آيا در قرآن، استدلالى براى اثبات وجود خدا هست؟

پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون در راستای اهداف فرهنگی و مذهبی خود اقدام به قرار دادن تعداد 60 عدد پرسش و پاسخ قرآنی و امام شناسی نموده است که در زیر شما میتوانید از این پرسش و پاسخ ها استفاده نمائید.
شنبه، 14 شهريور 1388
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما
آيا در قرآن، استدلالى براى اثبات وجود خدا هست؟

 

فلسفه‏ى غيبت حضرت صاحب الزمان چيست؟

چرا غيبت ابتدا به صورت صغرى بود و بعد كبرى شد؟

كيفيت تسلط امام زمان بر تمام جهان چگونه خواهد بود عادى يا معجزه؟


كيفيت تسلط امام زمان بر تمام جهان چگونه خواهد بود عادى يا معجزه؟


علائم قطعى و حتمى ظهور امام زمان چيست؟ وقوع علائمى كه در احاديث مطرح شده، تا چه اندازه نشان دهنده‏ى نزديكى رخ دادن ظهور ايشان است؟


آيا اين كه حضرت مهدى زمانى ظهور مى‏كند كه زمين از ظلم و ستم پر شده باشد، منافات ندارد با اين كه گروهى در راه اشاعه‏ى حق، اسلام و عدالت تلاش كنند؟ آيا اين تلاش آن‏ها، ظهور ايشان را به تأخير نمى‏اندازد؟


آيا امام زمان زن و فرزند دارد؟ اگر دارد، كجا اقامت دارند و آيا شناخته شده‏اند و يا به طور ناشناس زندگى مى‏كنند؟


امام زمان اكنون در كجا زندگى مى‏كند؟ آيا با توجه به فقراتى از دعاى ندبه، مى‏توان گفت كه جايگاه ايشان كوه رضوى يا ذى طوى است؟


اين كه مى‏گويند: امام زمان در همه جا حضور دارد، چگونه ممكن است؟ با توجه به اين كه ايشان اكنون در عالم دنيا و داراى بدنى مادى هستند؟


طول عمر امام زمان چگونه با علوم تجربى قابل توجيه است؟


چرا به امام زمان، بقية الله مى‏گويند؟


آيا در زمان غيبت كبرى، اساسا راه ارتباط و ديدار با امام زمان بسته است؟


چگونه ممکن است مهاجرين صدر اسلام، امثال ابوبکر و عمر، به اسلام خيانت کنند و چرا پيامبر از ابتدا آن ها را طرد نکرد؟


اگر سه خليفه‏ى اول مسير اسلام را تغيير دادند و غاصبانه حكومت كردند، چرا حضرت على 25 سال سكوت فرمود؟


چگونه است كه حضرت على در هنگام نماز به گدايى توجه مى‏كند، در حالى كه چنان در نماز غرق مى‏شد كه متوجه بيرون آوردن تير از پايش نمى‏شد؟


مذمت‏هاى زنان در نهج‏البلاغه، چگونه با مقام شامخ همسر اميرالمؤمنين قابل جمع است؟


چرا امام حسن با معاويه صلح کرد، ولي امام حسين با يزيد جنگيد و هر دو سيره واحدي در پيش نگرفتند؟


چرا امام رضا و نيز امام حسن با خلفاي وقت سازش کردند؟


چرا امام حسن با معاويه صلح كرد و به حكومت او رضايت داد، در حالى كه اميرالمؤمنين فرموده بود: من حاضر نيستم حتى يك روز حكومت معاويه را تحمل كنم؟

 

منظور از آفرينش آسمان‏ها و زمين در شش روز چيست؟


چرا در قرآن كريم، كلمه‏ى »سماوات« اغلب به صورت جمع، اما كلمه‏ى أرض به صورت مفرد ذكر شده است؟ هفت آسمان از نظر قرآن كريم، آيا مربوط به همين آسمان دنيوى و يا ناظر به عوالم فوق طبيعى است؟


