عيد غدير

جدیدترین مقالات
میکروروبات‌های ترکیبی ریز که میکروب‌ها آنها را هدایت می‌کنند

میکروروبات-های-ترکیبی-ریز-که-میکروب-ها-آنها-را-هدایت-می-کنندمحققان در حال توسعه روبات‌های کوچک میکروبی برای تحویل دارو، هدف قرار دادن سرطان یا انجام کارهای دیگرادامه ...

دیدگاه اسلام درباره حقوق همسایه

دیدگاه-اسلام-درباره-حقوق-همسایهدر این مطلب به بررسی حق همسایه از نظر اسلام می پردازیم.ادامه ...

اینترنت اشیاء چگونه کار می کند؟

اینترنت-اشیا-چگونه-کار-می-کنداینترنت اشیاء در واقع یک نوع مکانیسم و سیستم هوشمند است که ابزار ها و وسایل مکانیکی و الکترونیکی و دیجیتالیادامه ...

مجموعه ای از احادیث امام حسن عسکری (ع)

مجموعه-ای-از-احادیث-امام-حسن-عسکری-عدر اینجا چهل حدیث زندگی از امام حسن عسگری(ع) بیان می شود.ادامه ...

مجموعه ای از احادیث امام حسن عسکری (ع)

مجموعه-ای-از-احادیث-امام-حسن-عسکری-عدر اینجا چهل حدیث زندگی از امام حسن عسگری(ع) بیان می شود.ادامه ...

نامزدها مراقب این آسیب ها در دوران نامزدی خود باشید!

نامزدها-مراقب-این-آسیب-ها-در-دوران-نامزدی-خود-باشیددر این مطلب به برخی از آسیبهای دوران نامزدی اشاره شده است.ادامه ...

نقش روبات‌ها

نقش-روبات-هاروبات‌ها برای انواع مختلفی از استفاده‌های بهداشتی و اجتماعی انسان آماده می‌شوند.ادامه ...

عوامل تعیین کننده در انتخاب رشته مناسب

عوامل-تعیین-کننده-در-انتخاب-رشته-مناسبدر اینجا به عواملی که هنگام انتخاب رشته باید به آنها توجه داشت، اشاره می شود.ادامه ...

حقوق دوستان از دیدگاه اسلام

حقوق-دوستان-از-دیدگاه-اسلاممطلب پیش رو حقوق دوستی از منظر اسلام را برای شما بازگو می کند.ادامه ...