تاريخ‌مندي معرفت
اين مقاله پس از تبيين موضوع، در سه جهت به بررسي و نقد تاريخ‌مندي معرفت پرداخته و در ضمن آن نيم‌نگاهي هم به ديدگاه اسلام و قرآن در اين زمينه‌ها...
سه‌شنبه، 30 خرداد 1396
ملاحظات هرمنوتیکی در ترجمه‌ی متون فلسفی و دینی
بیان تاریخچه‌ی نظریات هرمنوتیکی در اینجا سخن را به درازا می‌کشد، ولی برای آنکه منظور از مبانی هرمنوتیکی ترجمه و تفسیر متون در این مقاله دانسته...
دوشنبه، 21 فروردين 1396
بررسی دیدگاه‌های هرمنوتیکی در ساحت‌های مختلف فهم
از دیرباز ویژگی انسان توان نطق او شمرده می‌شده است. توانایی او برای تفاهم با دیگران از طریق نشانه‌ها و الفاظ، هویت انسانی را شکل داده است. اما...
دوشنبه، 21 فروردين 1396
هرمنوتیک، حقیقت و معنا
تیشان، یا یکی از پیروان مکتب او، تابلویی کشیده که نماد حقیقت و کذب است. حقیقت دوشیزه‌ای عریان و بی‌پیرایه است و کذب پوشیده از همه‌ی تجملات رایج...
چهارشنبه، 4 شهريور 1394
بحثی در روش‌شناسی علوم انسانی مدرن
از زمانی که انسان به خویشتن فردی و اجتماعی خود پی برده است، درباره‌ی خود و رابطه‌ی خود با ماسوای خود، تصورات گوناگونی داشته و در پی این تصورات،...
دوشنبه، 8 تير 1394
هرمنوتيک کلاسيک (1)
بحث در هرمنوتيک کلاسيک جز از طريق بررسي آراي تک تک ناموران اين عرص ميسر نيست. از اين رو به توضيح نقطه نظريات هر يک از هرمنوتيست هاي کلاسيک مي...
سه‌شنبه، 9 دی 1393
هرمنوتيک کلاسيک (2)
شلايرماخر رسالت هرمنوتيک را شناختِ مقصود و نيتِ مؤلف مي دانست و آن را معيار تفسير صحيح متن تلقي مي کرد. هر چند که گاه از دشواري و گاه از عدم...
سه‌شنبه، 9 دی 1393
سيري در تاريخچه هرمنوتيک
در اين نوشته مروري بر سير تاريخي هرمنوتيک از دوران باستان تا امروز داشته و نيم نگاهي به آينده اين علم خواهيم انداخت و در اين گذار و گذر به طرح...
سه‌شنبه، 9 دی 1393
تعريف و اهداف هرمنوتيک
تاکنون تعاريف گوناگوني از اين علم عرضه شده که ريشه در فراز و نشيب هاي تاريخي آن دارد. صاحب نظران باتوجه به اهداف و انگيزه هايي که از پي جويي...
سه‌شنبه، 9 دی 1393
اهميت هرمنوتيک
اهميت هرمنوتيک در دنياي امروز بيش از هر چيز مرهون توجه به دو مقوله زبان و فهم است. همين امر باعث شده که افرادي مانند رورتي پايان معرفت شناسي...
سه‌شنبه، 9 دی 1393
نمونه هايي از کاربرد روش تفسير باطني ( اشاري )
اسم از ريشه « سمّو » ( رفعت ) و « سمه » ( علامت ) گرفته شده است. کسي که اين نام را مي برد شايسته است که به نشانه هاي انواع مجاهدات مفتخر گردد...
سه‌شنبه، 9 دی 1393
چيستي هرمنوتيک
کلمه هرمنوتيک Hermeneutics واژه اي يوناني و مشتق از فعل Hermenuein به معناي « تفسير کردن » است. از همين رو ارسطو فصلي از کتاب منطق خود را که...
سه‌شنبه، 9 دی 1393
افق مشترک علوم انسانی
هرمنوتیک امروزه به دانشی فراگیر در عرصه ی علوم انسانی بدل شده و دائماً در حیطه ی مسائل مربوط به آن، تحقیقات و آثار تازه ای منتشر می شود. در ایران،...
شنبه، 13 ارديبهشت 1393
هرمنوتیک (1)
واژه یونانی هرمنوتیک ، از زمان افلاطون کاربرد داشته است و ارسطو هم از این کلمه، برای نام گذاری بخشی از کتاب ارغنون خود- که مربوط به مبحث منطق
چهارشنبه، 23 بهمن 1392
هرمنوتیک (2)
این فیلسوف آلمانی، یکی از پیش کسوتان هرمنوتیک در غرب است که رویکرد شلایر ماخر را گسترش داد. وی شاگرد آگوست بک بود و در خانواده ی روحانی پروتستانی...
چهارشنبه، 23 بهمن 1392
هرمنوتیک (3)
هرمنوتیک به علّت توجّه ویژه به مقوله زبان و تفسیر، به کانون اصلی تفکّر معاصر تبدیل شده است، زیرا دانش هایی نظیر نقد ادبی، نشانه شناسی، فلسفه...
چهارشنبه، 23 بهمن 1392
هرمنویتیک و هستی و زمان هایدگر
به همان ساز که دیلتای به علم هرمنویتیک در افق طرح خودش برای یافتن نظریه ای از حیث تاریخی جهت دار در خصوص روش « علوم انسانی» توجه کرد، هایدگر...
يکشنبه، 20 بهمن 1392
دور هرمنویتیکی و فهم از نظر دیلتای
از نظر دیلتای اعمال فهم درون اصل دور هرمنویتیکی که پیش از این آست و شلایر ماخر اعلام کرده بودند صورت می گیرد. تعریف کل از شناخت اجزاء حاصل می...
يکشنبه، 20 بهمن 1392
اهمیت تفکر دیلتای برای علم هرمنویتیک
سهم دیلتای در علم هرمنویتیک این بود که با قراردادن آن در متن تأویل در علوم انسانی افق آن را وسعت بخشید. تفکر او درباره ی مسئله ی هرمنویتیکی تا...
يکشنبه، 20 بهمن 1392
معنای « تاریخ مندی»، در علم هرمنویتیک دیلتای
دیلتای کراراً به تأکید گفت که انسان « موجودی تاریخی» ( ein geschichtliches Wesen) است. اما کلمه ی « تاریخی» در این جا به چه چیزی دلالت می کند؟...
يکشنبه، 20 بهمن 1392