0
ویژه نامه ها

تحقیقات در مورد جنسیت

فرضیات مربوط به اثر مستقیم استفاده از رسانه‌های خبری بر افکار عمومی مجموعه دوم گزاره‌ها، به بررسی اثر مستقیم قرار گیری افراد در معرض رسانه‌های خبری، بر ارزش‌های استفاده کنندگان از رسانه‌ها می پردازند.
تحقیقات در مورد جنسیت
در مورد جنسیت تحقیقات انجام شده در جوامع پساصنعتی حکایت از آن دارد که مردان نسبت به زنان، استفاده منظم بیشتری از رسانه‌های خبری دارند که این خود منعکس کننده تفاوت های ساختاری و فرهنگی گسترده تر در زندگی مردان و زنان است. انتظار می رود که زبان نیز در این زمینه با اهمیت باشد؛ به ویژه پیش بینی می شود دانستن زبان انگلیسی، پیشبین مهمی در استفاده از رسانه‌ها، خصوصا دسترسی به اینترنت باشد، هرچند که معمولا اخبار و اطلاعات فراوانی به بسیاری از زبان های محلی در درون هر کشوری وجود دارد، سرگرمی های صوتی - تصویری عامه پسند وارداتی اغلب با دوبله با زیرنویس، ترجمه می شوند و یونسکو برآورد می کند که میزان صفحات غیر انگلیسی در اینترنت در حال افزایش است. فصل، با مقایسه افرادی که به منابع اطلاعاتی مختلف دسترسی دارند، ویژگی های اجتماعی استفاده کننده گان درون هر کشور را مورد بررسی قرار می دهد.
 
فرضیات مربوط به اثر مستقیم استفاده از رسانه‌های خبری بر افکار عمومی مجموعه دوم گزاره‌ها، به بررسی اثر مستقیم قرار گیری افراد در معرض رسانه‌های خبری، بر ارزش‌ها و نگرش‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی (با کنترل ویژگیهای اجتماعی) استفاده کنندگان از رسانه‌ها می پردازند. ما، با تمرکز بر ارزش‌های فرهنگی، به دنبال بررسی اولویتها و علایقی هستیم که مردم برای خود، خانواده، اجتماعی کشور و جهان خودشان دارند. برای مثال: آیا باید به کودکان احترام به منابع سنتی اقتدار، نیاز به خود به انضباط بخشی و اهمیت سخت کار کردن را آموخت؟ یا در عوض بایستی آنان را به خلاقیت، ابزار وجود و خودشکوفایی تشویق نمود؟ در سطح اجتماعی، آیا اقتصادهای نو ظهوری مانند چین و برزیل باید به دنبال توسعه صنعتی و کشاورزی باشند تا بتوانند استانداردهای زندگی را برای اقشار فقیر بالا برند یا زمانی که پای گزینش در میان است، باید اولویت بالاتر را به سیاست هایی بدهند که منجر به حفاظت پایدار از محیط زیست می گردد؟ آیا حکومت ها باید از سیاست های طراحی شده برای افزایش رفاه اجتماعی و برابری اقتصادی حمایت کنند یا باید به تشویق فعالیت کارفرمایانه" و ابتکار فردی بپردازند؟ این گونه انتخاب ها منعکس کننده ارزش‌های اساسا متفاوت، یعنی، جهت۔ گیری های نسبتا پایداری هستند که جهت گیری های کلی تر نسبت به جهان را شکل می دهند. ما از داده‌های پیمایش جهانی ارزش‌ها برای بررسی میزان اثر رسانه‌های جمعی بر این ابعاد و سایر ابعاد افکار عمومی مانند احساسات سطح - فردی مربوط به عرق ملی، جهت گیری نسبت به مشارکت مدنی و فعالیت سیاسی و نگرش نسبت به دموکراسی و حکومت، استفاده می کنیم.
 
