد که یک تاریخ کلی تألیف کند که در...
يکشنبه، 16 دی 1397
تاریخ علم فردنگر

تاریخ علم فردنگر

نخستین تلاش اصیل برای درک آن با حدوث مکتب نوکانتی در اواخر قرن صورت پذیرفت. از اصول کلی این مکتب چنین بر می آید که برای درک تفاوت بین طبیعت و...
يکشنبه، 16 دی 1397
تاریخ‌نگاری رومی

تاریخ‌نگاری رومی

در محفل سیپیونی که به مراحل پایانی بنای جهان رومی جدید دست یافته بود، انجام گرفت. فقط مراحل مقدماتی روایت لیب بود که می بایست با روش سرهم بندی...
يکشنبه، 16 دی 1397
تاریخ‌نگاری رومی و پولوبیوس

تاریخ‌نگاری رومی و پولوبیوس

تاریخ شایسته ی مطالعه است، نه به این خاطر که به طور علمی حقیقت دارد یا اثباتی است، بلکه به این سبب که مکتب و حوزه ای برای تعلیم حیات سیاسی است.
يکشنبه، 16 دی 1397
تاریخ‌نگاری هلنیستیکی

تاریخ‌نگاری هلنیستیکی

مورخان هلنیست این گذشته را گذشته ی خودشان حس می کردند و به این ترتیب نگارش نوع جدیدی تاریخ با وحدتی نمایشی به هر ابعادی میسر شد؛ مادام که مورخ...
يکشنبه، 16 دی 1397
هرودوت هیچ جانشینی نداشت

هرودوت هیچ جانشینی نداشت

ذهن یونانی به سخت و تنگ کردن خویش در گرایش ضد تاریخی اش تمایل داشت. نبوغ هرودوت بر آن گرایش پیروز شد، ولی پس از او جستجوی مواد تغییر ناپذیر و...
يکشنبه، 16 دی 1397