0
ویژه نامه ها

شیعه را دارالامانی مصطفی

عطر تو پیچیده در کل جهان تو بهار هر خزانی مصطفی ای صفای قلب زار بی‌کسان شیعه را دارالامانی مصطفی عید سعید مبعث مبارک باد

امشب از لطف خدا عید رسالت آمده

امشب از لطف خدا عید رسالت آمده  بهر یاری بشر روح عدالت آمده  پیک حق گوید محمد تو دگر پیغمبری  آخرین نور الهی، بر بشر روشنگری  عید سعید مبعث...

از ازل از لطف حق دل بر تو بستم یا نبی

من چو ظلمت هستم و شمع شب افروزم تویی  روشنی قلب زار هر شب و روزم تویی  من ز طفلی سائل کوی تو هستم یا نبی از ازل از لطف حق دل بر تو بستم یا...

​​​​​​​مبعث پیغمبر اکرم شده شادی کنید

ای که هستی یا محمد رحمة للعالمین  ختم مرسل گشته ای از سوی خلاق مبین قامت ظلم و تباهی خم شده شادی کنید مبعث پیغمبر اکرم شده شادی کنید  عید...

السلام ای هستی آل عبا

یا محمد ما سلامت می‌کنیم گوش بر جان کلامت می‌کنیم  السلام ای نور ذات کبریا السلام ای هستی آل عبا عید سعید مبعث مبارک باد

نور حق تابنده از غار حراست

نور حق تابنده از غار حراست بر محمد از خداوند این نداست  اقرا ای زینت فضای عرشیان  نور ایمان تمام خاکیان عید سعید مبعث مبارک باد

لطف وجود بیکرانی مصطفی

تو سراپا رحمتی در عالمین  لطف وجود بیکرانی مصطفی  تو قلوب رهروان عشق را  سوی خالق می‌کشانی مصطفی عید سعید مبعث مبارک باد

مهر و حب تو بود در سینه ها

این‌ عالم ای حبیب ذات حق  همچو خورشید عیانی مصطفی مهر و حب تو بود در سینه ها بس که خوب و مهربانی مصطفی عید سعید مبعث مبارک باد

ای وجودت باعث خلق جهان

ای وجودت باعث خلق جهان مانده قدر تو نهانی مصطفی نور تو تابنده هم چون آفتاب در جهان نور عیانی مصطفی عید سعید مبعث مبارک باد

شیعه را آرام جانی مصطفی

خاتم پیغمبرانی مصطفی  شیعه را آرام جانی مصطفی از کرامات خدای مهربان رهبر کل جهانی مصطفی  عید سعید مبعث مبارک باد