0
ویژه نامه ها
ویژه نامه طرح مدیریت مصرف سوخت

ویژه نامه طرح مدیریت مصرف سوخت

دوشنبه، 27 آبان 1398
ویژه نامه دهه وقف

ویژه نامه دهه وقف

شنبه، 11 آبان 1398
مهارت های زندگی | شیوه ‌های مدیریت: نکته یکصد

مهارت های زندگی | شیوه ‌های مدیریت: نکته یکصد

مدیر موفق کسی است که در وقت بروز مشکلات، توانایی و استعداد خود را نشان دهد<span dir="LTR">.</span><br />
يکشنبه، 14 مهر 1398
مهارت های زندگی | شیوه ‌های مدیریت: نکته نود و نه

مهارت های زندگی | شیوه ‌های مدیریت: نکته نود و نه

برای حرکت به سوی موفقیت‌‌‌های نهایی ولخرجی و هزینه‌‌‌های بالایت را کاهش بده<span dir="LTR">.</span><br />
يکشنبه، 14 مهر 1398
مهارت های زندگی | شیوه ‌های مدیریت: نکته نود و هشت

مهارت های زندگی | شیوه ‌های مدیریت: نکته نود و هشت

مدیریت یک ویژگی است که با تلاش تو به دست می‌‎آید نه با ارث گذاشتن پدرت.<br />
يکشنبه، 14 مهر 1398
مهارت های زندگی | شیوه ‌های مدیریت: نکته نود و هفت

مهارت های زندگی | شیوه ‌های مدیریت: نکته نود و هفت

کسی را مسئول دفتر و یا معاون خود قرار بده که موفقیت‌‌های تو را بزرگ‌نمایی نکند.<br />
يکشنبه، 14 مهر 1398
مهارت های زندگی | شیوه ‌های مدیریت: نکته نود و شش

مهارت های زندگی | شیوه ‌های مدیریت: نکته نود و شش

تا موفقیتی به دست آوردی خود را یکه تاز میدان ندان و آینده نگریت را از دست نده.<br />
يکشنبه، 14 مهر 1398
مهارت های زندگی | شیوه ‌های مدیریت: نکته نود و پنج

مهارت های زندگی | شیوه ‌های مدیریت: نکته نود و پنج

این باور حقیقی را کلمه ذهن خود کن: هر تصمیم اشتباه یک قدم به سمت نابودی است.<br />
يکشنبه، 14 مهر 1398
مهارت های زندگی | شیوه ‌های مدیریت: نکته نود و چهار

مهارت های زندگی | شیوه ‌های مدیریت: نکته نود و چهار

روحیه‌‎ات را همیشه متعادل نگه دار که نه در پیروزی مغرور شوی و نه در شکست ضعیف.<br />
يکشنبه، 14 مهر 1398
مهارت های زندگی | شیوه ‌های مدیریت: نکته نود و سه

مهارت های زندگی | شیوه ‌های مدیریت: نکته نود و سه

همیشه با ارزیابی دقیق از کارها، قدم‌‌های خود را به سوی موفقیت بردار.<br />
يکشنبه، 14 مهر 1398
مهارت های زندگی | شیوه ‌های مدیریت: نکته نود و دو

مهارت های زندگی | شیوه ‌های مدیریت: نکته نود و دو

آن‌چنان محکم برنامه‌‎‌ریزی کن که فکر کنی هیچ وقت نباید از برنامه‎‌هایت دست برداری.<br />
يکشنبه، 14 مهر 1398
مهارت های زندگی | شیوه ‌های مدیریت: نکته نود و یک

مهارت های زندگی | شیوه ‌های مدیریت: نکته نود و یک

قبل از شروع به هر کاری، راه‌‌های نجات از شکست احتمالی را به دست بیاور.<br />
يکشنبه، 14 مهر 1398