0
ویژه نامه ها
درباره زرتشت و آئین زرتشتی بدانید

درباره زرتشت و آئین زرتشتی بدانید

تاریخ زرتشت تاریک و مبهم است.در برخی از روایات اسلامى آنها از پیروان یکى از انبیا شمرده شده‏ اند (که بعدا از اصل توحید منحرف گشته و به افکار...
معرفی اجمالی دین زرتشت

معرفی اجمالی دین زرتشت

پیشینه دین زرتشت را به پیامبری ایرانی به همین نام یعنی زرتشت به دوره ای بین 1000 تا 1500 سال قبل از میلاد مسیح ذکر کرده اند. پیش از زرتشت ایرانین...
معرفی اجمالی دین زرتشت

معرفی اجمالی دین زرتشت

پیشینه دین زرتشت را به پیامبری ایرانی به همین نام یعنی زرتشت به دوره ای بین 1000 تا 1500 سال قبل از میلاد مسیح ذکر کرده اند. پیش از زرتشت ایرانین...
برگردانی از نیایش همازور

برگردانی از نیایش همازور

هنگامی که موبد در انتهای آیینهای دینی، همازور دهمان می خواند، واژه ها و مفاهیمی چند از آن را می فهمیم و با همین، آن قدر چنان ذوق میکنیم که از...
آواز مرغ سروش

آواز مرغ سروش

مرغ سروش است این که در سیاهی شب سر زدن سپیده را از دور می بیند و مردم را از خواب بر می انگیزد تا راستی را بستایند، یا به تعبیری نیایش یزدان کنند،...
ارث در ایران باستان

ارث در ایران باستان

ارتباط میان زن و شوهر منوط بود به شرط و قول و قرار قبلی. بستن نکاح چکرزنی علتهای مختلفی داشت. مهمترین آنها این بود که دختر در خاندان دیگری به...
خانواده‌ی باستانی ایرانی (قسمت اول)

خانواده‌ی باستانی ایرانی (قسمت اول)

خانواده امروزی زرتشتی اصالت هسته ای و تک همسری و نومکانی است و در آن فرزند از پدر نام می برد و شکل آن، دنباله منطقی و طبیعی خانواده پدرسالارا...
خانواده‌ی باستانی ایرانی (قسمت سوم)

خانواده‌ی باستانی ایرانی (قسمت سوم)

در روزگاران قدیمی نیز می توان استنباط کرد، دلالت بر آن می نماید که زنان نقش اقتصادی فعال و مهمی داشته اند و دارایی و درآمد آنان می توانسته است...
خانواده‌ی باستانی ایرانی (قسمت دوم)

خانواده‌ی باستانی ایرانی (قسمت دوم)

در قرون آغازین هزاره اول قبل از میلاد، در دژهایی میزیست که ویرانه های نمونه برجسته ای از آنها بر فراز تپه باستانی باقی است و تصویری از آن دژ...
شادی زمین در بهار عمر

شادی زمین در بهار عمر

معروف است که آیین زرتشتی زندگانی و شادیهای آن را با خوش بینی می نگرد. این ایستار و اندیشه آزادگان و مردم خردمندی که نیاکان پرشکوه مایند، به تلاش...
سور سخن (قسمت اول)

سور سخن (قسمت اول)

در سور سخن اشاراتی به طرحی کلی از ساخت جهان بنا بر باورها و اساطیر کهن و نیز عالم طبیعی و همچنین محیط انسانی و اجتماعی می شود. نیز اصطلاحاتی...
سور سخن (قسمت دوم)

سور سخن (قسمت دوم)

عبارتها و جمله هایی می آید که با برخی از عبارات و جملات سور سخن مشابهت دارد. جمله هایی با همین قالبهای گفتاری و با مضامینی مشابه در دنباله آفرینگان،...
سور سخن (قسمت سوم)

سور سخن (قسمت سوم)

در باورها و اساطیر و رفتارهای آیینی در کیش زرتشتی گواهیهایی بر ضرورت چنین اتحادی در نیایش و ستایش و یگانگی در کردار و عمل نیکان هفت کشور زمین...
نیایش درگذشتگان (قسمت اول)

نیایش درگذشتگان (قسمت اول)

دیرینگی آیین نیایش برای فروهر نیاکان شاید به نزدیک هفت هزار سال پیش برسد. به بیان دیگر، آداب و مراسمی که اینک زرتشتیان برای رفتگان برگزار می...
نیایش درگذشتگان (قسمت دوم)

نیایش درگذشتگان (قسمت دوم)

آیین نیایش برای درگذشتگان که در کلیات یکی است، در جزئیات با گذر زمان تغییر فراوانی را نشان میدهد. شادروان کیخسرو فرود خسرویانی نقل میکرد که پس...
خطابه‌ی غمگساری

خطابه‌ی غمگساری

خط اوستایی که در نوشتن متون معروف به پازند به کار می رود، نوعی آوانویسی، و در واقع تلفظنویسی، است. از آنجا که این شیوه نگارش، بر خلاف خط پهلوی،...
رادی سنت نیک

رادی سنت نیک

فرگرد سوم، هنگامی که از زمینهای شاد و ناشاد سخن می رود، آمده است که هر که جو، یعنی دانه و غله میکاد، راستی و پارسایی میکارد. البته این استعاره...
منابع فقهی زرتشتیان

منابع فقهی زرتشتیان

در واقع فقه ساسانی مجموعه ای از آراء و فتاوی فقهی است که دربرگیرنده مجموعه ای از رسائل فقهی و تشریعی همچون وندیداد، شایست نشایست و... بوده است....
سوگندنامه‌ی دین زردشتی

سوگندنامه‌ی دین زردشتی

یسن دوازدهم در اوستا، اعتراف‌نامه‌ی دین زردشتی است و بر مسائلی تأکید می‌ورزد که پایه‌های دین بر آن‌ها نهاده شده و هر دینور زردشتی موظف به رعایت...
اندرزهای سائر

اندرزهای سائر

کتاب ششم دینکرد، مهم‌ترین اندرزنامه به زبان پهلوی، احتمالاً در اصل ترجمه و شرح برش نسک، یکی از بخش‌های گمشده‌ی اوستای دوره‌ی ساسانی بوده که خلاصه‌ی...