ویژه نامه ها
سردار آسمانی

سردار آسمانی

شنبه، 14 دی 1398
ویژه نامه طرح مدیریت مصرف سوخت

ویژه نامه طرح مدیریت مصرف سوخت

دوشنبه، 27 آبان 1398
قصه های قرآنی و تکنیک های تربیتی و آموزشی

قصه های قرآنی و تکنیک های تربیتی و آموزشی

عناصر تشکیل دهنده قصه های قرآنی بسیار ارزشمند و پر محتوی هستند، به طوری که مباحثی همچون تربیت توحیدی و خدا محوری، معاد باوری، تربیت انقلابی،...
دوشنبه، 23 دی 1398
فضائل و برکات سوره حج

فضائل و برکات سوره حج

سوره حج بیست دومین سوره و از سوره‌ های مدنی قرآن است که در جزء ۱۷ جای دارد. این سوره به مناسبت اشاره به احکام و مسائل حج در آیات ۲۵ تا ۳۷ و نیز...
دوشنبه، 2 دی 1398
فضائل و برکات سوره شعراء

فضائل و برکات سوره شعراء

نام‌گذاری این سوره به نام شُعَراء به دلیل سخن گفتن از شاعران در آیات پایانی (۲۲۶ تا۲۲۶) این سوره است. نام دیگر این سوره طسم (خوانده می‌شود طا...
دوشنبه، 2 دی 1398
فضائل و برکات سوره فرقان

فضائل و برکات سوره فرقان

در نخستین آیه‌ی این سوره‌ی مبارکه، قرآن کریم که جدا کننده‌ی حق از باطل و هدایت از گمراهی می‌باشد، با چنین نامی یاده شده بدین مناسبت این سوره...
دوشنبه، 2 دی 1398
فضائل و برکات سوره نور

فضائل و برکات سوره نور

قرآن کتاب عمل است و تلاوت آن سرآغازی است برای تفکر و ایمان، و آن نیز وسیله ای است برای عمل به محتوای آن، و این همه پاداش های عظیم نیز از همین...
دوشنبه، 2 دی 1398
فضائل و برکات سوره انبیاء

فضائل و برکات سوره انبیاء

هر کس سوره انبیاء را بخواند خداوند حساب او را آسان مى کند و هر پیامبرى که نام او در قرآن ذکر شده با او مصافحه کرده و بر او درود مى فرستد و با...
دوشنبه، 2 دی 1398
فضائل و خواص سوره انعام

فضائل و خواص سوره انعام

سوره انعام از جمله سوره‌های باعظمت قرآن است که برای آن خواص و فضایل فراوانی نقل شده است. این سوره در مکه و به صورت یکجا بر پیامبر (ص) نازل شده...
دوشنبه، 2 دی 1398
فضائل و برکات سوره مائده

فضائل و برکات سوره مائده

سوره مائده پنجمین سوره و از سوره‌های مدنی قرآن است که در جزء ۶ و ۷ قرآن جای دارد. این سوره به سبب آنکه از مائده آسمانی و نزول آن به درخواست حواریون...
دوشنبه، 2 دی 1398
فضائل و برکات سوره آل عمران

فضائل و برکات سوره آل عمران

سورۀآل عمران در مدینه بر پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله فرود آمد. این سوره، در ترتیب نزول، هشتاد و هشتمین سوره و در ترتیب فعلی قرآن، سومین...
دوشنبه، 2 دی 1398
فضائل و برکات سوره بقره

فضائل و برکات سوره بقره

سوره بقره، دومین سوره قرآن ودارای 286 آیه و مدنی است سوره بقره در زمینه توحید و ایمان به غیب ، خداشناسى و پرهیز از وسوسه هاى شیطانى است ، اگر...
دوشنبه، 2 دی 1398