0
ویژه نامه ها
ویژه نامه طرح مدیریت مصرف سوخت

ویژه نامه طرح مدیریت مصرف سوخت

دوشنبه، 27 آبان 1398
ویژه نامه دهه وقف

ویژه نامه دهه وقف

شنبه، 11 آبان 1398
تاریخ نگاران شیعه چه مشکلاتی داشتند؟

تاریخ نگاران شیعه چه مشکلاتی داشتند؟

از جمله علومی که در نزد مسلمین از اهمیت خاصی برخوردار شد، علم تاریخ و تاریخ نگاری بود که از رشد کمی و کیفی برخوردار است.به نظر می رسد مهمترین...
يکشنبه، 21 مهر 1398
نگاهی اجمالی به تاریخ بیهقی

نگاهی اجمالی به تاریخ بیهقی

تاریخ بِیهَقی یا تاریخ مسعودی نام کتابی نوشتهٔ ابوالفضل محمد بن حسین بیهقی است که موضوع اصلی آن تاریخ پادشاهی مسعود غزنوی و دودمان غزنوی است.
يکشنبه، 21 مهر 1398
فردید و خودآگاهی تاریخی

فردید و خودآگاهی تاریخی

فردید خود به راستی مصداق تمام عیار این مصرع حافظ بود که (چو بید بر سر ایمان خویش میلرزم) او بود که معنا و مفهوم تاریخی این مصرع حافظ را در دوره...
جمعه، 30 فروردين 1398
نگرش تاریخی فردید

نگرش تاریخی فردید

مراد از بینش تاریخی، آن نحوه نگرشی است که برای امور، از جمله آدمی، جامعه، فرهنگ و تمدن، ذواتی ازلی، ابدی و لایتغیر قائل نبوده، همه آنها را در...
جمعه، 30 فروردين 1398
علم ماهیت آدمی

علم ماهیت آدمی

اگر آنچه ما به فهم بهتری از آن می رسیم چیزی غیر از خود ما، مثلا خواص شیمیایی ماده باشد، بهبود فهم ما از آن به هیچ طریق خود آن چیز را بهبود نمی...
دوشنبه، 17 دی 1397
فیلسوفان انگلیسی و تاریخ‌نگاری (قسمت اول)

فیلسوفان انگلیسی و تاریخ‌نگاری (قسمت اول)

حقیقت، چنانکه بیکن قبلا تأکید کرده بود، دختر زمان است؛ بهترین معرفت، ثمره‌ی رسیده ترین و غنی ترین تجربه است. به این ترتیب، دیدگاه تاریخی دانش...
دوشنبه، 17 دی 1397
فیلسوفان انگلیسی و تاریخ‌نگاری (قسمت دوم)

فیلسوفان انگلیسی و تاریخ‌نگاری (قسمت دوم)

هیچ نکته ای از تاریخ باستان وجود ندارد که ما بتوانیم از آن اطمینان یابیم، مگر با عبور از از یک سلسله براهین. قبل از آن که شناخت از امور واقع...
دوشنبه، 17 دی 1397
ویکو و مکتب ضد دکارتی (قسمت اول)

ویکو و مکتب ضد دکارتی (قسمت اول)

تاریخ چیزی مؤکدا ساخته‌ی ذهن آدمی است، به خصوص به عنوان دانش آدمی با آن انطباق یافته است. ویکو فرایند تاریخی را فرایندی می بیند که با آن آدمیان...
دوشنبه، 17 دی 1397
ویکو و مکتب ضد دکارتی (قسمت دوم)

ویکو و مکتب ضد دکارتی (قسمت دوم)

درک و دریافت ویکو از تاریخ به عنوان صورتی از معرفت که از نظر فلسفی قابل توجیه باشد، با برداشتی از معرفت تاریخی با قابلیت تطویر بسیار وسیع تر...
دوشنبه، 17 دی 1397
معاد شناسی و تاریخ

معاد شناسی و تاریخ

معاد شناسی همیشه یک عنصر مزاحم در تاریخ است. کار مورخ شناختن گذشته است نه شناختن آینده، و هرگاه مورخان ادعا کنند که قادرند آینده را پیشاپیش وقوع...
دوشنبه، 17 دی 1397