0
ویژه نامه ها
ویژه نامه دهه وقف

ویژه نامه دهه وقف

شنبه، 11 آبان 1398
تولیدات چند رسانه‌ ای اربعین حسینی

تولیدات چند رسانه‌ ای اربعین حسینی

يکشنبه، 21 مهر 1398
مسئولیت پذیری دینی در برابر خانواده

مسئولیت پذیری دینی در برابر خانواده

هر انسانی در این دنیا، نسبت به اطرافیان مسئول است؛ چرا که یا خانواده دارد که در قبال اعضای خانواده مسئول باشد، و یا خانواده ای ندارد، که در این...
دوشنبه، 13 آبان 1398
معرفی شیوه های مختلف برای عشق ورزیدن به زندگی

معرفی شیوه های مختلف برای عشق ورزیدن به زندگی

عشق یک احساس است که درونمان اتفاق می‌افتد. این حس در دسته احساسات مثبت قرار می‌گیرد. همه ما باید در زندگی خود یادبگیریم که به زندگی خود و اطرافیانمان...
چهارشنبه، 8 آبان 1398
آثار ساده زیستی

آثار ساده زیستی

امام علی راز قدرتمندی و تصمیم و اراده ی پیامبران را در ساده زیستی و بی پیرایگی آنان می داند.
سه‌شنبه، 7 آبان 1398
زمینه‌های ساده زیستی

زمینه‌های ساده زیستی

یکی از عواملی که در ساده زیستی مردم مؤثر است، بی پیرایه بودن زندگی رهبران و کارگزاران و الگو‌های جامعه است.
سه‌شنبه، 7 آبان 1398
فلسفه ساده زیستی

فلسفه ساده زیستی

ممکن است این توهم پیش آید که در این زمانه که عصر تکنولوژی و پیشرفت است، ساده زیستی ممکن نیست و اساسا سخن گفتن از این مقوله، بیهوده و نا به جاست،...
سه‌شنبه، 7 آبان 1398
ساده زیستی بزرگان

ساده زیستی بزرگان

هر چند ساده زیستی به عنوان اصلی ثابت در زندگی پیامبر و ائمه شناخته می شود، اما طبیعی است که این اصل در اوضاع و احوال گوناگون و اعصار مختلف، صورت...
سه‌شنبه، 7 آبان 1398
جایگاه ساده زیستی در اسلام

جایگاه ساده زیستی در اسلام

سادگی و بی پیرایگی فرستادگان الهی، به عنوان اصلی اصیل، جلوه ای خاص در رفتار، معاشرت و نشست و برخاست آنان دارد
سه‌شنبه، 7 آبان 1398
ساده زیستی مدیران

ساده زیستی مدیران

زهد، حالتی است روحی و زاهد از آن نظر که دل بستگی‌های معنوی و اخروی دارد، به مظاهر مادی زندگی بی اعتناست.
سه‌شنبه، 7 آبان 1398
آینده‌نگری در تعالیم اسلام

آینده‌نگری در تعالیم اسلام

وضعیت آینده هر انسانی وابسته به کارهایی است که امروز انجام می دهد. از این رو لازم است در آغاز هر کاری نتیجه آن را بسنجد و میزان تأثیر آن را در...
سه‌شنبه، 7 آبان 1398
آموزش‌های انسانی و آینده‌نگری

آموزش‌های انسانی و آینده‌نگری

یکی از مزایای اصلی یادگیری سازمانی این است که سازمانها را قادر می سازد تا تغییر را بموقع و به روشی اثر بخش اداره کنند
سه‌شنبه، 7 آبان 1398