0
ویژه نامه ها
تقسیم بندی جالینوس در دوره یونانی گرایی

تقسیم بندی جالینوس در دوره یونانی گرایی

در دوران یونانی گرایی درباره اینکه کدام یک از هنرها را بایستی جزو هنرهای آزاد دانست، تردیدهایی وجود داشت.
هنرهای تجسمی در روم

هنرهای تجسمی در روم

برخلاف یکنواختی و یکدستی هنر و فرهنگ کلاسیک، هنر و فرهنگ یونانی گرا گرایش های گوناگونی را نشان می‌داد.
هنر کلاسیک و هنر یونانی گرایی

هنر کلاسیک و هنر یونانی گرایی

در زمان در دوره جمهوری، رومی ها رویکردهایی خاص و تا حدودی منفی نسبت به هنر نشان می‌دادند و به طرز قابل توجهی عاری از استعداد عمیق تر و خلاقانه...
نظریه ویتروویوس درمورد تقارن و خوش ریتمی

نظریه ویتروویوس درمورد تقارن و خوش ریتمی

ویتروویوس با سنت آشنا بود و آن را تحسین می کرد، اما معماری کلاسیک همان گونه که برای ما موضوعی مهم تلقی نمی شود، برای او نیز این چنین بود.
نظریه معماری در تاریخ زیباشناسی

نظریه معماری در تاریخ زیباشناسی

چیزی را که قدما «معماری» می نامیدند در واقع مجموعه ای از دانش فنی بود که ساختمان سازی، ساعت سازی، ماشین سازی و کشتی سازی را در برمی گرفت.
معماری و بدن انسان از نظر فیلسوفان یونان

معماری و بدن انسان از نظر فیلسوفان یونان

در میان مسائلی که ویتروویوس آن‌ها را مطرح کرد، رابطه میان تقارن و خوش ریتمی به نظر می رسد که به طور کلی در زیباشناسی دارای اهمیت بسیاری است.
عناصر ترکیب در معماری یونان باستان

عناصر ترکیب در معماری یونان باستان

منظور قدما از تقارن، ترکیب هماهنگ اجزا بود و این اساسی ترین مفهوم زیباشناسی آن‌ها به شمار می رفت.
علاقه به هنرهای تجسمی

علاقه به هنرهای تجسمی

قابلیت تکنیکی در اثر هنری مورد ستایش قرار می گرفت و بسیاری از آثار این دوره، سطح بالایی از تکنیک را در خود نشان می‌داد.
تناسب  و اقتصاد یونان باستان

تناسب و اقتصاد یونان باستان

می توانیم نظم و معنایی عمیق تر را در شش عنصر مربوط به ترکیب معماری بیابیم که توسط ویتروویوس مشخص شده بودند.
پایان خطابه در دوران یونان باستان

پایان خطابه در دوران یونان باستان

هنر دوران یونانی گرایی از هنر کلاسیک به لحاظ موضوع و محتوا متفاوت است.
اصول زیباشناختی ویتروویوس

اصول زیباشناختی ویتروویوس

از ادبیات دوران باستان، هیچ کتابی درباره نقاشی و مجسمه سازی باقی نمانده است که بتوان آن را با فن شعر ارسطو یا هوراس، فن خطاب کوئینتیلیان، رساله...
حاج محمود کریمی شناخته شده ترین مداح اهل بیت

حاج محمود کریمی شناخته شده ترین مداح اهل بیت

حاج محمود کریمی یکی از شناخته شده ترین مداحان اهل بیت حال حاضر در ایران است. او متولد 1347 در تهران است. پدر و برادر او هر دو در سالهای دفاع...
شعر و نقاشی در یونان باستان

شعر و نقاشی در یونان باستان

نویسندگان دوران یونانی‌گرایی در باره این پرسش که آیا داوری‌های شعر موضوعی هستند یا کلی، دیدگاه‌های مختلفی داشتند.
فن شعر یونان باستان

فن شعر یونان باستان

در دوره یونانی‌گرایی نثر ادبی جایگاهی برابر با شعر پیدا کرده بود.
عقل در برابر شوق

عقل در برابر شوق

قبلا در یونان شعر در زمره هنرها به شمار نمی‌آمد، زیرا تصور بر این بود که بیش از اینکه موضوعی متعلق به قوانین و اصول باشد، موضوعی متعلق به الهام...
طبیعت در برابر هنر

طبیعت در برابر هنر

از میان تمام تقابل‌ها و ثنویت‌های زیباشناختی در دوره یونانی‌گرا، شاید عمیق‌ترین تقابل، تقابلی بود که به شرایط ارزیابی و نقد شعر مربوط می‌شد.
شعر و زیبایی در تاریخ یونان

شعر و زیبایی در تاریخ یونان

مسائل موجود در فن شعر معمولا بر اساس الگویی مورد بحث قرار می‌گرفت که نئوپتلموس آن را ایجاد کرده بود.
شعر و خطابه در یونان باستان چگونه بود؟

شعر و خطابه در یونان باستان چگونه بود؟

می توان مسائل فن شعر دوران قدیم را در سه عنوان جمع کرد: ارتباط شعر با حقیقت، با خیر و با زیبایی.
شعر و تاریخ یونان باستان

شعر و تاریخ یونان باستان

یونانیان رابطه میان فلسفه و شعر را از رابطه میان شعر و تاریخ پیچیده‌تر می‌دیدند، زیرا آن‌ها فلسفه را هم ارز با تمام علم و دانش می‌دانستند.
زیباشناسی خطابه (Rhetoric) در تاریخ یونان باستان

زیباشناسی خطابه (Rhetoric) در تاریخ یونان باستان

در یونان دموکراتیک، جایی که هر شهروندی در امور همگانی دارای حق تصمیم‌گیری بود، همه می‌خواستند مخاطبانشان را اقناع کرده و اندیشه و فکر خود را...