0
ویژه نامه ها
ویژه نامه طرح مدیریت مصرف سوخت

ویژه نامه طرح مدیریت مصرف سوخت

دوشنبه، 27 آبان 1398
ویژه نامه دهه وقف

ویژه نامه دهه وقف

شنبه، 11 آبان 1398

آن‌سو نگران، نگاه پیغمبر بود

آن‌سو نگران، نگاه پیغمبر بود خورشید، رسول آه پیغمبر بود ای تیغ پلید! می‌‌شکستی ای‌کاش آن حنجره، بوسه‌‌گاه پیغمبر بود شهادت امام حسین علیه...
دوشنبه، 18 شهريور 1398

هنوز ناله‌ی زینب به گوش می‌آید

چه کربلاست! که عالم به هوش می‌آید هنوز ناله‌ی زینب به گوش می‌آید چه موقفی‌ست؟ که برتر ز کعبه می‌‌دانند ملائکند، که اذن دخول می‌‍‌‌خوانند ...
دوشنبه، 18 شهريور 1398

ای همه خلق جهان، شاهد یکتایی تو

ای همه خلق جهان، شاهد یکتایی تو دل ما، بیتِ الهی ز دل‌آرایی تو با وجود رُخ خونین و به خاک آلوده صورتی را نتوان یافت، به زیبایی تو شهادت امام...
دوشنبه، 18 شهريور 1398

چون لاله به ساحت چمن می‌سوزم

چون لاله به ساحت چمن می‌سوزم با یاد تو پاره پاره تن می‌‌سوزم در حسرت بوسه‌‌ای که خنجر آن روز بر حلق تو زد، هنوز من می‌‌سوزم شهادت امام حسین...
دوشنبه، 18 شهريور 1398

نازم آن زنده شهیدی که برِ داور خویش

نازم آن زنده شهیدی که برِ داور خویش سازد از خونِ گلو تاج و نهد بر سر خویش تا دهد صبح ازل، هدیه به سلطان ابد به سر دست بَرَد جسم علی‌اکبر خویش ...
دوشنبه، 18 شهريور 1398

هنوز امّا چه عطری می‌وزد از سمت آن صحرا

هنوز امّا چه عطری می‌وزد از سمت آن صحرا چه رازی بود آیا در سرانگشت گل‌‌افشانت تو بی‌شک بر لب خونین نی، خورشید می‌‌دیدی که صبح روشنی برخاست...
دوشنبه، 18 شهريور 1398

سلام ای بادها سرگشته‌ی زلف پریشانت

سلام ای بادها سرگشته‌ی زلف پریشانت درود ای رودها در حسرت لب‌‌های عطشانت سلام ای ریخته بر خیزران و خاک و خاکستر عقیق تابناک خون ز مروارید دندانت ...
دوشنبه، 18 شهريور 1398

در سوگ تو خون از دل هر سنگ برآورد

در سوگ تو خون از دل هر سنگ برآورد وقتی که به خون کرد شناور بدنت را می‌خواست که باران عطش بر تو ببارد می‌خواست خدا بر سر نی گل شدنت را شهادت...
دوشنبه، 18 شهريور 1398

سرت بر نیزه خواهد رفت در اوج پریشانی

سرت بر نیزه خواهد رفت در اوج پریشانی عروجت را گواهی می‌‌دهد این سِیر عرفانی طلوعی چون تو چشم صبح را روشن نکرد اینجا اگرچه روی نی همچون غروبی...
دوشنبه، 18 شهريور 1398

در خاک و خون تپیده به میدان بگو حسین

کشتی شکست خورده که دیدی به کارزار در خاک و خون تپیده به میدان بگو حسین تغییر کرده است لغت‌‌نامه‌‌هایمان زین پس به جای واژه‌ی عطشان بگو حسین ...
دوشنبه، 18 شهريور 1398