چرا در سوره‏ى حمد، ضماير جمع )نعبد، نستعين،...( به كار برده شده است؟


اگر شر، امرى عدمى است، چرا در قرآن كريم تعابيرى داريم مانند: »فألهمها فجورها« يا »جعل الظلمات« و يا »خلق الموت«؟


تعابيرى مثل لوح محفوظ، كرسى، عرش، قلم و... و به چه معناست؟


چرا خداوند در مواردى در قرآن كريم با ضمير جمع )نحن( از فعل خود تعبير مى‏كند؟


چرا در قرآن كريم درباره‏ى خدا تعبيرات مادى و جسمانى به كار رفته است - اين‏ها را چگونه بايد معنى كرد؟


چرا اسما و صفات خدا در قرآن كريم به صورت مذكر آمده است - و چرا خطاب قرآن، اكثرا به مردان است؟


آيا در قرآن، استدلالى براى اثبات وجود خدا هست؟


عربى بودن: آيا عربي بودن قرآن کريم، دليل خاصي دارد و يا قرآن مي توانست معجزه باشد و غير عربي؟ آيا وجه خاصى در زبان عربى بوده كه قرآن به اين زبان نازل شده است؟ و آيا قرآن مى‏توانست به زبان ديگرى نازل شود و در عين حال معجزه باشد؟


قرآن داراى هفت بطن است، يعنى چه؟ آيا درک معاني عميق قرآن کريم براي هر کسي ممکن است؟ 1 -. اين كه: قرآن داراى هفت بطن است، يعنى چه؟ آيا به معناى هفت تفسير است؟ در اين صورت، اين تفسيرها جنبه ظاهرى و عمومى دارند و يا باطنى و معنوى و تنها در دسترس عده خاصى هستند؟ 2- آيا هر كسى قادر به درك معانى عميق قرآن هست و يا درك آن ويژگى‏هاى خاصى مى‏خواهد؟


چرا قرآن داراى آيات محكم و متشابه است و همه آياتش محكم نيست؟


از کجا معلوم که قرآن تاکنون تحريف نشده است؟


آيا جايگاه هر آيه و سوره اي در قرآن را خود پيامبر )ص( معين کرده است؟ و چرا قرآن مطابق ترتيب نزول مرتب نشده است؟ نام‏هاى سوره‏ها را چه كسى و بر چه مبنايى انتخاب كرده است؟


نسخ چيست و چگونه ممکن است؟ در چه آياتي نسخ واقع شده است؟ نسخ به چه معناست؟ در كدام آيات، نسخ واقع شده است؟ چگونه ممكن است حكمى از احكام الهى نسخ شود؟


به چه دليل و از چه جهاتي قرآن کريم معجزه است؟ به چه دليل قرآن معجزه است؟ آيا به اين دليل كه كلام خداست؟ يا مى‏توانست كلام خدا باشد، ولى معجزه نباشد )زيرا در صورت اول، لازم مى‏آيد كه همه كتب آسمانى معجزه باشند(؟ آيا در تمامى ابعاد معجزه است يا فقط از جنبه‏ى فصاحت و بلاغت؟ آيا مى‏توان گفت كه در هر عصرى براى مردم آن عصر از جنبه‏ى خاصى معجزه است؟


چرا حضرت علي با اين که مي دانست در سقيفه چه مي گذرد؟ سريعا به آن جا نشتافت تا از حق خود دفاع کند؟


دلايل عدم پذيرش جانشينى حضرت على از سوى اهل سقيفه چه بود؟


از نظر اهل سنت، خلفاى راشدين چه تفاوتى با ساير خلفا دارند؟ آيا آنان مراتبى از عصمت را براى اين‏ها قائلند؟


اگر احاديثى را كه شيعه براى اثبات امامت به آن‏ها استناد مى‏كند، در كتب معتبر روايى اهل تسنن نيز آمده است، چرا آن‏ها دست از اعتقاد خود برنمى‏دارند؟


آيا در زمان حيات پيامبر اكرم مسأله شيعه و غير شيعه مطرح بوده است؟


وهابيون چه كسانى هستند و چه عقايدى دارند؟


ساير فرقه‏هاى مهم شيعه، به ويژه كيسانيه، زيديه واسماعيليه چگونه پديد آمده‏اند و چرا از شيعه‏ى اثنى‏عشرى جدا شدند؟


