اسلام شناسی

منشا اندام های زائد بدن

منشا اندام های زائد بدن
همواره اندام ها و اعضای زائد بدن از دو جهت دست مایه ای برای تکامل گرایان برای اثبات مدعای خود بوده است. جهت اول در واقع ذکر استدلال جدلی در این راستا است. توضیح آن که آن ها می گویند اگر خداوند به ادعای خداپرستان حکیم است و کار بیهوده و لغو انجام نمی دهد، پس این اندام های زائد می تواند چنین ادعایی را ابطال کند. جهت دوم این که به واسطه شباهت هایی که این اندام های زائد برای انواع گوناگون جانداران ایجاد کرده است، تکامل گرایان سعی دارند تا تکامل انواع را به اثبات برسانند. ادامه ...

آیا وجود شرور، آفرینش جهان را بی فایده نمی‌کند؟

آیا وجود شرور، آفرینش جهان را بی فایده نمی‌کند؟
در این مقاله با استفاده از آموزه های اسلامی و اصلی ترین و معتبرترین منبع اسلامی، قرآن، به بررسی فایده مندی شرور پرداخته شده است.فوایدی چند برای شرور ذکر می شود که رشد از طریق درد و رنج یکی از این پاسخ ها است که از آیات 155 تا 157 سوره بقره استفاده میشود ادامه ...

رنج هایی که می‌بریم جایی برای خدا می‌گذارد؟ (3)

رنج هایی که می‌بریم جایی برای خدا می‌گذارد؟ (3)
سه نوع شر طبیعی، اخلاقی و متافیزیکی دست مایه ملحدین برای وارد کردن جدی ترین اشکال به خداباوری در طول قرن ها بوده است. این مقاله تا حد امکان سعی کرده است تا با بررسی انواع شرور طبیعی به اشکالاتی که ملحدین بر از این ناحیه بر اعتقاد به وجود خدا مطرح می کنند را پاسخ دهد. نقطه قوت این مقاله ذکر پاسخ های مردود خداباوران به شرور طبیعی و استفاده از مطالب ثابت شده علمی است ادامه ...

رنج هایی که می‌بریم جایی برای خدا می‌گذارد؟ (2)

رنج هایی که می‌بریم جایی برای خدا می‌گذارد؟ (2)
سه نوع شر طبیعی، اخلاقی و متافیزیکی دست مایه ملحدین برای وارد کردن جدی ترین اشکال به خداباوری در طول قرن ها بوده است. این مقاله تا حد امکان سعی کرده است تا با بررسی انواع شرور طبیعی به اشکالاتی که ملحدین بر از این ناحیه بر اعتقاد به وجود خدا مطرح می کنند را پاسخ دهد. نقطه قوت این مقاله ذکر پاسخ های مردود خداباوران به شرور طبیعی و استفاده از مطالب ثابت شده علمی است ادامه ...

رنج هایی که می‌بریم جایی برای خدا می‌گذارد؟ (1)

رنج هایی که می‌بریم جایی برای خدا می‌گذارد؟ (1)
سه نوع شر طبیعی، اخلاقی و متافیزیکی دست مایه ملحدین برای وارد کردن جدی ترین اشکال به خداباوری در طول قرن ها بوده است. این مقاله تا حد امکان سعی کرده است تا با بررسی انواع شرور طبیعی به اشکالاتی که ملحدین بر از این ناحیه بر اعتقاد به وجود خدا مطرح می کنند را پاسخ دهد. نقطه قوت این مقاله ذکر پاسخ های مردود خداباوران به شرور طبیعی و استفاده از مطالب ثابت شده علمی است ادامه ...

به استقبال درد و رنج بروید!

به استقبال درد و رنج بروید!
در این مقاله سعی بر آن است تا پاسخی قابل فهم و به دور از هر گونه اصطلاح فلسفی و یا استدلال عقلی و بلکه براساس ذکر حکمت هایی از تحقق شر، مسئله شر را که در طور تاریخ بشریت به عنوان جدی ترین اشکال بر وجود خدا و خداباوری از سوی ملحدین مطرح شده است، توجیه پذیر کند. هدف نهایی این مقاله نشان دادن نقش اصلاحی شرور و رنج است ادامه ...