اگر تز همگرایی درست باشد، قرارگیری در معرض تصاویر و افکار سایر جوامع به واسطه رسانه‌های خبری بایستی افزایش شناخت مردم از کشور و سبک زندگی بیگانه را در پی داشته باشد و این افزایش شناخت منجر به مدارای بیشتر و در نتیجه تقویت جهت گیری های جهان وطنانه در میان استفاده کنندگان از رسانه‌ها گردد و در نهایت، حمایت از ملی گرایی به تدریج کاهش یابد. ما با مقایسه استحکام هویت ملی، نگرش به نهادهای حکمرانی جهانی و مدارا نسبت به بیگانگان در میان استفاده کنندگان و غیراستفاده کنندگان از رسانه‌ها، به بررسی این بعد می پردازیم. ارتباطات جمعی و تبلیغات تجاری با ارزش‌های مادی گرا و فردگرای خود، می تواند عامل بالقوه تغییر دیدگاه های مربوط به نقش حکومت و ارزش رقابت اقتصادی باشد؛ نظریه پردازان برجسته ای مانند هربرت شیلر، ادوارد اس. هرمن و رابرت مک چسنی استدلال کرده - اند که شرکت‌های رسانه ای جهانی به تدارک تبلیغات، سرگرمی و اخباری می پردازند که برای ترویج ارزشهای سرمایه داری مصرف گرا طراحی گردیده اند و بنابر این نقش مبلغان سرمایه داری جهانی را ایفا می کنند. ما به منظور بررسی شواهد موجود برای این تز، به مقایسه استفاده کنندگان و غیر استفاده کنندگان رسانه‌های خبری می پردازیم، تا مشاهده شود که آیا این گروه ها در جهت۔ گیری های ایدئولوژیک شان نسبت به نقش بازار و دولت، با هم تفاوت دارند یا خیر. همچنین ممکن است قرار گیری در معرض رسانه‌های خبری، ارزش‌های اخلاقی و نگرش نسبت به برابری جنسیتی، سکسوالیته و مذهب را با تسریع در فرایند پذیرش دیدگاه های لیبرال و سکولار تحت تأثیر قرار دهد سرانجام، می توان انتظار داشت که قرارگیری در معرض اخبار و اطلاعات غربی، از یک طرف به واسطه گسترش اطلاعات و آگاهی درباره امور عمومی و ایجاد فرصت برای فعالیت سیاسی سبب تقویت مشارکت مدنی شود و از طرف دیگر، موجب افزایش حمایت از اصول حکمرانی دموکراتیک و حقوق بشر، خصوصا در دولت هایی که فاقد چنین کردارهایی هستند. گردد. ما در درون جوامع معین، به مقایسه نگرش‌ها و ارزش‌های افرادی که به شکل منظم از رسانه‌های خبری استفاده می کنند و آنهایی که نمی کنند، می پردازیم. البته باید ذکر کرد که در این مقایسه ها، ویژگی هایی مانند سن، جنسیت، تحصیلات و درآمد که معمولا با دسترسی به ارتباطات جمعی و فرایندهای تغییر ارزشی همبستگی دارند، کنترل می شوند.
 
فرضیه‌های مربوط به اثر مستقیم انواع مختلف رسانه‌ها علاوه بر این، ویژگی‌های عمومی استفاده کنندگان از رسانه‌ها، بر حسب اخبار رادیو و تلویزیون، روزنامه‌ها و اینترنت متفاوت است و از آنجا که برخی از این انواع رسانه‌های جمعی نسبت به بقیه جهان وطن تر هستند، انتظار می رود تأثیرات فرهنگ  آنها نیز متفاوت باشد. اینترنت بین المللی۔ ترین رسانه مورد بررسی در این نوشته است؛ هر چند بسیاری از منابع اطلاعاتی آنلاین همگانی، محلی یا ملی هستند، اما اینترنت موانع موجود بر سر راه اتصال مستقیم به شبکه‌های جهانی و منابع خبری را به حداقل می رساند. همچنین، اینترنت رسانه ای است که دولت ها در محدود کردن آن با بیشترین مشکلات روبه رو می شوند. فنون سانسور، مسدود کردن پروایدرهای اینترنت و فیلتر محتوی، شیوه‌هایی هستند که توسط سرکوب گرترین رژیم ها، مانند پاکستان، چین و برمه، به منظور محدود کردن ترافیک اینترنت در داخل و بیرون کشور به کار گرفته می شوند. اما در اغلب کشورها، دولت ها و پروایدرهای خدمات اینترنتی در مقایسه با سایر رسانه‌ها، نظارت نسبتا اندکی بر مطالب آنلاین اعمال می کنند. همچنین استفاده از این رسانه، موانع فضایی سنتی در دسترسی به اطلاعات را از بین می برد. کاربران، می توانند به مطالعه و مقایسه گزارش های روزنامه‌های آنلاین، وب سایت های چندرسانه ای خبری یا وبلاگ های روزنامه نگاران نیویورک، لندن، دهلی با قطر بپردازند.
 
