0
ویژه نامه ها

مرحبا پنجم شعبان شد و روز صلوات

مرحبا پنجم شعبان شد و روز صلوات زین بشارت دل عشاق بود شاد امشب ای گدایان به در حضرت زهرا بروید عیدیانه دهد آن مادر عباد امشب ولادت امام سجاد...

بِهین میلاد فخرالساجدین آن شاه شاهان شد

بشارت باد بر یاران که عالم خلد رضوان شد بِهین میلاد فخرالساجدین آن شاه شاهان شد عیان شد پنجم شعبان ز الطاف خداوندی به برج معرفت ماهی تجلّا...

ز بیت شاه شهیدان خدا تجلی کرد

ز بیت شاه شهیدان خدا تجلی کرد علی دوم از این مقتدا تجلی کرد به سجده تا که فتاد از ولادت سجاد ز عرش گفته شده مرتضی تجلی کرد ولادت امام سجاد...

چهارم گل آل عبا از باغ عصمت آمده

امشب ز لطف کبریا بر ما عنایت آمده چهارم گل آل عبا از باغ عصمت آمده بر رهنمایی بشر شمس هدایت آمده بر شیعیان مرتضی نور ولایت آمده ولادت امام...

به دنیا پنجمین گل طاها رسید

دوباره نخل دین احمدی امشب قمر داده حسین بن علی را خالق یکتا پسر داده بود بر ما نوید، دوباره گشته عید به دنیا پنجمین گل طاها رسید ولادت امام...

مجموعه پیامک های ولادت امام سجاد (ع)

 اس ام اس میلاد امام سجاد سلام عطر خوش دلپذیر سجاده سلام دلبر سجده ، امیر سجاده سلام سفره پر نعمت دعا خوانی سلام سفره مهمان پذیر سجاده ...

پیامک ولادت امام سجاد

پیامک ولادت امام سجاد گل باغ یاسین خوش آمد امام العابدین خوش آمد این پسر مرآت حُسن پیغمبر است زبانش ذوالفقار دست حیدر است این پسر بر حسین، حسین...

sms میلاد امام سجاد

sms میلاد امام سجاد روشن دل اهل یقین است عید امام العارفین است اهل حقیقت تبریکتان باد آمد به دنیا امام سجّاد ولادت با سعادت امام سجاد(ع) مبارک...

پیامک میلاد امام سجاد

پیامک میلاد امام سجاد امام العابدین خوش آمد دل شده منجلی مبارک عید چارم ولی مبارک حسین بن علی مبارک بر تو عین الیقین خوش آمد امام العابدین خوش...

sms ولادت امام سجاد

sms ولادت امام سجاد ای اهل دعا! روح دعا باد مبارک در دیـده تجلای خدا باد مبارک این عید مبارک، به شما باد مبارک لبخند امـام شهدا بـاد مبـارک...