0
ویژه نامه ها
اسطوره شناسی درخت نخل

اسطوره شناسی درخت نخل

نخل در این منظومه نماد زندگی پیش رفته و ( زندگی کشاورزی ) و بز نماد زندگی عقب افتاده ی بیابان نشینی و صحرا گردی است.
سقوط تروا

سقوط تروا

اودیسه دستور داده بود که فقط یک یونانی در اردوگاهِ تخلیه شده یونانی‌ها باقی بماند تا بتواند داستانی برای تروایی‌ها بگوید که مجاب شوند و اجازه...
اژدهای چینی – از حقیقت تا آثار هنری مرتبط

اژدهای چینی – از حقیقت تا آثار هنری مرتبط

اژدهایان چینی نماد قدرتمند و خیرخواهی در فرهنگ چین هستند؛ به طوری که در افسانه ها ، جشنواره ها ، طالع بینی ، هنر ، نام ها و حتی اصطلاحات رد پایی...
ابوالهول؛ شیر اسطوره ای با سر انسان

ابوالهول؛ شیر اسطوره ای با سر انسان

ابوالهول (sphinx) در هنر مصر باستان و یونان و حتی آسیا، موجودی اسطوره ای است با بدن شیر و سر انسان. با ماه همراه باشید تا در ادامه بیشتر درباره...
آمفیسبانیا؛ مار اسطوره ای دو سر

آمفیسبانیا؛ مار اسطوره ای دو سر

آمفیسبانیا (amphisbaena) ماری افسانه ای که دارای دو سر است؛ یکی در انتهای بدن و یکی از ابتدای بتن. در ادامه بیشتر با این موجود افسانه ای آشنا...
سیمرغ در فرهنگ ایرانی

سیمرغ در فرهنگ ایرانی

سیمرغ نام یک پرندۀ اسطوره‌ای، افسانه‌ای ایرانی است. شاید بتوان سیمرغ را از مهم‌ترین موجودات در ادب پارسی برشمرد. دانا و خردمند است و به رازهای...
پنداره متمایز در اساطیر مرگ (قسمت اول)

پنداره متمایز در اساطیر مرگ (قسمت اول)

ریختن اشک برای درگذشتگان هم گناه خوانده می شود و هم مانعی برای رسیدن روان به بهشت و در دادستان مینوی خرد آمده است که زمینی که بر آن شیون و مویه...
پنداره متمایز در اساطیر مرگ (قسمت دوم)

پنداره متمایز در اساطیر مرگ (قسمت دوم)

ضرورتی تلخ و ناخوشایند و دهشت آفرین است! هر جامعه تمهیدی برای روبرو شدن با این پیشامد دردبار و ناگزیر اندیشیده است و دفن جسد فقط یکی از این راهها...
اساطیر مرگ در کیش زرتشتی (قسمت اول)

اساطیر مرگ در کیش زرتشتی (قسمت اول)

پدیده مرگ، که بیگمان از مسائل و مباحث اصلی دین است، خود در کیش زرتشتی با گزارش مقدسی توضیح و توجیه می شود. این گزارش مقدس، از یک سوی ناظر بر...
اساطیر مرگ در کیش زرتشتی (قسمت دوم)

اساطیر مرگ در کیش زرتشتی (قسمت دوم)

پیروزی نیکان و کنده شدن شراهریمن. «دین» که دانش هرمزد است و همواره خواهد بود. در گیتی کیومرث نخستین پذیرنده دین است و برای فرزندانش بهترین آن...
اساطیر مرگ در کیش زرتشتی (قسمت سوم)

اساطیر مرگ در کیش زرتشتی (قسمت سوم)

حفظ حیات، که زندگی مردمان اشو و پارسا کمال آن است، مایه و موجد رستگاری کیهانی می گردد. در این تبدیل و تبدل است که زایش میرندگان به حیات جاودانه...
شکوه مرگ و شور زندگی (قسمت دوم)

شکوه مرگ و شور زندگی (قسمت دوم)

فروهر بخش الهی و آسمانی وجود آدمی است و بوی یعنی آگاهی و درک. با این توصیف که از کتاب پهلوی بندهش نقل شد، وجود ازلی مردم که در نزد آفریننده و...
شکوه مرگ و شور زندگی (قسمت اول)

شکوه مرگ و شور زندگی (قسمت اول)

چگونگی و شیوه زیستن در کنار مرگ، یعنی آن موقعیتی که همواره حیات در آن به سر می برد و در خود دارد، به شمار آورد. در این نظرگاه، چنان که خواهم...
خدایخانه‌ی  شمنی

خدایخانه‌ی شمنی

در این مقاله آمیزه ای از اعتقادات بومی، آیین تائو و آیین بو دا به چشم می‌خورد. سپس ایزدان اجرام سماوی هستند و پس از آن باکره‌های خورشید و باکره‌های...
بیننده‌ی کور و ارواح خبیثه

بیننده‌ی کور و ارواح خبیثه

واقعاً در بین شیرینی‌ها تعدادی روح خبیث بود که دامنهای سبز، قرمز و ارغوانی پوشیده بودند و می‌خواستند از این راه به خانه ای که شیرینی‌ها را سفارش...
ارتباط با ارواح (قسمت اول)

ارتباط با ارواح (قسمت اول)

اوراد و ادعیه‌ی آنها، آیین‌های خاصی که با گونه‌هایی از نیایش مذهبی خاص همراه است و وضعیت امروز این آیین در کره، مواردی است که در این مقاله دیده...
ارتباط با ارواح (قسمت دوم)

ارتباط با ارواح (قسمت دوم)

پیروان شمن‌گرایی در دهمین ماه قمری مودانگ را فرا می‌خوانند تا برای مردگان قربانی دهد که معمولاً عبارت از سرخوک یا پای گاو، کیک لوبیای قرمز و...
مرغ جان

مرغ جان

این مقاله، بر پایه‌ی بنیادهای اساطیری، به عنصر باد می‌پردازد. عنصر باد در اسطوره‌های ایرانی، مانند آتش، عنصری مردانه است. آنگاه به ارتباطی که...
گاوکشی در دو آیین  (قسمت اول)

گاوکشی در دو آیین (قسمت اول)

این مقاله به نقش محوری آموزه‌ی گاوکشی در آیین میترائیسم می‌پردازد؛ چنان که در نگاره‌های میترائی دیده می‌شود، گاوکشی یکی از آموزه‌های محوری این...
گاوکشی در دو آیین (قسمت دوم)

گاوکشی در دو آیین (قسمت دوم)

گاو مقدس، که به نشانه و نماد گاو نخستین یا «گاو اوگدات» قربانی می‌شد، تکرار حادثه‌ای بود که به موجب آن، نخستین جانوری که توسط مزدا آفریده شده...