على اللهى ها چه كسانى هستند و چه عقايدى دارند؟


تفاوت‏هاى مهم شيعه و سنى در چيست؟ چه تفاوتى بين احكام فقهى آن‏ها وجود دارد؟


منظور از »دو مشرق« و »دو مغرب« )رب المشرقين و رب المغربين( چيست؟


در حالى كه در قرآن كريم سخن از روزهاى نحس به ميان آمده، چرا نحس بودن ايام )مثلا 13 فروردين( را منكر مى‏شويم؟


حركت خورشيد در آيات 38 - 40، سوره‏ى يس چگونه قابل توجيه است؟


چرا سوره‏ى يس را قلب قرآن دانسته‏اند؟


مقصود از كرسى در آياتى همچون آية الكرسى )وسع كرسيه السموات و الأرض( چيست؟


مقصود از تعبير »استواى خدا بر عرش« كه در آياتى نظير الرحمن على العرش استوى آمده است، چيست؟


مراد از نفخه در آيه‏ى »نفخت فيه من روحى« چيست؟


تعبير عالم ذر، كه از آيه 172 سوره‏ى اعراف استفاده شده، تا چه اندازه پذيرفتنى است؟ و اگر هست، چرا ما از آنچه در آن عالم گذشته است، بى‏خبريم؟


منظور از ملائكه‏ى مسومين چيست؟


مكر خدا به چه معناست؟

چه فايده‏اى دارد كه امام وجود داشته باشد، اما غايب باشد؟ به عبارت ديگر، چه فرقى بين وجود امام غايب و عدم امام است؟

 

 

 ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما
معنی اسم دایان و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
معنی اسم دایان و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
معنی اسم احتشام و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
معنی اسم احتشام و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
معنی اسم ابوتراب و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
معنی اسم ابوتراب و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
شهرستان گراش کجاست؟ از پیش شماره این شهر تا مناطق گردشگری و مشاهیر آن
شهرستان گراش کجاست؟ از پیش شماره این شهر تا مناطق گردشگری و مشاهیر آن
نامه رهبر انقلاب به دانشجویان حامی مردم فلسطین در دانشگاه‌های آمریکا
play_arrow
نامه رهبر انقلاب به دانشجویان حامی مردم فلسطین در دانشگاه‌های آمریکا
شهرستان فراهان کجاست؟ از پیش شماره این شهر تا مناطق گردشگری و مشاهیر آن
شهرستان فراهان کجاست؟ از پیش شماره این شهر تا مناطق گردشگری و مشاهیر آن
همه نگاه‌ها به رفح
play_arrow
همه نگاه‌ها به رفح
حرفهای مادران شهدا برای شهید جمهور
play_arrow
حرفهای مادران شهدا برای شهید جمهور
در چند نقطه کشور رای‌گیری انجام خواهد شد؟
play_arrow
در چند نقطه کشور رای‌گیری انجام خواهد شد؟
همبستگی متفاوت فوتبالیست‌های شیلی با مردم غزه
play_arrow
همبستگی متفاوت فوتبالیست‌های شیلی با مردم غزه
واکنش کاربران فضای مجازی به جنایت صهیونیست‌ها در رفح
play_arrow
واکنش کاربران فضای مجازی به جنایت صهیونیست‌ها در رفح
شرایط و ضوابط ثبت‌نام داوطلبان در انتخابات ریاست جمهوری
play_arrow
شرایط و ضوابط ثبت‌نام داوطلبان در انتخابات ریاست جمهوری
حمایت دانشجوی انگلیسی از فلسطین در پخش زنده
play_arrow
حمایت دانشجوی انگلیسی از فلسطین در پخش زنده
این گل المپیاکوس را قهرمان لیگ کنفرانس اروپا کرد
play_arrow
این گل المپیاکوس را قهرمان لیگ کنفرانس اروپا کرد
نماینده پارلمان فرانسه: مردم در رفح زنده زنده می‌سوزند
play_arrow
نماینده پارلمان فرانسه: مردم در رفح زنده زنده می‌سوزند