منبع: جهانی شدن و تنوع فرهنگی، پیپا نوریس و رونالد اینگلهارت، ترجمه: عبدالله فاضلی و ساجده علامه،صص62-59، چاپ و نشر سپیدان، تهران، چاپ اول، ۱۳۹۵
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما
احکام نیت روزه از نظر آیت الله صافی گلپایگانی
احکام نیت روزه از نظر آیت الله صافی گلپایگانی

احکام نیت روزه از نظر آیت الله صافی گلپایگانی

یادگیری ماشین از حرکات بدن
یادگیری ماشین از حرکات بدن

یادگیری ماشین از حرکات بدن

متهم ردیف دوم
متهم ردیف دوم

متهم ردیف دوم

نقش رسانه ها در انتخابات
نقش رسانه ها در انتخابات

نقش رسانه ها در انتخابات

مدیرعامل کریپتولند بازداشت شد/ تکلیف فعالان بازار رمزارزها چه می‌شود؟
مدیرعامل کریپتولند بازداشت شد/ تکلیف فعالان بازار رمزارزها چه می‌شود؟

مدیرعامل کریپتولند بازداشت شد/ تکلیف فعالان بازار رمزارزها چه می‌شود؟

بسته تحلیلی خبری (دوشنبه 27 اردیبهشت 1400)
بسته تحلیلی خبری (دوشنبه 27 اردیبهشت 1400)

بسته تحلیلی خبری (دوشنبه 27 اردیبهشت 1400)

حکمت | عبادت بی‌ولایت / استاد حسینی قمی (نسخه اینستاگرام)
حکمت | عبادت بی‌ولایت / استاد حسینی قمی (نسخه اینستاگرام)

حکمت | عبادت بی‌ولایت / استاد حسینی قمی (نسخه اینستاگرام)

وظایف اخلاقی احزاب و گروه ها در انتخابات
وظایف اخلاقی احزاب و گروه ها در انتخابات

وظایف اخلاقی احزاب و گروه ها در انتخابات

حکمت | مواظب چشماتون باشید / استاد محرابیان (نسخه اینستاگرام)
حکمت | مواظب چشماتون باشید / استاد محرابیان (نسخه اینستاگرام)

حکمت | مواظب چشماتون باشید / استاد محرابیان (نسخه اینستاگرام)

وظایف اخلاقی عموم مسئولین در انتخابات
وظایف اخلاقی عموم مسئولین در انتخابات

وظایف اخلاقی عموم مسئولین در انتخابات

موبوگیفت؛ فروشگاه موردعلاقه گیمرها برای خرید گیفت کارت
موبوگیفت؛ فروشگاه موردعلاقه گیمرها برای خرید گیفت کارت

موبوگیفت؛ فروشگاه موردعلاقه گیمرها برای خرید گیفت کارت

آژیر خطر در حین مصاحبه با فرمانده صهیونیست!
آژیر خطر در حین مصاحبه با فرمانده صهیونیست!

آژیر خطر در حین مصاحبه با فرمانده صهیونیست!

واکسن‌ خارج از سیستم ستاد کرونا تقلبی است!
واکسن‌ خارج از سیستم ستاد کرونا تقلبی است!

واکسن‌ خارج از سیستم ستاد کرونا تقلبی است!

شناخت قدر اهل بیت(ع)/ آیت الله مصباح یزدی
شناخت قدر اهل بیت(ع)/ آیت الله مصباح یزدی

شناخت قدر اهل بیت(ع)/ آیت الله مصباح یزدی

شایعه ممنوع الخروج شدن ظریف!
شایعه ممنوع الخروج شدن ظریف!

شایعه ممنوع الخروج شدن ظریف!

دفاع از فلسطین در ایتالیا
دفاع از فلسطین در ایتالیا

دفاع از فلسطین در ایتالیا

فرو ریختن وحشتناک یک کنیسه صهیونیستی!
فرو ریختن وحشتناک یک کنیسه صهیونیستی!

فرو ریختن وحشتناک یک کنیسه صهیونیستی!

تلاوت آیه 22 سوره لقمان/ استاد عبدالباسط
تلاوت آیه 22 سوره لقمان/ استاد عبدالباسط

تلاوت آیه 22 سوره لقمان/ استاد عبدالباسط

فروش و نصب باتری ماشین در محل
فروش و نصب باتری ماشین در محل

فروش و نصب باتری ماشین در محل

نکاتی در خصوص انجام مسافرت هوایی با کودک
نکاتی در خصوص انجام مسافرت هوایی با کودک

نکاتی در خصوص انجام مسافرت هوایی با کودک

مستند حیات خانه ما (قسمت بیست و پنج)
مستند حیات خانه ما (قسمت بیست و پنج)

مستند حیات خانه ما (قسمت بیست و پنج)