انواع وقف
در این مقاله به انواع وقف به اعتبارهای مختلف پرداخته می شود. زیرا وقف دارای اعتبارهای مختلفی است که به بعضی ها در این مقاله اشاره می کنیم.
سه‌شنبه، 20 اسفند 1387
صيغه وقف
لفظي است که اراده انشايي واقف، داير بر وقف مال خود در قالب آن ابراز و اعلام مي‏شود؛ اعمّ از اينکه صريح در معني وقف باشد؛ مثل: «وقف کردم اين مال...
يکشنبه، 18 اسفند 1387
جهت وقف
جهت وقف داعي و انگيزه‏اي است که واقف با در نظر گرفتن آن، مبادرت به وقف مال خود مي‏نمايد، مثل وقفِ مال به انگيزه اطعام ايتام. جهت وقف ـ به معني...
شنبه، 17 اسفند 1387
استثنا از وقف
بدين معني است که واقف هنگام وقف‏کردنِ مالِ خود، مقدار مشخّصي از منافع يا عوايد آن را استثنا کرده، بقيه را وقف نمايد؛ مثلاً اگر مال موقوف، باغ...
پنجشنبه، 15 اسفند 1387
شرایط وقف در مذاهب سبع
شرایط وقف در دیدگاه فقیهان هفت مذهب اصلی اسلامی (امامیه، حنفیه، حنبلیه، زیدیه، شافعیه، ظاهریه، مالکیه) را در این مطلب مورد بررسی قرار می دهیم.
سه‌شنبه، 12 آذر 1387
مطالعه تطبیقی نهاد وقف و ترا ست
مطالعه تطبیقی نهاد وقف و تراست و رابطه ی بین ایند و از مباحث مهمی است که در این مقاله راسخون مورد بحث قرار می گیرد. با ما همراه باشید.
سه‌شنبه، 12 آذر 1387
وقف شخص حقوقی
با اثبات صحت وقف شخص حقوقی منافع آن به اهداف اقتصادی اختصاص می یابد. این مطلب را در راسخون مطالعه بفرمائید.
سه‌شنبه، 12 آذر 1387
توسعه‏ي وقف و ماهيت حقوقي آن
وقف مظهر بارز صالحه‏ي باقيه است. سنت نيکويي است که در ميان عقلا و صاحب نظران، در ميان همه‏ي ملل و اقوام و در اديان و مذاهب گوناگون همواره مورد...
سه‌شنبه، 12 آذر 1387
تجديد وقف نامه
1. نام و مشخصات مالک يا مالکاني که بخشي از اموال و املاک خود را براي امور خير از مالکيت خود مجزا کرده‏اند. (در مواردي که وقف با واسطه صورت گرفته...
سه‌شنبه، 12 آذر 1387
سير پيدايش انديشه‏ي شخصيت حقوقي وقف در فقه اسلام
نخستين گامها با تمهيدهاي زيرکانه برداشته مي‏شود تا نهادها در استخدام نيازها قرار گيرد؛ ولي همين که انديشه‏ي اصلي پخته و ذهنها آماده شد، آهنگ...
سه‌شنبه، 12 آذر 1387
پرسش‏ها و پاسخ‏هاي حقوقي وقف
پرسش: آيا موقوفات از پرداخت هزينه دادرسي معاف هستند؟ سازمان اوقاف و امور خيريه چطور؟ پاسخ: در تبصره ماده 9 قانون سازمان اوقاف، مصوب سال 63،...
سه‌شنبه، 12 آذر 1387
بررسي معافيت موقوفات و سازمان اوقاف از پرداخت هزينه دادرسي در حقوق ايران
پس از تصويب قانون آيين دادرسي مدني جديد در سال 1379، معافيت موقوفات عام و سازمان اوقاف از پرداخت هزينه دادرسي که به استناد تبصره ماده 9 قانون...
سه‌شنبه، 12 آذر 1387
آشنايي با دفتر اسناد و شناسايي موقوفات
با تشکر از آقاي عبدالهادي پناغي، مدير کل محترم امور مالي سازمان اوقاف و امور خيريه به خاطر در اختيار گذاشتن جزوات سازماني. «دفتر اسناد و شناسايي...
سه‌شنبه، 12 آذر 1387
حسبه و وقف دو نهاد حقوقی متناظر در جهان اسلام
حسبه و وقف دو نهاد حقوقی متناظر در جهان اسلام که هر کدام داری مزیتی خاص و عملکردی همانند هم هستند این مطلب اشاره ای به این دو مقوله دارد.
سه‌شنبه، 12 آذر 1387
لزوم نظارت سازمان اوقاف بر وقف خاص
آیا ئوقف خاص نیاز به نظارت دارد؟ لزوم نظارت سازمان اوقاف بر وقف خاص مطلبی است که در این مقاله مطالعه می فرمائید. با راسخون همراه باشید.
يکشنبه، 26 آبان 1387
تحليل فقهي، حقوقي و تطبيقي شرايط مال موقوفه
المالُ و البنونَ زينهُ الحياهِ الدنيا و الباقياتُ الصالحات خيرٌ عندَ ربِّکَ ثواباً و خيرٌ اَملاً» مال و فرزندان زينت زندگاني دنياست (ولکن) اعمال...
يکشنبه، 26 آبان 1387
اوقاف در تاريخ و آثار آن در اقتصاد نوين اسلامي
«اين مقاله قصد دارد رابطه‏ي نظام تاريخي اوقاف با اقتصادهاي نوين اسلامي را تحليل کند. بحث اصلي بر اين حقيقت استوار است که نظام اوقاف در طول تاريخ...
پنجشنبه، 16 آبان 1387