0
ویژه نامه ها
احکام نیت روزه از دیدگاه آیت الله مکارم شیرازی

احکام نیت روزه از دیدگاه آیت الله مکارم شیرازی

نیت،  قصد، اراده و انگیزه انسان برای انجام عبادت یا کارهایی برای آماده شدن در راه خداست و روایات ما شیعیان آمده که مقدار ارزش و بزرکی هرکار با...
احکام نیت روزه از دیدگاه آیت الله سیستانی

احکام نیت روزه از دیدگاه آیت الله سیستانی

نیت، پایه و اساس هر عبادتی است که در پیشگاه خداوند و فرد باید تمام تکالیف شرعی خود را با نیت انجام دهد و اگر بدون نیت این تکالیف را انجام دهد...
احکام نیت روزه از نظر آیت الله وحید خراسانی

احکام نیت روزه از نظر آیت الله وحید خراسانی

نیت یعنی قصدانجام کاری را داشتن،وقصد یعنی کار ما مقصد دارد. هدف از نیت داشتن در کارها یعنی رسیدن به قرب الهی وما در روزه نیت می کنیم که از اذان...
احکام روزه قضا آیت الله وحید خراسانی

احکام روزه قضا آیت الله وحید خراسانی

روزه قضا، کسی که نتواند به دلیل عذر شرعی روزه ماه رمضان را انجام دهد، باید قضای این روزرا بعدا به جا بیاورد.
احکام روزه مسافر آیت الله سیستانی

احکام روزه مسافر آیت الله سیستانی

مسافر و روزه داری، فردی که در حال سفر است نمی تواند روزه انجام دهد الا این که در جایی که سفر کرده قصد کند که ده روز در آنجا بماند.
احکام روزه قضا آیت الله سیستانی

احکام روزه قضا آیت الله سیستانی

روزه قضا، باید تا ماه رمضان سال بعد انجام شود و اگر عمدا یا سهوا قضای روزه ها را نگرفت باید برای هر روز علاوه بر قضا کفاره یک مد طعام هم به فقیر...
معنا، انواع و شرایط وجوب و صحت روزه

معنا، انواع و شرایط وجوب و صحت روزه

"روزه " در شرع مقدس اسلام آن است که انسان در تمام روز (از طلوع فجر تا مغرب) با قصد اطاعت از فرمان خداوند از خوردن و آشامیدن و چیزهای دیگری که...
احکام روزه قضا آیت الله مکارم شیرازی

احکام روزه قضا آیت الله مکارم شیرازی

روزه قضا یعنی،کسی که نتوانست به دلیل عذر شرعی روزه ماه رمضان را بگیرد و اگر عذر او بعد ازماه رمضان رفع شد، باید تا ماه رمضان سال بعد قضای روزه...
آثار معنوی روزه

آثار معنوی روزه

یکی از آثار روزه خصوصا در ماه مبارک رمضان، خو گرفتن به برنامه های معنوی با توجه به سفارش های فراوان معصومان به آن برنامه هاست که خود نقش بسزایی...
اهداف روزه

اهداف روزه

روزه یکی از ارکان نظام عبادتی اسلام است. منظور از عبادت ، معنای خاص آن است که در مقابل معنای عام آن قرار می گیرد.
هشت دلیل روزه گرفتن مسلمانان در ماه رمضان

هشت دلیل روزه گرفتن مسلمانان در ماه رمضان

مسلمانان سراسر جهان در ماه رمضان به روزه داری می‌پردازند. ارکان اصلی این ماه مبارک، روزه داری از سپیده دم تا غروب ‏آفتاب است. همانطور که احتمالاً...
احکام روزه مسافرآیت الله نوری همدانی

احکام روزه مسافرآیت الله نوری همدانی

فردی که مسافر است نمی تواند روزه بگیرد، باید قصد دهه کند الا اینکه نذر کرده باشد که روزه روز معینی را بگیرد و در نیت آن ذکر کرده باشد که چه در...
احکام روزه مسافر آیت الله خامنه ای

احکام روزه مسافر آیت الله خامنه ای

مسافر نمی تواند روزه خود را انجام دهد، زیرا نمازهای او شکسته است. در صورتی که قصد ده روز کند یا اینکه شغل فرد مسافرت باشد می تواند روزه های...
احکام روزه قضا آیت الله جوادی آملی

احکام روزه قضا آیت الله جوادی آملی

اگر فردی به علت بیماری نتوانست روزه ماه رمضان را انجام دهد، بعد از ماه مبارک رمضان در صورتی که سالم شد باید روزه نگرفته شده را قضا کند.
احکام روزه مستحبی همه مراجع

احکام روزه مستحبی همه مراجع

فردی می تواند روزه مستحبی بگیرد که روزه قضایی بر ذمه نداشته باشد. فردی که بخواهرد نیت روزه مسنحبی کند از ابتدای شب تا مقدار زمانی که برای نیت...
احکام روزه قضا همه مراجع

احکام روزه قضا همه مراجع

روزه قضا همانند دیگر دستورات دین دارای احکام خاصی است و همچنین روزه قضا بر کسی واجب می شود که در ماه مبارک رمضان به واسطه عذری نتوانسته روزه...
احکام روزه قضا آیت الله سبحانی

احکام روزه قضا آیت الله سبحانی

روزه قضا، فردی که به دلیل عذری نتواند روزه ماه رمضان را انجام دهد، باید بعد از ماه رمضان در صورتی که عذرش بر طرف شد، روزه هایش را قضا کند.
احکام روزه قضا آیت الله فاضل لنکرانی

احکام روزه قضا آیت الله فاضل لنکرانی

روزه قضا یکی از ارکان روزه می باشد. فردی که به دلیل عذر شرعی نتوانست روزه ماه رمضان را انجام دهد و اگر عذرش بعد از ماه رمضان بر طرف شد باید روزه...
احکام روزه قضا آیت الله صافی گلپایگانی

احکام روزه قضا آیت الله صافی گلپایگانی

روزه یکی از واجبات الهی است که قضا روزه از زیر مجموعه های روزه است که برای فردی که نتواند روزه ماه رمضان را بگیرد باید قضای ان را بعدا انجام...
احکام روزه قضا آیت الله بهجت قدس سره

احکام روزه قضا آیت الله بهجت قدس سره

وقتی فردی به دلیل عذری نتواند روزه ماه رمضان را انجام دهد باید روزه ها انجام نشده را تا ماه رمضان سال بعد انجام دهد و اگر نتوانست باید علاوه...