0
ویژه نامه ها
ویژه نامه طرح مدیریت مصرف سوخت

ویژه نامه طرح مدیریت مصرف سوخت

دوشنبه، 27 آبان 1398
ویژه نامه دهه وقف

ویژه نامه دهه وقف

شنبه، 11 آبان 1398

شهر قم یک گل به نام حضرت معصومه دارد

شهر قم یک گل به نام حضرت معصومه دارد این شرف را شهر قم با حضرت معصومه دارد شهر ما سرمست گشته از شمیم عطر کویش یک جهان عطر مصفا حضرت معصومه...
چهارشنبه، 12 تير 1398

در یک نگاه قبله ایران ما قم است

خواهی نظر کنی حرم اهل بیت را  جایی به عرش و فرش چرا قم نمی شود در یک نگاه قبله ایران ما قم است بی قبله راه را که تداوم نمی شود ولادت حضرت...
چهارشنبه، 12 تير 1398

ولاى حضرت معصومه راحت جانست

ولاى حضرت معصومه راحت جانست به چشم مردم آگاه روح ایمانست کسى به دعوى ایمان خود بود صادق که پیرو نبى و تابع امامان است ولادت حضرت معصومه مبارک...
چهارشنبه، 12 تير 1398

در آسمان ولایت، مه تمامی تو

در آسمان ولایت، مه تمامی تو ز پای تا به سرت ای مه تمام، سلام به پیشگاه تو ای خواهر شه کونین ز فرد فرد خلیق، به صبح و شام سلام ولادت حضرت...
چهارشنبه، 12 تير 1398

به جان پاک تو ای دختر امام، سلام

به جان پاک تو ای دختر امام، سلام  به هر زمان و مکان و به هر مقام، سلام تویی که شاه خراسان بود بـرادر تو بر آن مقام رفیع و بـر این مقام، سلام ...
چهارشنبه، 12 تير 1398

واژه‌ی معصومه باشد شهرت نیکوی تو

زاد روزت روز دختر باشد و هر دختری افتخارش باشد ای بانو شود رهجوی تو دامن مادر بود معراج تو یا فاطمه واژه‌ی معصومه باشد شهرت نیکوی تو ولادت...
چهارشنبه، 12 تير 1398

چقدر در حرمت بوی عشق می آید

چقدر در حرمت بوی عشق می آید خیال می کنم عطر دمشق می آید شبی که فال به جز عشق را نمی آورد دلم برای زیارت بهانه می آورد ولادت حضرت معصومه مبارک...
چهارشنبه، 12 تير 1398

در صبر و وفا حلیمه ای آمده است

در صبر و وفا حلیمه ای آمده است در علم و عمل فهیمه ای آمده است در گلشن پُر نور امام کاظم معصومه ای و کریمه ای آمده است ولادت حضرت معصومه مبارک...
چهارشنبه، 12 تير 1398

یزدان به بشر آینه ای انور داد

یزدان به بشر آینه ای انور داد یک عالِمه و کریمۀ دیگر داد امروز خدا به دست جبریل امین یک دستۀ گل به موسیِ جعفر داد ولادت حضرت معصومه مبارک...
چهارشنبه، 12 تير 1398

تو رسیدی و پدر صاحب دختر شده است

تو رسیدی و پدر صاحب دختر شده است صاحب و آسیه و مریم و هاجر شده است از گل خندۀ تو دهر معطر شده است خواهری زینت آغوش برادر شده است ولادت حضرت...
چهارشنبه، 12 تير 1398