0
ویژه نامه ها
ویژه نامه طرح مدیریت مصرف سوخت

ویژه نامه طرح مدیریت مصرف سوخت

دوشنبه، 27 آبان 1398
ویژه نامه دهه وقف

ویژه نامه دهه وقف

شنبه، 11 آبان 1398

هر دلی پروانه در کوی محمّد می‌شود

هر دلی پروانه در کوی محمّد می‌شود عاشقی دیوانه از روی محمّد می‌شود در قیامت چشم و دل سوی محمّد می‌شود کار ما در کُنجِ ابروی محمّد می‌شود ...
پنجشنبه، 23 آبان 1398

نیست دگر همچو گلِ چهره‌‌ی احمد

ستوده خلقت خودش خالقِ سرمد لحظه‌‌ی خلقِ گلِ سیمایِ محمد گفته که احسنت بر این چهره‌‌ی زیبا نیست دگر همچو گلِ چهره‌‌ی احمد میلاد پیامبر اکرم...
پنجشنبه، 23 آبان 1398

هر که خواهد روز محشر خنده بر دل آورد

هر که خواهد روز محشر خنده بر دل آورد یا که رمزی را برای حلِ‌ مشکل آورد یا که در باغِ جنّان جایی به حاصل آورد چاره‌ی کارش خمِ مویِ محمّد می‌شود ...
پنجشنبه، 23 آبان 1398

بر عرش و زمین شمس درخشان آمد

بر عرش و زمین شمس درخشان آمد از جانب مکه بوی ریحان آمد در قلب جهالت یک تشعشع از نور از بهر هدایت سوی انسان آمد میلاد پیامبر اکرم صلّی الله...
پنجشنبه، 23 آبان 1398

ای حق نیافریده کسی را مثال تو

ای حق نیافریده کسی را مثال تو خورشید جلوه ایست ز نور  جمال تو  ای محرم حریم خداوند ذو الجلال  ای عقل مانده  مات ز جاه و جلال تو  میلاد پیامبر...
پنجشنبه، 23 آبان 1398

آن روز که عالَمی خبر خواهد کرد

آن روز که عالَمی خبر خواهد کرد ارکان ستم زیر و زبر خواهد کرد در سایه ی ذکر بر محمد صلوات مهدی به تمام ما نظر خواهد کرد میلاد پیامبر اکرم...
پنجشنبه، 23 آبان 1398

ای اهل جهان آمده بر ما برکات

ای اهل جهان آمده بر ما برکات آمد به جهان صاحب هر راه نجات از عرش صدای جرییل آمده است ناز قدم رسول خاتم صلوات میلاد پیامبر اکرم صلّی الله...
پنجشنبه، 23 آبان 1398

ای آفرینش از تو گرفته است تار و پود

شد جهان روشن ز مولودِ دو نور شد زمین و آسمان غرقِ سرور شوقِ روی مصطفی (ص) و صادقش (ع) فرش تا عرشِ خدا آمد به شور! میلاد پیامبر اکرم و امام...
پنجشنبه، 23 آبان 1398

رسول آخرین و سید ابرار می آید

کسی آید که اسلامش فرا گیرد دنیا را رسول آخرین و سید ابرار می آید بود میلاد او بر مسلمین روز دل افروزی که جام دل در آن با شادی سرشار می آید ...
پنجشنبه، 23 آبان 1398

شکوفا می شود زیبا گلی در خاک لم یزرع

شکوفا می شود زیبا گلی در خاک لم یزرع کویر مرده با این گل چنان گلزار می آید چو آمد سرنگون بتها شده، آتشکده خاموش کسی که می کند با ظالمین پیکار...
پنجشنبه، 23 آبان 1398