0
ویژه نامه ها
چگونه امر به معروف و نهی از منکر را از ما گرفتند

چگونه امر به معروف و نهی از منکر را از ما گرفتند

چیزی که می توانست به دوام و بالندگی اسلام کمک کند امر به معروف و نهی از منکر بود که در شمار احکام ضرور اسلام و در چند آیه قرآن بدان توصیه شده...
جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در قرآن

جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در قرآن

ما این همه دستور امر به معروف و نهی از منکر داریم، و از واجبات مسلم اسلام هم هست، اما چرا ما این گونه شدیم! قاعدتا اگر این وظیفه انجام میگرفت،...
جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در سخنان اهل بیت علیهم السلام

جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در سخنان اهل بیت علیهم السلام

یکی از آرزوهای بزرگ ما رسیدن روزی است که همگان اهمیت و جایگاه این دو فریضه بزرگ را دریافته و به طور جدی به آنها بپردازند به عبارت دیگر، این کارکردهای...
امر به معروف و نهی از منکر(قسمت اول)

امر به معروف و نهی از منکر(قسمت اول)

یکی از انواع واجبات در اسلام «امر به معروف و نهی از منکر» است که انجامش یکی از واجبات و ترک آن از محرمات به شمار می آید.
امر به معروف و نهی از منکر(قسمت دوم)

امر به معروف و نهی از منکر(قسمت دوم)

امر به معروف و نهی از منکر یکی از احکام مهم و ضروری اسلام است، فقها و علمای دین در تدریس این فریضه بزرگ و تبیین و توضیح فروع آن چه اندازه سعی...
نگرش فلسفی به ماهیت علوم انسانی

نگرش فلسفی به ماهیت علوم انسانی

برای ارزیابی راهبرد آموزشی بر اساس نگرش فلسفی به ماهیت علوم انسانی، لازم است به این نکته توجه کنیم که این راهبرد، مبتنی بر رویکرد عمل گرایانه...
نسبیت میان معرفتی و معرفت شناختی (قسمت اول)

نسبیت میان معرفتی و معرفت شناختی (قسمت اول)

فرد خود را با الزام بیرونی و اجبار روبه رو نمی بیند بلکه می داند که قاعده اخلاقی به نفع خود اوست، از این رو، با الزام درونی به انجام آن مبادرت...
نسبیت میان معرفتی و معرفت شناختی (قسمت دوم)

نسبیت میان معرفتی و معرفت شناختی (قسمت دوم)

استادان و متون علوم انسانی باید همت خود را مصروف آن کنند که از سویی وابستگی‌های نظریه‌ها را به شرایط فرهنگی و اجتماعی آنها‌‌ آشکار کنند.
عوامل ناهمبسته آموزش علوم انسانی

عوامل ناهمبسته آموزش علوم انسانی

در جریان نظریه پردازی و فراهم آوردن چارچوب‌های نظری نو در عرصه علوم انسانی که خود، ضرورتی اساسی و اجتناب ناپذیر در جامعه دانشگاهی ماست، همواره...
تبیین هدف ‌ها و کارکردهای اجتماعی در هر علم انسانی

تبیین هدف ‌ها و کارکردهای اجتماعی در هر علم انسانی

اهمیت خصیصة التفاتی و بازاندیشانه در علوم انسانی، بهره برداری از این راهبرد را ضروری می سازد.
آموزش و یادگیری علوم انسانی

آموزش و یادگیری علوم انسانی

تفاوت رویکرد پیشنهادی پژوهش حاضر با موقعیت گرایی در آن است که تنها همبستگی علم را با موقعیت آن در نظر میگیرد، اما وابستگی آن به موقعیت را ضروری...
آموزش و یادگیری حساس نسبت به نقش دیدگا‌ه‌ ها

آموزش و یادگیری حساس نسبت به نقش دیدگا‌ه‌ ها

آموزش علوم انسانی باید با تفکیک میان نسبیت معرفتی و معرفت شناختی، ارتباط نظریه‌ها را با دیدگاه معینی که در آنها‌‌ مفروض گرفته شده، نشان دهند.
آموزش گروهی استادان

آموزش گروهی استادان

در رویکرد پیوندگرا که از نظر پژوهش حاضر مرجح است، علوم طبیعی و انسانی به نحوی در ارتباط با یکدیگر در نظر گرفته می شوند.
آموزش پیامد محور علوم انسانی

آموزش پیامد محور علوم انسانی

پیامدمحوری - حتی در همان مقیاس مطلوب خود - به منزله «یکی» از شاخص‌های مهم تصمیم گیری در مورد صدق یک نظریه یا مطلوب بودن فرایند ذهنی، کمتر مورد...
فلسفه عید فطر در دین

فلسفه عید فطر در دین

عید فطر بعنوان روزی مهم در دین است؛ که دارای عبادتهای خاصی است که صد البته باید بصورتی انجام گیرد که همانگونه که از سوی شارع مقدس توقع دارد،...
رابطه زکات فطره و نماز عید فطر

رابطه زکات فطره و نماز عید فطر

رابطه میان عبادات در دین اسلام، بسیار مهم است و پذیرش عبادات منوط به پایبندی آنها به یکدیگر است و اگر به برخی از آن پرداخته شود و در عین حال...
تمنایی با بوی اعتراض

تمنایی با بوی اعتراض

قرآن کریم در مقام بیان اعتراض معترضین به این تکلیف الهی می فرماید: «رَبَّنا لِمَ کَتَبْتَ عَلَیْنَا الْقِتالَ لَوْ لا أَخَّرْتَنا إِلى‏ أَجَلٍ...
توجیهاتی برای طلب عفو

توجیهاتی برای طلب عفو

آنان پس از توجه به خطای استراتژیک خود در دل­سپردن به ناصالحان درخواست عذاب دوچندان آنها را مطرح و لعنتشان می­کنند:«رَبَّنا آتِهِمْ ضِعْفَیْنِ...
آشنایی با مدرسه علمیه مروی تهران

آشنایی با مدرسه علمیه مروی تهران

وجود درس های گوناگون، موقعیت مکانی و قرار گرفتن در مرکز تهران و وجود اسطوانه های بزرگ علمی تهران در این مدرسه، موجب رونق دوچندان مدرسه گردیده...
تمناهای بی­‌پاسخ(قسمت دوم)

تمناهای بی­‌پاسخ(قسمت دوم)

اهل عصیان از گروه هایی هستند که در آخرت پاسخی به تمنای آن ها داده نمی شود و باید آن چه را در دنیا کشته اند درو کنند و حاصل اعمال خوب و بد خود...