قدرت بخشش

قدرت بخشش
عذرخواهی راهی برای نشان دادن احترام و همدلی با شخصی است که دچار انحطاط و خطا شده است. عذرخواهی این توانایی را دارد که موجب فروکش شدن خشم دیگران و مانع ایجاد سوء تفاهم بیشتر شود. ادامه ...

اثبات وجود خدا

اثبات وجود خدا
این مقاله با ذکر استدلی منطقی و با بهره گیری از علوم تجربی و برخی قوانین حاکم بر آن از جمله قانون دوم ترمودینامیک وجود خداوند را اثبات کرده است. ادامه ...

چین و اروپا، الحادی ترین نقاط جهان

چین و اروپا، الحادی ترین نقاط جهان
در این مقاله آماری از پراکندگی جمعیت ملحدین ارائه می شود. در میان کشورهای جهان چین و در میان قاره های جهان اروپا با بیشترین میزان خداناباوری در صدر هستند ادامه ...

فرگشت، خدا یا هر دو؟

فرگشت، خدا یا هر دو؟
در این مقاله سعی بر آن است تا این طرز فکر که مفهوم خدا با فرگشت نزاع دارند و هر دو با هم درست نیست به چالش کشیده شود و بیان شود که بر فرض درستی فرگشت، باز نیاز به خدای آفریننده برآورده نمی شود ادامه ...

آخرین مقالات
ضد علم چیست؟(قسمت اول)

ضد-علم-چیست-(قسمت-اول)ضد علم عبارت است از مجموعه نظریه‌ها و روش‌هایی که برای توصیف موضوعات و پدیده‌های طبیعی به کار می‌رود، ادامه ...

ضد علم چیست؟ (قسمت دوم)

ضد-علم-چیست-(قسمت-دوم)ضد علم عبارت است از مجموعه نظریه‌ها و روش‌هایی که برای توصیف موضوعات و پدیده‌های طبیعی به کار می‌رود، ادامه ...

ارکان علم

ارکان-علمدر دانش‌ورزی نیز همانند رشته‌های دیگر معارف بشری تعاریف، مقررات و اصول مشخصی وجود دارد که ارکان و چارچوب ادامه ...

واژه‌سازی (قسمت اول)

واژه-سازی-(قسمت-اول)یکی از روش‌هایی که برای تاثیرگذاری بر افکار عمومی استفاده می شود "واژه سازی" است. در این روش با تولید ادامه ...

دو سوی علم نظریه و قانون

دو-سوی-علم-نظریه-و-قانوننظریه‌ها حاوی مفاهیمی هستند که به قضایا و خواص غیرقابل مشاهده اشاره دارند. احکام و گزاره‌های نظریه‌ها ادامه ...

«وحدت ادیان» از نظر عارفان مسلمان

وحدت-ادیان-از-نظر-عارفان-مسلمانپیشگیرى از اختلافات، در گرو حفظ وحدت‏ ادیان‏ و باور داشتن به نبود اختلاف بین پیامبران الهی است. این عقیده ادامه ...

حقیقت محمدیه از نظر عارفان

حقیقت-محمدیه-از-نظر-عارفانهمان‏طور که دار هستى داراى اسم اعظم است اسم اعظم نیز مظهرى دارد که آن را انسان کامل گویند و مصداق آن ادامه ...

آشنائی با فِرَق تصوّف و عرفان اسلامی (شماره سوم)

آشنائی-با-فِرَق-تصوّف-و-عرفان-اسلامی-(شماره-سوم)با انقراض حکومت صفویه و ظهور حکومت نادرشاه و افشاریه که در قرن دوازدهم و حوالی سال 1141 هجری اتفاق افتاد، ادامه ...

همواری و «بی تکلّفی» یا «تکلّف» و سختی

همواری-و-بی-تکلّفی-یا-تکلّف-و-سختیرسول گرامی اسلام (ص) در امور زندگی نورانی و باارزش خود ثابت نمودند که یک انسان همواره «بی تکلف» بوده ادامه ...