0
ویژه نامه ها

به شوق وصل منجی زمان در خانه می‌مانیم

سرور زندگی گاهی به محدودیت است ای دل بلی کوته بوَد عمر خزان در خانه می مانیم بهار آید، نگار آید، گل آید بوی یار آید به شوق وصل منجی زمان در...

تنت ناز طبیبان را نبیند هموطن هشدار

تنت ناز طبیبان را نبیند هموطن هشدار سفر تعطیل کن، گو شادمان در خانه می‌مانیم دل ما لک زده بر روضه و تشکیل هیئت ها قرار خانگی داریم، هان در...

دعا بر جان بیماران و تقدیر از پرستاران

دعا بر جان بیماران و تقدیر از پرستاران کنیم، از جان و دل، ما همدلان در خانه می‌مانیم بلی ما می‌توانیم از خطرها بگذریم ای دوست بلی ایمان به...

خِرَد فرموده در خانه بمان، در خانه می‌مانیم

بلایی می‌کند تهدید، نه ایران، جهانی را خِرَد فرموده در خانه بمان، در خانه می‌مانیم رعایت می‌کنیم آداب پاکیّ و سلامت را همه دستی به سوی آسمان...

برای حفظ جان ای جانِ جان در خانه می‌مانیم

برای حفظ جان ای جانِ جان در خانه می‌مانیم بمانیم از بلا تا در امان، در خانه می‌مانیم نشستن دور هم با خانواده عالمی دارد صمیمی، با محبت، مهربان،...

پیامک های روز طبیعت

پیامک روز طبیعت امیدوارم با سیزده بدر غمها ازدلهابیرون وبارفتن به دامان طبیعتچون شکوفه های بهاری دلهاتون شاد وغنچه های امیدبرای آغازسالی نوشکوفا...

smsروز طبیعت

smsروز طبیعت  هر شکوفه، جلوه معطر طبیعت است.

اس ام اس روز طبیعت

اس ام اس روز طبیعت غنچه های رنگارنگ بهار، سلام های خداوندند که روی لبخندهای زمین، باز می شوند.

متن زیبا روز طبیعت

پیامک روز طبیعت  ای کاش همه ما با طبیعت مهربان بودیم!

smsروز طبیعت

smsروز طبیعت  ای کاش همه ما با طبیعت دوست بودیم؛ آن قدر صمیمی که می توانستیم بدونِ کارت دعوت، در جشن طبیعت شرکت کنیم.