فردوسی
مقاله‌ی حاضر یکی از مدخل‌های مهم دانشنامه ایرانیکاست که به بررسی سرگذشت فردوسی و نظام شاهنامه و تحلیل کوتاه، امّا دقیقِ برخی از جوانب ادبی، هنری...
يکشنبه، 25 ارديبهشت 1401
مقایسه‌ای میانِ فردوسی و حافظ
راسخون در این مقاله سعی کرده است که اشعار حافظ شیرازی را در ابعاد مختلف با اشعار فردوسی مقایسه کند:
شنبه، 9 بهمن 1400
وطن دوستی در شاهنامه
میهن دوستی، افتخار به تمدن غنی و باستانی ایران، حفظ وطن از اجنبیان یغماگر و امثال این‌ها از اهداف و موضوعات اساسی شاهنامه‌ی فردوسی محسوب می‌شود....
چهارشنبه، 18 فروردين 1400
آیا من هم شاهنامه را می توانم بخوانم؟
تا پیش از ظهور زرتشت، در آن از شاهان اساطیری پیشدادی و کیانی سخن می رود و پس از آن با قهرمانانی روبرو می شویم که در اصل وجود خویش بیشتر جنبه...
چهارشنبه، 12 دی 1397
سنت شاهنامه خوانی در ایران
شاهنامه هایی که تازه از هندوستان به دست خانواده ای می رسید، بلافاصله معروف خاص و عام میشد و همسایگان و دوستان برای قرض گرفتن آن می شتافتند. البته...
يکشنبه، 9 دی 1397
قدرت پروردگار در شاهنامه
شاید قهرمانی که بیش از دیگران در شاهنامه به ستایش خداوند پرداخته است و شرح این ستایش و نیایش در شعر فردوسی آمده است، کیخسرو باشد. میدانید که...
يکشنبه، 9 دی 1397
هویت ایرانی به روایت شاهنامه‌ی فردوسی
شاهنامه را می‌توان اصلی‌ترین سند هویت و میراث مشترک ایرانیان دانست. فردوسی با تکیه بر روایات شفاهی و کتبی، در برخورد و مواجهه با بیگانگان و مهاجمان...
پنجشنبه، 24 اسفند 1396
اخلاق مدیران در شاهنامه فردوسی
شاهنامه داستان و افسانه شاهان ایران زمین را بیان می‌کند. این قصه‌ها دارای چنان توان و ره‌توشه‌ای‌اند که رهبران و مدیران در سراسر جهان را با خود...
چهارشنبه، 2 اسفند 1396
بیت‌هایی از فردوسی که در شاهنامه نیستند
فردوسی اشعر متفرّقه‌ی بزمی هم داشته که از آنها کمی به دست ما رسیده و از آن جمله هم همه را اصلی و صحیح نمی‌توان شمرد. دکتر اته در دو مقاله‌ی مشروح...
چهارشنبه، 29 دی 1395
شاهنامه‌ی فردوسی و اهمیت آن
شاهنامه‌ی فردوسی یک دریای عظیمی است که برای تتبّع دقیق و مشروح آن سال‌های دراز صرف وقت لازم است. این کتاب جسیم شامل قریب پنجاه هزار بیت است....
چهارشنبه، 29 دی 1395
ویژگی‌های اخلاقی فردوسی
از شکل و شمایل فردوسی چیزی در دست نداریم مگر آن که می‌توانیم بر حسب اشعاری که در مدح احمدخان لنجانی گفته (بر فرض صحّت نسبت آن اشعار) بگوئیم که...
چهارشنبه، 29 دی 1395
زمان سرایش شاهنامه
نسخه‌ی کامل شاهنامه که به نام سلطان محمود غزنوی پرداخته شده نسخه‌ای است که غالباً در دستها است. علامات و قرائنی در دست است که این نسخه در طوس...
چهارشنبه، 29 دی 1395
نگاهی به زندگانی فردوسی
سخن‌پرداز بزرگی که داستان ملی و تاریخ ایران را بر حسب روایات بومی کاملاً به رشته‌ی نظم کشید فردوسی طوسی بود که بنای پایداری از نظم برافراشت که...
سه‌شنبه، 28 دی 1395
شاهنامه‌های فارسی
اسم این شاهنامه و مؤلّف آن فعلاً فقط از یک مأخذ برای ما معلوم است و آن کتاب الآثار الباقیه تألیف ابوریحان بیرونی است. در این کتاب پس از آنکه...
سه‌شنبه، 28 دی 1395
پیشروان فردوسی
داستان‌سرائی منظوم ظاهراً از عهد قدیم طرف میل وهوس ایرانیان بوده. در شماره‌ی گذشته (صفحه‌ی 12، ستون 1، حاشیه‌ی 2) از آنچه جاحظ متوفّی سنه‌ی 255...
سه‌شنبه، 28 دی 1395
داستان ملّی ایران
شاهنامه عبارت است از داستان‌ها و افسانه‌های ملّی ایران یعنی همه‌ی قصّه‌ها و اساطیری که از قدیم سینه ‌به سینه از اسلاف به اخلاف مانده و در میان...
سه‌شنبه، 28 دی 1395
سرچشمه‌های شاهنامه
یک کتاب مهمّ در اواخر دوره‌ی ساسانیان تألیف شده که هم توان گفت مهمّترین کتب باقیه از آن دوره بوده و هم برای موضوع ما مناسبت مستقیم دارد و آن...
سه‌شنبه، 28 دی 1395
گزارش ادوارد براون از فردوسی
پروفسور برون گوید: بنا بر شهرت افسانه‌ای عنصری و عسجَدی و فرّخی یک روز در غزنه دور هم نشسته و صحبت می‌کردند. در این اثنا یک بیگانه‌ای بر آنها...
سه‌شنبه، 28 دی 1395
نگاهی به فرهنگ‌های شاهنامه (از آغاز تا امروز)
فرهنگ نویسی در ایران دارای پیشینه‌ای طولانی است. كهن‌ترین فرهنگی كه از ایرانیان باقی مانده، فرهنگی است اوستایی- پهلوی به نام اویم- ایوك (ōīm-ēwak)...
يکشنبه، 19 دی 1395
ضحاک، افراسیاب، دیو سفید و رستم در شاهنامه
- تفکیک شخصیتهای اهورایی و اهریمنی و ایرانی و انیرانی و شخصیتهای نیمه ایرانی و نیمه انیرانی و نیز شخصیتهای اهورایی و ایرانی محروم از فر و تأیید...
شنبه، 13 آذر 1395