0
ویژه نامه ها
ویژه نامه دهه وقف

ویژه نامه دهه وقف

شنبه، 11 آبان 1398
تولیدات چند رسانه‌ ای اربعین حسینی

تولیدات چند رسانه‌ ای اربعین حسینی

يکشنبه، 21 مهر 1398
ضرورت نقد پذیری و عیب زدایی

ضرورت نقد پذیری و عیب زدایی

اگر شخص به عیوب مردم بپردازد از درک این واقعیت محروم خواهد شد که خود او دچار عیب های زیادی است که باید آنها را برطرف کند.
پنجشنبه، 16 آبان 1398
مواجهه با عیب دیگران فرصتی برای اصلاح خود

مواجهه با عیب دیگران فرصتی برای اصلاح خود

از آنجا که مومن آینه مومن است، انسان مومن خود را در آینه مومن دیگر مشاهده می کند و تلاش می کند که عیوب خود را برطرف کند.
پنجشنبه، 16 آبان 1398
عیب جویی از دیگران سبب غفلت از عیوب خود

عیب جویی از دیگران سبب غفلت از عیوب خود

عیب جویی کاری ناشایست است که از رذایل اخلاقی نشات می گیرد و خود آن نیز از جمله رذایل اخلاقی است که در آموزه های دینی از آن نهی شده و مورد نکوهش...
چهارشنبه، 15 آبان 1398
لطفا وارد نشوید، منطقه ورود ممنوع در کار اداری

لطفا وارد نشوید، منطقه ورود ممنوع در کار اداری

هر چند فرهنگ و اندیشه اسلامی همه انسان ها را مکلف کرده است که در برابر خدمت و احسان دیگران قدردان و شاکر باشند و در این خصوص کوتاهی و قصور نداشته...
پنجشنبه، 9 آبان 1398
اعتماد به نفس و غرور (قسمت اول)

اعتماد به نفس و غرور (قسمت اول)

آن احساس بزرگی که چه بسا اطمینان و آرامش در افراد مغرور ایجاد می نماید که یک اطمینان و آرامش غیر طبیعی و نابهنجار است که در نهایت ممکن است افراد...
چهارشنبه، 8 آبان 1398
اعتماد به نفس و غرور (قسمت دوم)

اعتماد به نفس و غرور (قسمت دوم)

شیطان نظر مردم را یکسره به حلم و عفو خدا از یک سو، و به مظاهر امتحان و استدراج و کیدش از سوی دیگر، متوجه می سازد، از یک سو به ایشان تلقین می...
چهارشنبه، 8 آبان 1398
عوامل پیدایش استکبار

عوامل پیدایش استکبار

عرفان باید قلب عارف را محل تجلای اسماء و صفات الهی کند، پس چرا او را محو جمال خود کرده که به بندگان و خاصان درگاه پروردگار با نظر تحقیر می نگرد؟
چهارشنبه، 8 آبان 1398
زندگی در دار الغرور

زندگی در دار الغرور

آیات متعددی از قرآن کریم، انسان‌ها را از گرفتاری در دام عوامل فریب دهنده بر حذر داشته و فریفتگان و مغروران را مورد نکوهش قرار است.
چهارشنبه، 8 آبان 1398
پیامدهای سوء تجمل گرایی

پیامدهای سوء تجمل گرایی

بزرگان و اولیای دین همواره مسلمانان را نسبت به در اختیار داشتن مالی بیش از اندازه نیاز برحذر داشته اند؛ زیرا ممکن است نتوانند آن گونه که شایسته...
چهارشنبه، 8 آبان 1398
انگیزه‌هایی تجمل گرایی

انگیزه‌هایی تجمل گرایی

اگر شماری از اعضای این جامعه به تجملات گرایی سرگرم شوند، خواه نا خواه از وظایف خود در بعضی موارد باز می مانند و به خود و دیگران آسیب می رساند.
چهارشنبه، 8 آبان 1398